پی اس دی دانلود تحقیق در مورد تعهد سازمانی

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 18 آوریل 2018

69 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيق

شيوه گردآوري داده ها

براي گردآوري داده ها روش هاي گوناگون از جمله مشاهده، پرسشنامه ، مصاحبه و بررسي اسناد و مدارك موجود دارد كه در اين تحقيق براي بدست آوردن عملكرد شغلي (ضريب كارايي شعب) از بررسي اسناد و مدارك استفاده شده است و براي سنجش ابعاد تعهد از پرسشنامه بهره برده ايم.

در اين تحقيق از مطالعات كتابخانه اي نيز بطور گسترده اي استفاده شده است كه اين مطالعات  شامل بررسي پايان نامه ها و تحقيقات موجود ومرتبط با موضوع ، مطالعات مقالات و كتب لاتين و فارسي مرتبط و همچنين استفاده از اينترنت جهت دستيابي به يافته هاي جديدو… مي باشد.

پرسشنامه

به منظور تحليل كمي اطلاعات و نيز جمع آوري و استفاده از ديدگاهها و نگرش مديران شعب بانك ملي در مركز شهر تهران از ط طريق پرسشنامه اقدام گرديد، پرسشنامه مذكور پس از مطالعات گسترده در پرسشنامه هاي معتبر دنيا و انطباق آن با پرسشنامه‌هاي تهيه شده توسط چند تن از دانشجويان در كشور استفاده از نظرات اساتيد گرانقدر و كارشناسان مسايل پژوهشي و با عنايت به كارهاي قبلي انجام شده طراحي گرديد.

 

قلمرو تحقيق

قلمرو موضوعي تحقيق مباحث رفتار سازماني و مديريت منابع انساني و مشاوره شغلي است.

دوره زماني انجام تحقيق سالهاي 85 و 86 است.

تحقيقات بنيادي

 

تحقيقات كاربردي

 

قلمرو مكاني اين تحقيق شهر تهران و شعب بانك ملي واقع در مركز شهر تهران مي باشد.

   

 

 

 

رابطه تحقيقات بنيادي و كاربردي

جهت گيري پژوهش:

اين تحقيق را مي توان از نوع تحقيقات بنيادي دانست چرا كه در اين تحقيق به دنبال آزمون فرضية بنيادي در مديريت يعني معناداري رابطه بين تعهد سازماين و عملكرد شغلي مي باشد.

و از طرفي اين تحقيق از نوع تحقيقات كاربردي نيز مي باشد چرا كه در عمل هدف واقعي تحقيق سنجش ابعاد مختلف تعهد مي باشد تا در برنامه ريزي هاي آتي مورد استفاده قرار گيرد لازم به ذكر است كه اين دو نوع جهت گيري پوهشي همانطور كه در شلك نشان داده شد با هم رابطه اي متقابل داشته و در يك امتداد قرار دارند.به عبارت ديگر اصول علمي تدوين شده در تحقيقات پايه، مبناي كاربردي شان قرار مي گيرند (خاكي ، 1382)

هدف تمام علوم، شناخت و درك دنياي پيرامون ما است. به منظور آگاهي از مسايل و مشكلات دنياي اجتماعي، روشهاي علمي، تغييرات قابل ملاحظه اي پيدا كرده اند. اين روند ها و حركتها سبب شده است كه براي بررسي رشته‌هاي مختلف بشري، از روش علمي استفاده شود. (ايران نژاد پاريزي، 1378) از جمله ويژگيهاي مطالعة علمي كه هدفش حقيقت يابي است استفاده از يك روش تحقيق مناسب مي باشد. اكنون تحقيق در علوم انساني روش علمي است كه به بسياري از مسايل و رويدادها به ديده ترديد مي نگرد و آنها را با روشهاي مخصوص و از ابعاد و جنبه هاي گوناگون بررسي مي كند تا به علت آنها پي ببرد و راهكار يا الگويي جديد جهت بهبود شرايط ارائه نمايد. انتخاب روش تحقيق مناسب به هدفها، ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امكانات اجرايي بستگي دارد. (هومن، 1374)

2-2- عملكرد شعب بانك:

2-2-1- مقدمه

در اقتصاد مبتني بر بازار ، نظام بانكي مسوؤليت بسيار سنگيني برعهده دارد و يكي از مهمترين اجزاي اقتصاد كشور است . رشد و شكوفايي يا ركود اقتصادي كشور با طرز كار مؤسسات بانكي ارتباط نزديكي دارد. نظام بانكي خدماتي عرضه مي نمايد كه بدون آن سيستم اقتصادي كشور از حركت باز مي‌ماند، سرماية موجود در بانكها منبع اصلي خريد محصولات و خدمات، و وامهاي اعطايي آنها ، منبع ايجاد اعتبار براي تمام واحدهاي اقتصادي مانند خانواده ها، مشاغل، شركتها ودولت است. بنابراين فعاليت بهينة بانكها و استفادة موثر از امكانات در دسترس آنها براي رسيدن به اهدافشان از جمله بهره برداري از سرمايه و تجهيز آن، بر فعاليتهاي مختلف اقتصادي و وضع كلي اقتصاد كشور بسيار مؤثر مي باشد (كافي، 1383)

در سالهاي اخير با توجه به تهديدات و فشارهاي ناشي از جهاني شدن، دولت تصميم به واگذاري بانكها به بخش خصوصي و ايجاد بانكهاي خصوصي براي افزايش سطح رقابت پذيري و بهبود سطح خدمات بانكهاي دولتي گرفته است رشد روزافزون موسسات مالي غير بانكي از قبيل صندوقهاي قرض الحسنه در سالهاي اخير، نتيجه اي از اين سياست دولت مي باشد. براي بقاء در بازار در شرايط كنوني، بانكها سعي نموده اند با ايجاد مراكز تحقيقاتي و انجام فعاليتهاي پژوهشي در زمينة وضعيت خود در مقايسه با ساير بانكها، نسبت به بهبود عملكرد خود در بازار داخلي و خارجي اقدام نمايند. (اميري بشلي، 1381).

 

4-1-2- شرايط ايجاد تعهد سازماني

1- پذيرش[1] : در اين مرحله شخص نفوذ ديگران را براي بدست آوردن چيزي مانند حقوق مي پذيرد.

2- تعيين هويت كردن يا همانند سازي[2]: در اين مرحله شخص نفوذ خود را به منظور ادامه رابطه ارضا كننده و خود مطرحي مي پذيرد. افراد به خاطر پيوستن به سازمان احساس غرور مي كنند.

3- دروني شدن[3]: در اين مرحله فرد متوجه مي شود كه ارزشهاي سازمان ماهيتاً و ذاتاً پاداش دهنده هستند و با ارزش هاي شخصي فرد منطبق مي باشند. (پروف، 2006)

1-2- تعهد سازماني:

1-1-2- تعاريف

آيا شما هرگز بعضي از افراد را مشاهده كرده ايد كه كارشان را دوست دارند ولي از سازمان كه در آن كار مي كنند متنفر هستند و يا برعكس، اگر شما با افرادي از هر دو نوع مواجه باشيد مسلماً از اين حقيقت آگاه مي شويد كه احساس مثبت و منفي درباره شغل تنها قسمتي از كل ديدگاه يك فرد نسبت به كارش مي باشد و علاوه بر آن يك شخص احساس مثبت يا منفي نسبت به كل سازمان نيز خواهد داشت چنين نگرشي تعهد سازماني ناميده مي شود و منعكس كننده اين است كه يك فرد تا چه حد با سازمانش شناخته مي شود و به آن تعلق دارد. (رابينز، ترجمه پارسائيان، 1374)

در تعريف و سنجش تعهد سازماني به شكل قابل ملاحظه اي اختلاف نظر وجود دارد. بعلاوه واژه هاي متفاوتي كه جهت توصيف يك پديده واحد بكار گرفته شده است اين آشفتگي را دامن مي زند. به عنوان نمونه كانتر[4]  متعهد را تمايل افراد به در اختيار گذاشتن انرژي و وفاداري خويش به نظام اجتماعي مي داند.

Article source: http://psddownload.sellfile.ir/prod-1904194-تحقیق+در+مورد+تعهد+سازمانی.html

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل نرم افزاری سرمه دوزی و روبان دوزی.Purl Embroidered.اورجینال مجموعه طرح های وکتور اسلیمی / اورجینال آموزش تصویری کار با چوب (منبت) مجموعه طرح های تذهیب/اورجینال
     

آموزش به شیوه ای نوین برای اولین بار با بهترین اساتید

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

آموزش کامل تصویری کار بر روی چوب (منبت ) 
زبان اصلی (انگلیسی)
اورجینال

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی
بیش از ۱۵۰۰۰ طرح وکتور زیبا

     
20,000 تومان خرید آموزش  کامل نرم افزاری سرمه دوزی و روبان دوزی.Purl Embroidered.اورجینال 12,800 تومان خرید مجموعه طرح های وکتور اسلیمی / اورجینال 14,800 تومان خرید آموزش تصویری کار با چوب (منبت) 4,900 تومان خرید  مجموعه طرح های تذهیب/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
طرح های اسلیمی متحرک 1 (قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ)-اورجینال طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال طرح های اسلیمی متحرک 1 اورجینال مجموعه طره های تذهیب/اورجینال
     

طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال- قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ-

این مجموعه شامل 20 طرح اسلیمی متحرک و سنتی ایرانی میباشد

این مجموعه شامل 20 طرح اسلیمی متحرک وسنتی ایرانی و35 طرح متحرک گل وبوته می باشد

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

بیش از ۱۵۰۰۰ طرح وکتور زیبا

     
8,500 تومان خرید طرح  های اسلیمی متحرک 1 (قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ)-اورجینال 18,900 تومان خرید طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال 18,900 تومان خرید طرح های اسلیمی متحرک 1 اورجینال 5,000 تومان خرید مجموعه طره های تذهیب/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول    
     
گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی) مجموعه طره های تذهیب/اورجینال    
     

-مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی-بیش از 15 هزار فایل وکتور مختلف

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

بیش از ۱۵۰۰۰ طرح وکتور زیبا

   
     
12,500 تومان خرید گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی) 4,000 تومان خرید مجموعه طره های تذهیب/اورجینال        
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code