وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 21 نوامبر 2017
وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

561c3 48eaa info وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک
نتایج جستجو اسلیمی

 

 
 
 
 
 
 
 


a87f3 N1464242317 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


a87f3 N1463641775 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


21a4a N1461563059 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


21a4a N1456858847 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 


گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی)


مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..- جدید و
دارای گارانتی – اورجینال


مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..- جدید و
دارای گارانتی – اورجینال


مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی – جدید و دارای گارانتی –
اورجینال

 
 
 

-مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی-بیش از 15 هزار فایل
وکتور مختلف

گل و مرغ، گل، خطاطی، فرش و گلیم، نقاشی، خط قرآن، اسلیمی، شمسه،
اسلیمی ترکیبی

گل و مرغ، گل، خطاطی، فرش و گلیم، نقاشی، خط قرآن، اسلیمی، شمسه،
اسلیمی ترکیبی

بیش از 15 هزار فایل وکتور در طرح های مختلف

 
 
 

15,000 تومان


f9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

15,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

15,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

25,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


1956f N1454517887 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


1c2cb N1450171160 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


1c2cb N1449685693 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


ac584 N1449685594 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 


مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی – جدید و کامل – اورجینال


مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و…- جدید و
دارای گارانتی – اورجینال


تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت پنجم – جدید و دارای گارانتی


تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم – جدید و دارای گارانتی

 
 
 

بیش از 15 هزار فایل وکتور در طرح های مختلف

مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..

شامل 2CD بیش از 400 نقش و نگار با فرمت EPS و Tife برداری/ Bitmap

شامل 2CD بیش از 1000 طرح با فرمت Jpeg / Tife با کیفیت بالا

 
 
 

25,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

25,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

25,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

25,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


ff045 N1449685490 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


ff045 N1449668804 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


c5c40 N1448642446 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


c5c40 N1448022779 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 


تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت دوم – جدید و دارای گارانتی


تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 – روایت اول – جدید و دارای گارانتی


تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 – روایت اول – جدید و کامل –
اورجینال


تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 – روایت اول – جدید و کامل –
اورجینال

 
 
 

شامل 2CD بیش از 1600 نقش و نگار با فرمت EPS برداری/ Bitmap

شامل 2CD بیش از 1600 نقش و نگار با فرمت EPS برداری/ Bitmap

تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 – روایت اول – جدید و کامل –
اورجینال

تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 – روایت اول – جدید و کامل –
اورجینال

 
 
 

25,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

25,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

15,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

16,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


6217d N1447653687 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


6217d N1445698734 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


d461e N1444903987 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


d461e N1444903853 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 


مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی – جدید و کامل – اورجینال


مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و…- جدید و
کامل – اورجینال


تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت پنجم – جدید و کامل – اورجینال


تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم – جدید و کامل – اورجینال

 
 
 

بیش از 15 هزار فایل وکتور در طرح های مختلف

مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..

شامل 2CD بیش از 400 نقش و نگار با فرمت EPS و Tife برداری/ Bitmap

شامل 2CD بیش از 1000 طرح با فرمت Jpeg / Tife با کیفیت بالا

 
 
 

15,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

15,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

15,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

15,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


ed50a N1444903752 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


ed50a N1444901894 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


98993 N1384250554 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


98993 N1381592774 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 


تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت دوم – جدید و کامل – اورجینال


تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 – روایت اول – جدید و کامل –
اورجینال


مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و – اورجینال


تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم – اورجینال

 
 
 

شامل 2CD بیش از 1600 نقش و نگار با فرمت EPS برداری/ Bitmap

شامل 2CD بیش از 1600 نقش و نگار با فرمت EPS برداری/ Bitmap

با بالاترین کیفیت ممکن برای استفاده طراحان ، گرافیست ها و دفاتر
تبلیغاتی

****اورجینال****

 
 
 

15,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

15,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

10,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

10,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


72619 N1381591840 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


72619 N1379421331 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


72619 N1379418908 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


90618 N1416856434 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 


طرح های اسلیمی ایرانی و عربی – اورجینال


تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم – اورجینال


طرح های اسلیمی ایرانی و عربی – اورجینال


مجموعه طرح های وکتور اسلیمی / اورجینال

 
 
 

شامل طرحهایی مثل گل و مرغ ، فرش و گلیم اسلیمی، کتیبه،مینیاتور
،شجره…

موضوعات تذهیب روایت سوم شامل :
مینیاتو/نقاشی/گل و مرغ و…

شامل طرحهایی مثل گل و مرغ ، فرش و گلیم اسلیمی و…

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

 
 
 

10,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

7,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

8,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

12,800 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


9bea1 N1334769720 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


03223 N1442598367 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


03223 N1343302431 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


03223 N1261395249 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 


بیش از 17000 طرح اسلیمی ، تذهیب ، شمسه ، گل و بوته ،نقش فرش با
فرمت cdr


طرح های اسلیمی و تذهیب / اورجینال


مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی


مجموعه طرحهای ایرانی اسلیمی – تذهیب

 
 
 

شماره شناسه اثر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 08-872189-37

مجموعه طرح های اسلیمی و تذهیب – شماره مجوز 155/89634

بیش از 15 هزار فایل وکتور در طرح های مختلف

این مجموعه نفیس، شامل بیش از 17000 اسلیمی ، تذهیب

 
 
 

12,800 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

15,000 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

5,500 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

9,800 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


74b16 N1259873614 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


74b16 N1421338897 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


74b16 N1447253533 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک


e2000 N1441169639 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 


نگاران – مجموعه طرحهای ایرانی ترنج – اسلیمی – تذهیب


طرح های اسلیمی متحرک 1 (قابل استفاده در نرم افزارهای میکس
ومونتاژ)-اورجینال


طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال


طرح های اسلیمی متحرک 1 اورجینال

 
 
 

بیش از 17000 اسلیمی ، تذهیب ، گل و بوته های نقشهای سنتی و ایرانی
نقش فرش,..
1DVD

طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال- قابل استفاده در نرم افزارهای
میکس ومونتاژ-

این مجموعه شامل 20 طرح اسلیمی متحرک و سنتی ایرانی میباشد

این مجموعه شامل 20 طرح اسلیمی متحرک وسنتی ایرانی و35 طرح متحرک
گل وبوته می باشد

 
 
 

9,800 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

8,500 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

18,900 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

18,900 تومان


 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکf9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


d402c N1437062428 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

 
 
 

 
 
 


گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی)

 
 
 

 
 
 

-مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی-بیش از 15 هزار فایل
وکتور مختلف

 
 
 

 
 
 

12,500 تومان


f9e2b buy وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

d402c 56066 vintage%252520ornaments 3 page وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

1116d cca07 vintage%252520ornaments 3 page2 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

1116d 48eaa vintage%252520ornaments 3 page3 وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

وکتور طرح های اسلیمی شامل مجموعه ای بسیار زیبا از وکتور های اسلیمی که با فرمت های eps و ai در نرم افزار ایلستریتور و کورل دراو قابل ویرایش هستند. این مجموعه دارای 7 وکتور طرح اسلیمی می باشد.

|

 

1116d 48eaa info وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیکاطلاعات:

پسوند:

1116d ce65a eps وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک,1116d ce65a ai وکتور طرح های اسلیمی | فرا گرافیک

تعداد:7

حجم:13.2 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code