برگه تذهیب | قیمت فروش برگه تذهیب | قیمت فروش تابلوهای …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 05 نوامبر 2017
نتایج جستجو اسلیمی
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی) مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..- جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..- جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

-مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی-بیش از 15 هزار فایل وکتور مختلف

گل و مرغ، گل، خطاطی، فرش و گلیم، نقاشی، خط قرآن، اسلیمی، شمسه، اسلیمی ترکیبی

گل و مرغ، گل، خطاطی، فرش و گلیم، نقاشی، خط قرآن، اسلیمی، شمسه، اسلیمی ترکیبی

بیش از 15 هزار فایل وکتور در طرح های مختلف

     
15,000 تومان خرید گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی) 15,000 تومان خرید مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..- جدید و دارای گارانتی - اورجینال 15,000 تومان خرید مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..- جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و کامل - اورجینال مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و...- جدید و دارای گارانتی - اورجینال تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت پنجم - جدید و دارای گارانتی تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم - جدید و دارای گارانتی
     

بیش از 15 هزار فایل وکتور در طرح های مختلف

مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..

شامل 2CD بیش از 400 نقش و نگار با فرمت EPS و Tife برداری/ Bitmap

شامل 2CD بیش از 1000 طرح با فرمت Jpeg / Tife با کیفیت بالا

     
25,000 تومان خرید مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و...- جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت پنجم -  جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم -  جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت دوم - جدید و دارای گارانتی تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و دارای گارانتی تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و کامل - اورجینال تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و کامل - اورجینال
     

شامل 2CD بیش از 1600 نقش و نگار با فرمت EPS برداری/ Bitmap

شامل 2CD بیش از 1600 نقش و نگار با فرمت EPS برداری/ Bitmap

تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و کامل - اورجینال

تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و کامل - اورجینال

     
25,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت دوم -  جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و دارای گارانتی 15,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و کامل - اورجینال 16,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و کامل - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و کامل - اورجینال مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و...- جدید و کامل - اورجینال تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت پنجم - جدید و کامل - اورجینال تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم - جدید و کامل - اورجینال
     

بیش از 15 هزار فایل وکتور در طرح های مختلف

مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..

شامل 2CD بیش از 400 نقش و نگار با فرمت EPS و Tife برداری/ Bitmap

شامل 2CD بیش از 1000 طرح با فرمت Jpeg / Tife با کیفیت بالا

     
15,000 تومان خرید مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی  - جدید و کامل - اورجینال 15,000 تومان خرید مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و...-  جدید و کامل - اورجینال 15,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت پنجم -  جدید و کامل - اورجینال 15,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم - جدید و کامل - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت دوم - جدید و کامل - اورجینال تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و کامل - اورجینال مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و - اورجینال تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم - اورجینال
     

شامل 2CD بیش از 1600 نقش و نگار با فرمت EPS برداری/ Bitmap

شامل 2CD بیش از 1600 نقش و نگار با فرمت EPS برداری/ Bitmap

با بالاترین کیفیت ممکن برای استفاده طراحان ، گرافیست ها و دفاتر تبلیغاتی

****اورجینال****

     
15,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت دوم -  جدید و کامل - اورجینال 15,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و کامل - اورجینال 10,000 تومان خرید مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و - اورجینال 10,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
طرح های اسلیمی ایرانی و عربی - اورجینال تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم - اورجینال طرح های اسلیمی ایرانی و عربی - اورجینال مجموعه طرح های وکتور اسلیمی / اورجینال
     

شامل طرحهایی مثل گل و مرغ ، فرش و گلیم اسلیمی، کتیبه،مینیاتور ،شجره...

موضوعات تذهیب روایت سوم شامل :
مینیاتو/نقاشی/گل و مرغ و...

شامل طرحهایی مثل گل و مرغ ، فرش و گلیم اسلیمی و...

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

     
10,000 تومان خرید طرح های اسلیمی ایرانی و عربی - اورجینال 7,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم - اورجینال 8,000 تومان خرید طرح های اسلیمی ایرانی و عربی - اورجینال 12,800 تومان خرید مجموعه طرح های وکتور اسلیمی / اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
بیش از 17000 طرح اسلیمی ، تذهیب ، شمسه ، گل و بوته ،نقش فرش با فرمت cdr طرح های اسلیمی و تذهیب / اورجینال مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی مجموعه طرحهای ایرانی اسلیمی - تذهیب
     

شماره شناسه اثر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 08-872189-37

مجموعه طرح های اسلیمی و تذهیب - شماره مجوز 155/89634

بیش از 15 هزار فایل وکتور در طرح های مختلف

این مجموعه نفیس، شامل بیش از 17000 اسلیمی ، تذهیب

     
12,800 تومان خرید بیش از 17000 طرح اسلیمی ، تذهیب ، شمسه ، گل و بوته ،نقش فرش با فرمت cdr 15,000 تومان خرید طرح های اسلیمی و تذهیب / اورجینال 5,500 تومان خرید مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی 9,800 تومان خرید مجموعه طرحهای ایرانی  اسلیمی - تذهیب
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نگاران - مجموعه طرحهای ایرانی ترنج - اسلیمی - تذهیب طرح های اسلیمی متحرک 1 (قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ)-اورجینال طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال طرح های اسلیمی متحرک 1 اورجینال
     

بیش از 17000 اسلیمی ، تذهیب ، گل و بوته های نقشهای سنتی و ایرانی
نقش فرش,..
1DVD

طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال- قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ-

این مجموعه شامل 20 طرح اسلیمی متحرک و سنتی ایرانی میباشد

این مجموعه شامل 20 طرح اسلیمی متحرک وسنتی ایرانی و35 طرح متحرک گل وبوته می باشد

     
9,800 تومان خرید نگاران - مجموعه طرحهای ایرانی ترنج - اسلیمی - تذهیب 8,500 تومان خرید طرح  های اسلیمی متحرک 1 (قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ)-اورجینال 18,900 تومان خرید طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال 18,900 تومان خرید طرح های اسلیمی متحرک 1 اورجینال
     
     
               
عکس محصول      
     
گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی)      
     

-مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی-بیش از 15 هزار فایل وکتور مختلف

     
     
12,500 تومان خرید گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی)

قاب های تذهیب ، برگه های تذهیب ، برگه های تذهیب تبلیغاتی ، فروش قیمت تذهیب های فروشگاهی

تذهیب چیست و چه کاربردهایی دارد ؟

تذهیب چنان که گفته اند از واژه ی عربی «ذَهَب» به معنای طلا مشتق شده و عبارت است از طرح و ترسیم و تنظیم ظریف و چشم نواز نقوش و نگاره های گیاهی و هندسی و در هم تنیده و پیچان که با چرخش های تند و کند و گردش های موزون و مرتب و خطوط سیال و روان نقش شده باشند. دلیل اطلاق واژه ی تذهیب این بود که در آغاز شکل گیری این هنر از همان قرون اولیه ی اسلامی، رنگ غالب و عمده در رنگ آمیزی این گونه نقش ها، طلایی بوده است. هرچند رنگ هایی چون لاجوردی و بعدها نیز آبی و شنجرف و سبز فیروزه ایی نیز در کنار رنگ طلایی جا گرفته اند.قیمت برگه های تذهیب و تابلوهای تذهیب رابطه مستقیمی با چاپ ها و رنگ هایی که در تولید آن بکار میروند دارند.

نقش خیال در هنر تذهیب

تذهیب چنان که گفته اند از واژه ی عربی )ذَهَب (به معنای طلا مشتق شده و عبارت است که طرح و ترسیم و تنظیم ظریف و چشم نواز نقوش و نگاره های گیاهی و هندسی در هم تنیده و پیچان که با چرخش های تند و کُند و گردش های موزون و مرتب و خطوط سیال و روان نقش شده باشند. دلیل اطلاق واژه ی تذهیب این بود که در آغاز شکل گیری این هنر از همان قرون اولیه ی اسلامی، رنگ غالب و عمده در رنگ آمیزی این گونه نقش ها، طلایی بوده است. هر چند رنگ هایی چون لاجورد و بعدها نیز آبی و شنجرف و سبز و فیروزه ای نیز در کنار رنگ طلایی جا گرفتند.

استاد نجیب مایل هروی تذهیب را چنین تعریف کرده است:

)تذهیب در لغت زراندود کردن است و طلاکاری، و در عرف نسخه آرایی، به نقوشی گفته می شود منظم، که با خطوط مشکلی و آب طلا کشیده و تزیین شده باشند و رنگ دیگری در آن به کار نرفته باشد. ممکن است طلایی که در تذهیب به کار می رود دارای رنگ های گونه گون باشد، به طوری که وقتی زر خالص با مقادیری نقره و مس به کار برده شود رنگ آن زرد و سبز و سرخ می نماید … .(

فرهنگ مصاحب راجع به تذهیب می نویسد: هنر تزیین صفحات کتاب های خطی. همراه با اعتلای فرهنگ اسلامی در ایران، کتاب های خطی بسیار نوشته شد، کتابخوانی و کتابدوستی رواجی عظیم یافت، دانشوران و نیز بزرگان کتابخانه ها برپا داشتند، هنر کتاب سازی ارج فراوان یافت و به همران آن، هنر تذهیب پیشرفت کرد  از نقوش تذهیب دار در هنر خطاطی و تابلوسازی تذهیب دار و در هنر کاشی های هنری تذهیب دار ، قوری های با طرح تذهیب کاربرد دارد

صفحات قرآن ها و کتاب های نفیس را با رنگ های گوناگون و طلایی تزیین می کردند و برای این کار از  ) گل و بته ها (  و طرح های گوناگون سبک ایرانی استفاده می نمودند. سرلوحه های کتاب را که چون مدخلی می بایست خواننده را به سوی متن کتاب راهبر شود، با تفصیل و دقت بیشتری آراستند. حالات و روحیات هر دوره را می توان در هنر تذهیب آن دوره مجسم دید. تذهیب کاری های قرن چهارم هـ .ق ظریف و تزیینی و تجملی است. در بسیاری از کتاب های تذهیب شده ، تاریخ کتابت آنها آمده است و این امر تحقیق درباره ی تسلسل تاریخی این هنر را آسان می کندبه این ترتیب، هنر تذهیب را می توان نموداری از تحولات هنر تزیینی ایران دانست.(

در فرهنگ معین ذیل کلمه) تذهیب (چنین نگاشته شده است: ) زر گرفتن، زراندود کردن، زرکاری، طلاکاری(

در کتاب واژه نامه ی مصور هنر های تجسمی، برابر لغت تذهیب آمده است ) : تزیین نسخه های خطی با رنگ و طلا و نقوش ظریف گل و گیاهی با هندسی در هم تابیده.(

در این میان، معمولاٌ هنرشناسان و فرهنگ نویسان تذهیب و استفاده و خرید برگه تذهیب را هنری وابسته به فنون کتاب سازی و هنر کتاب آرایی ذکر کرده اند و در تعاریف و تعابیر کلاسیک خود وجوه استقلال هنر تذهیب و مرز اصالت و مرکزیت این شاخه ی پربرکت هنر تزیینی را در گسترده ی هنر ایران نادیده گرفته اند.

این در حالی است که نقش های خیالی و شکل های هندسی و خط و رسم های دلنشین و زیبا و معنی دار حتی در کهن ترین ادوار تاریخ هنر این مرز و بوم، هزاره های چهارم، سوم و اول پیش از میلاد و بعد ها در دوران هخامنشی ) 331 تا 559 ق . م ( و دوران ساسانی ) 226 تا 641 م .(  به دست هنرمندان و استادکاران اهل فن و ذوق بر پیکر سفالینه های منقوش و حتی صخره های سنگی و ظرف های فلزی گوناگون جای گرفته اند. به عللی که خواهیم گفت، شاید بهتر آن باشد که بگوییم نسخه های خطی و کتاب های دست نویس به بستری مناسب برای رویش و شکوفایی )هنر تذهیب (تبدیل شدند.

گفتیم هنر پربرکت تذهیب، زیرا توانمدی های تزیینی و اجرایی نقش های گوناگون آن به حدی بود که از قرن پنجم و به ویژه اواخر قرن ششم هجری به سرعت به حیطه ی هنر کاشی سازی راه یافت و در سراسر خاک پهناور ایران هر مسجد و محراب و گنبد و کتیبه ای را به تسخیر خود درآورد تا عظمت و معنویت خانه های خدا را صد چندان کند.

در دوران صفویه نقش های عمدتاٌ گیاهی ) تذهیب (و گاه نقش های هندسی بر تار و پود فرش ایران نشستند تا شناسنامه ی کهن و باستانی این هنر ملی را به تاریخ هنر ایران و جهان معرفی کنند. پس می توان از)تذهیب (به عنوان هنری مستقل نیز یاد کرد که خود توانست پشتوانه شکوفایی دیگر هنر های ایرانی باشد؛ در زمینه هایی چون کاشی، قالی، قلمزنی، منبت، خاتم، پارچه های زری، و مخمل و… .

شاید به دلیل همین ارزش و اهمیت است که در سراسر تاریخ تکامل هنر تذهیب، از آغاز رسمی آن ) تزیین صفحات کتاب خدا و دیگر نسخ معتبر خطی ( تا اشاعه و استقلال آن بر کاشی و قالی و حتی در ادوار کنونی، همیشه و همه جا در منابع مکتوب موجود از مذّهبان به عنوان هنرمندان چیره دست و خلاق طراحی یاد شده است که در نقاشی و تصویرگری نیز مهارت و استادی داشته اند و همواره نامشان با ارزش و احترام ویژه ای در جامعه بر زبان رانده می شده است.

علاوه بر آنچه تاکنون گفته شد، باید افزود که جدا از زمینه های رشد و باروری هنر و فن کتاب سازی و کتاب آرایی، که ضرورتاٌ عاملی اساسی و تعیین کننده در اعتلای نقش تذهیب شده بود، انگیزه و منطق عقلانی دیگری نیز سبب ساز گرایش هنرمند ایرانی مسلمان شده، به این رشته ی خاص از هنر گردید. در واقع، خیل هنرمندان و استادکاران حکومت فروپاشیده ی ساسانی عملاٌ قادر نبودند تمامی توش و توان هنری خود را نادیده گیرند و به کناری نهند، پس ضرورت داشت تا زمینه ی مساعدی در اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن زمان، برای تداوم آفرینش های هنری، فراهم آورند. این بود که در قالب) تذهیب و ( استفاده از کاغذهای تذهیب دار توانستند دریچه های امیدبخشی به روی هنر خود بگشایند.

پس از اندک زمانی، هنرمند مسلمان ایرانی ضمن آشنایی و الفت با مفاهیم انسانی و اخلاقی و دستور های مترقی و انسان ساز قرآن و تعالیم عالیه ی اسلامی، به چنان اعتقاد و معرفت و ایمانی به مبانی اسلام دست یافت که ایران بار عاشقانه، به یاد خدا و برای رضایت خاطر خدا نقش زد. به این ترتیب، به کوششی مضاعف دست زد تا عالمی زیبا و بی مثال بیافریند و در واقع، مومنانه هنرنمایی کند نه بنابر ضرورت های اجتماعی. او به فرمان دل عاشق خدا و قرآن به میدان هنرنمایی آمده بود تا با هنر خود نشانی از عبودیت و بندگی خدای خود را جاودانه سازد.

به هر تقدیر، آنچه مسلم و پذیرفتنی است، آن است که اسلام به برکت) قرآن شریف (انگیزه و عامل جوشش درونی و اعتقادی هنرمندان ایرانی شد تا ما در تاریخ هنر خود شاهد تولد هنری مقدس معنوی باشیم.

تذهیب-چیست-،-برگه-های-تذهیب-،-گروه-چاپ-و-تبلیغات-بهرنگ

شرح انواع نقش و نگاره ها در تذهیب

پیشاپیش گفتیم که تذهیب از واژه ذهب به معنی طلا مشتق شده و عبارت است از شکل های هندسی و نقش های گیاهی ساده شده که به گونه ای زیبا و دلنشین و هماهنگ با گردش ها و پیچش های مکرر و موزون طراحی می شوند. با گذشت سالیان، به این آرایش مقبول که با رنگ مایه های محدود، به ویژه زرناب شروع شده بود، عناصر رنگی متنوع دیگری اضافه شده که با حفظ زمینه ی طلایی، رنگ های بسیار گویا و موثری چون لاجورد، سفیداب، سنگرف، اُخری، زرنیخ ، سرنج، سبز زنگاری، دودی، قرمزدانه ونیز عرصه ای برای خودنمایی یافتند و در دست هنرمندان چیره دست، مایه ی خلق و نمایش زیباترین نگاره های نمادین و تمثیلی جهان شدند. سرانجام در تذهیب، طرح های گیاهی و هندسی و گاه حیوانی موجود در طبیعت پس از عبور از صافی ذهن هنرمند به صورت طرح تزیینی زیبایی در می آیند.

پیش از آنکه به شرح و تفسیر انواع نقش و مجموعه طرح های تذهیب بپردازیم، اشاره ی کوتاهی به واژه ی اَرابسک می کنیم تا خواننده با درک بهترین به تجزیه و تحلیل مطالب مربوط به آن بپردازد.

برگه های تذهیب وکاغذ تذهیب کاری

هنرشناسان و مستشرقان در نوشته ها و گفتار های خود عمدتاً این کلمه را معدل طرح های تذهیب دانسته و «اَرابسک» را (عربانه، عرب واره، اسلیمی) معنی کرده اند.

درواقع، چنین طرح هایی را اساساً مربوط به هنر اعراب (هنری عربی) دانسته و این گونه باور داشته اند که این نقش های تزیینی از سرزمین های عربی به ایران آمده و عناصر هنرهای تزیینی ما از آن اخذ یا الهام گرفته شده است. به دیگر سخن، آنان تذهیب را هنری عربی دانسته اند. در حالی که مستند ها و شواهد به جا مانده از اعصار قدیمی تر خلاف این ادعا را ثابت می کند.

باور نگارنده بر این است که تذهیب در مفهوم و چهارچوب هنری خود، به خصوص در سیر تکاملی و بالندگی اش پس از اسلام، هنری کاملا ایرانی و همسو با نمونه ها و الگو های هنر تزیینی پیش از اسلام است. به گونه ای که رد پای آن را می توان در عناصر هنر عهد هخامنشی، اشکانی و ساسانی بر پاره ای از سفالینه ها، آثار فلزی، سرستون ها، کتیبه ها ومشاهده کرد.

استاد هادی اقدسیه، هنرمند بی نظیر نقشه ی قالی در مدرسه ی قدیمه و موسسه ی قالی ایران، نیز بر این اعتقاد بود: «در این که طرح اسلیمی در ایران قدیممنتهی نه به صورت تکامل یافته فعلیوجود داشت جای شبهه ای نیست. در حاشیه ی نقش های برجسته روی سنگ و در سینی های متعلق به زمان ساسانی تزیین حواشی با گردش مارپیچی خطوطی است که با گل و برگ و غنچه زینت یافته اند.

این گردش بر پیچ و خم خطوط که گل ها و برگ ها و غنچه ها را در بر می گیرد و هماهنگی و نظم را میان اجزای یک مجموعه برقرار می سازد، زمینه و اساس طرح های اسلیمی است. هنر اسلامی این طرح های تزیینی را به کار برد، زیرا منافاتی با منع مذهبی ترسیم موجودات جاندار نداشت. علاوه بر آنکه خاصیت تزیینی طرح های اسلیمی تردید ناپذیر بود.

بنابراین، نامگذاری «اسلیمی» مقلوب کلمه اسلامی است از نظر تکرار این طرح ها در هنر اسلامی، نه از نظر آنکه طرح ها خاص هنر اسلامی باشد. در واقع، آن را باید فقط یک نامگذاری اسلامی دانست

برای نمونه برخی از این نقش های یافت شده بر اشیا و آثار به دست آمده در زیر ذکر می شود:

– قطعه ی گچ بری شده با نقشی شبیه گردش های اسلیمی و سرشاخه ها، متعلق به دوره ساسانی و مکشوفه در دامغان که اینک در موزه ی ملی ایران (ایران باستان) محفوظ است.

 –تزیینات و نگاره های گچ بری ستون، در دوره ساسانی، موجود در موزه ی ملی ایران.

 –نقش ها و طرح های برجسته روی سرستون، گلدان های بزرگ و پایه ستون های سنگی در طاق بستان کرمانشاه، از یادگارهای دوره ی ساسانی، موجود در موزه ی ملی ایران و قطعاتی در محوطه ی جلوی طاق بستان.

 – طرح های مربوط به قسمتی از پلکان کاخ تچر)کاخ داریوش(، دوره هخامنشی، در تخت جمشید و موره ی ملی ایران.

 – بشقاب نقره ی ساسانی، قلمزنی با نقش های اسلیمی های دهن اژدری، بازیافته از دوره ی ساسانی) در همدان(

 – بشقاب نقره ی کنده کاری ) قلمزنی (با طرح کامل اسلیمی، موزه ی ارمیتاژ و چند بشقاب نقره ای محفوظ در موزه ی ملی ایران.

(اسلیمی طرح تزیینی گل و بته با طرح تزیینی هندسی به صورت درهم بافته، معنای تحت اللفضی این واژه مترادف با عربانه است. اما باید دانست که نقش ها و تزیینات موسوم به اَرابسک عمدتاً محصول ذوق و قریحه ی هنرمندان مسلماننه لزوماً عربو بیشتر حاصل استعداد ایرانیان بوده است.(

به این ترتیب، اطلاق اَرابسک به مفهوم هنر عربی به نقش های گیاهی و گردش های خطوط ) تذهیب ( دور از واقعیت و منطق تاریخ هنر است. البته می توان جای پای نقش های گیاهی و هندسی نزدیک و مشابه تذهیب را حتی در هنر روم شرقی (بیزانس (در گذشته های دور مشاهده کرد، اما اینکه اساساً تذهیب از مناطق عرب نشین به سرزمین ما رسیده باشد، بسیار بعید و دور از واقع می نماید.

اما کلمه اسلیمی نیز معرب و تغییر یافته صوری کلمه اسلامی است. همان گونه که هنرشناسان غربی که نقش های تذهیب را اَرابسک نام نهاده اند، اسلیمی یا (اسلامی (را نیز به این دلیل در نوشته های خود به کار برده اند که این نقش ها را اصولاً مربوط به دوران اسلامی و هنر اسلامی می دانند.

در طرح تذهیب نقش های متفاوتی یافت می شوند که هر یک به تنهایی نیز دارای مفهوم ذهنی و عینی اند و در کلیت خود نقش تذهیب را شکل می دهند. در هنر تذهیب دو طرح اصلی با جریانی مداوم در هم تنیده می شوند.

نقش های اسلیمی و ختایی در هنر تذهیب چیست ؟

نقش های اسلیمی عبارتند از گردش ها و پیچ و خم های مدور تکراری، اغلب به قرینه و گاه بی قرینه، که بیشتر یادآور پیچش ساقه ی یک گیاه استطرح اسلیمی یا گردش های متفاوت خود در نقش های تزیینی ایران نقش پایه ای دارد.

(اسلیمی یا اسلامی، مانند اجزای یک گیاه شکل می گیرد و مشتمل است بر تخمه و ساقه و جوانه و برگ و گل که به چنگ تبدیل می شود … .)

باید دانست که در ترسیم انواع اسلیمی ها دقت و استادی لازم است تا گردش ها، اتصال ها و پیچش ها صحیح و کامل انجام گیرند، وگرنه اسلیمی ها به اشتباه و غیراصولی ترسیم می شوند. بنابر این، در نگاه اول نقش های تذهیب مکرر و درهم تنیده و تودرتو هستند و شاید چنین به نظر آیند که تابع قاعده و قانونی نیستند. برعکس، هر حرکتی در اسلیمی مفید به قانون و ترتیبی خاص است که در مجموع اصول این هنر را تشکل می دهند.

محقق فرزانه، نجیب مایل هروی، برابر کلمه ی اسلیمی چنین نوشته است:

( به نقوش و گره بندی هایی گفته می شود دارای پیچ و خم های متعدد چونان درختی یا درختچه ای پیچان که ساقه، شاخه و برگ های آن به هم آمیخته و درهم چنگ زده باشدمذهّب در نقوش اسلیمی، شاخه ها و ساقه ها را با فاصله ای معین و قرینه سازی های دقیق به هم می تاباند و نقشی می آفریند که بیننده گاهی با همه دقت، راهگذار شاخه ها و ساقه ها و برگ ها را نمی تواند بیابد … .)

استاد هادی اقدسیه، هنرمند گرانقدر نقشه ی قالی و تذهیب، می گوید:

(اسلیمی اساساً نمودار طرح درخت است با همه ی پیچ و خم شاخ و برگ … .)

آنچه جای تردید ندارد این است که طرح های اسلیمی ملهم از گیاهان و کاربرد ناب ترین پدیده های طبیعی است که از صافی ذهن هنرمند می گذرد. نام برخی از انواع اسلیمی ها عبارتند از: اسلیمی ماری، اسلیمی دهن اژدری، اسلیمی برگی، اسلیمی دو خطی، اسلیمی ساده، اسلیمی شکسته، اسلیمی خرطومی، اسلیمی ماری یا در اصطلاح هنرمندان ) بُتزمَه (نوعی اسلیمی است که حرکات و پیچ و خم های بدن ما را تداعی می کند.

اصولاً اسلیمی ها به طرزی بسیار فنی و استادانه با بندهایی به یکدیگر مرتبط می شوند که اصطلاحاً به آن ) بند اسلیمی ( گفته می شود. اسلیمی ماری از این قاعده مستثناست. بندهای اسلیمی ضمن اینکه حلقه های اتصال اسلیمی ها هستند، آنها را از یکنواختی و کسالت به در می آورند و حالی دیگر می بخشند.

پس به طور کلی می توان گفت، که کلمه اسلیمی تغییر شکل یافته ی کلمه) اسلامی (است و طرحی است ذهنی و مجرد از یک گیاه و یا درخت که با حرکات سرشار از لطافت و روانی در عرصه ی بوم با نظمی شگفت آور حرکت می کند.

نقش های ختایی در هنر تذهیب را تعریف کنید ؟

نقش های ختایی نقش هایی گیاهی و گل و بته مانند هستند که با ظرافت و نازکی در لابه لای نقش های اسلیمی در حرکت اند. همچنین گل های شاه عباسی با گل اناری، گل پنج پر و دیگر انواع گل های ریز ظریفی که در طبیعت یافت می شوند، اما به طریقی قلم هنرمند تغییراتی در شکل اصلی آنها پدید می آورد؛ ختایی مانند اسلیمی گیاهی است که مُذهّب و نقاش آن را به صورت گل و برگ تزیینی گسترده شده می آراید … .

مایل هروی می نویسد: (خطایی یا ختایی، گونه ای است از اسلیمی که طرح آن ظریف و نازک است و صرفا دارای نقش های پیچ در پیچ گل و بته است … .)

ترنج: شکلی است چهارگوش، دایره یا بیضی مانند که با نقش های اسلیمی و ختایی( انواع اسلیمی) طرح شده باشد. ترنج معمولاً در میانه ی طرح تذهیب جای می گیرد.

شمسه: شکل کامل دایره است که با همان نقش های اسلیمی و ختایی تزیین می شود و جایگاه آن مانند ترنج در میانه ی طرح تذهیب است. هر چند شمسه به صورت مستقل نیز یک طرح تذهیب کامل است. نجیب مایل هروی در تعریف شمسه می نویسد : شمسه در لغت مرکب از شمس+ “هاسمی، و در عرف نسخه آرایان و مذُهبان، شکلی را گویند مدور به سان قرص خورشید که منقش و زراندود شده باشد و دارای شعاع هایی به اطرف که اصطلاحاًبه آنها شرفه می گویند … .

سرترنج: نقشی است به شکل لوزی کنگره دار که بالا و پایین ترنج ترسیم می شود (با همان نقش های ترنج)  غالباً سر ترنج در نقش قالی بیشتر طراحی می شود.

لچک،لچکی، کنج یا گوشه: شکلی سه گوش(مثلت) که با همان طرح های اسلیمی و ختایی(نقش های تزیینی) ترسیم می شود و در چهار گوشه ی یک نقش تذهیب قرار می گیرد.

طرح ها و نقش های دیگری نیز به تناسب و تقارن توسط هنرمندان تذهیب کار به کار گرفته می شوند، مثل طرح های بته جقه ای و بته ترمه ای که با گل های ختایی ترکیب زیبایی پدید می آورند. بته جقه به قولی شاید طرح ذهنی و تغییر یافته ی (استرلیزه) شده ی حرکت سرو در نسیم ملایم باشد یا طرح بادامی که برش طولی شده است.

گره یا نقش گره : در تذهیب عبارت از نقشی است که هندسی (رسم فنی) منظم و نامنظم که بسیار دقیق ترسیم می شود. در تعریف مذهّبان نقشی هندسی است که با پیچش های درهم و شکل هایی گره مانند به یکدیگر متصل می شوند.

در تعریفی دیگر، نقش گره عبارت است دو، سه یا چهار جدول مُدور مسطح که با مهارت کامل و استادانه به یکدیگر گره می خورند و موجد نقش هایی زیبا و چشم نواز می شوند. از این نقش های هندسی در طرح تذهیب و طرح در و پنجره های قدیمی (ارسی ها) استفاده می شود. ترسیم نقش گره بسیار فنی و دشوار است.

در پایان کلام، نگارنده بر این باور است که کتاب حاضر مجمل و مختصری است از انبوه مطالبی که درباره ی این هنر قدیم و ظریف می توان گفت و نوشت. امید که این نوشته کوتاه راه گشای هنرمندان جوانی باشد که پا به عرصه ی بی انتهای نقش های تذهیب گذاشته اند.

ختایی در هنر تذهیب به چه معناست؟

این طرح هنری و دارای انواع بسیار بوده که از ترکیب گل و برگ های برگرفته از طبیعت و بنا بر شیوه های طراحی ایرانی به صورت انتزاعی اجرا شده است. ایران طرح ظاهراً با مغول از چین به ایران آمده است. طراحان برای ایجاد هماهنگی در نقشه ی ختایی از میان هزاران نوع گل و برگ و غنچه ی ختایی، معمولاً دو تا شش نوع گل، دو یا سه نوع غنچه و سه یا چهار نوع برگ انتخاب می کنند و به سلیقه ی خود آنها را با هم می آمیزند. اساس نقشه ی ختایی عبارت از خطوط منحنی موزونی است که هر یک از آنها (بند)نامیده می شود. مجموعه ی این بندها، مانند استخوان بندی، سراسر نقشه را فرا می گیرد.

نمای قوس حلزونی در هنر تذهیب به چه معناست ؟

این حرکت می تواند از خارج به داخل یا برعکس باشد. بیشترین و پر استفاده ترین حرکت  )ریتم  ( در هنر تذهیب بر حول محور همین چرخش ) قوس حلزونی ( صورت می گیرد.

حرکت ها، گردش ها، چرخش های حلزونی در هنر تذهیب

با توجه به اهمیت این حرکت ها در طراحی هنر تذهیب تمرین خیلی زیاد تاکید می شود. همچنین برای آشنایی و تمرین هر چه بیشتر هنر جویان نمونه های مختلفی از این حرکت ها طراحی شده است، تنوع در طراحی این نوع خطوط را می توان فرا گرفت و آنها را تمرین کرد.

بندها: شریان اصلی و اساس طرح های ختایی و اسلیمی هستند. نقش های ختایی و اسلیمی روی بندها شکل می گیرند.

لوتوس یا لوطس

یکی از گونه های نیلوفر آبی که به نیلوفرآبی، سفید مصری نیز مشهور است؛ گل نیلوفر یکی از طرح های نمادی و تزییتی در تمدن مصر.

چنان که می بینید، ابتدا شکل کلی برگ رسم می شود و سپس کنگره ها به آن افزوده می شوند. شایان ذکر است که کنگره را می توان به دو گونه رسم کرد.

انواع اسلیمی

اسلیمی

از اجزای مهم طرح های سبک ایرانی و مرکب از خطوط مارپیچ است که در زمینه ی کاشی کاری، گچ بری، و نقاشی به رنگ های متمایز کاربرد دارد. شاخه های کوتاه و برگ و گل از ساقه های مارپیچی آن منشعب می شود.

به گفته ی برخی از هنرمندان، شباهت طرح اسلیمی با خرطوم فیل از آنجاست که الگوی اصلی آن سر و خرطوم فیل بوده بوده است. نقاشان قدیم (شاید به مناسبت شباهت طرح های اسلیمی با حروف کوفی درهم) می گفتند که واضع این طرح حضرت علی (ع) بوده است. همچنین گفته اند که نقش اسلیمی از خط کوفی استخراج شده است و لفظ اسلیمی را همان لفظ اسلامی دانسته اند. در مقابل، طرح ختایی با مغول از چین به ایران آمده است. اما حقیق این است که این طرح از ابتکارات دوران اشکانی و ساسانی و اقتباسی است از پیچ و تاب های درخت مو که نمونه های بارز آن را می توان در آثار سیمین ساسانی مشاهده کرد. طرح اسلیمی کم کم بسط یافت و از آن انواع گوناگونی پدید آمد. امروزه بیش از پنجاه شکل اسلیمی وجود دارد.

لوح یا سرلوحه

از تزیینات نسخ خطی که عبارت است از نقشی که بالای نخستین صفحه ی کتاب رسم می کردند و گاهی در آن، نام کتاب یا عبارتی می نوشتند. در کتاب هایی که برای سلاطین و امرا نوشته می شد و در مجموعه ها یا کلیات شعرا، در ابتدای هر فصل یا ابتدای هر رساله سرلوح جداگنه ای نقش می کردند. سرلوح های سده های اول تا اواخر دوره ی ایلخانی بیشتر به شکل های مربع مستطیل طرح می شدند. در دوره ی تیموریان بیشتر به شکل های محرابی، ترنج ی، گنبدی، دالبردار و منظم طراحی می شدند و در دوره صفوی نیز تنوع فراوانی داشتند. زیباترین سرلوح ها را می توان در کتاب ها و ورقه های خطی تیموریان و صفویان یافت.

ترنج

از اجزای مهم طرح های ایرانی که معمولاً در وسط نقش ها به شکل مستقلی قرار دارد. از ترکیب گل و برگ و طرح های اسلیمی ساخته می شود و گاه به قندیل های قلمزده می ماند. گاهی بر دو سر ترنج دو طرح قرینه ی کوچک تر به نام ( سرترنج) می افزایند. در طرح های ترنج ی پرده قلمکاری و کاشی و قالی دیواری، گاهی دو طرح سرترنج غیرمتقارن است. در این صورت، طرح کوچک بالارا (سرترنج) و طرح کوچک پایین را (ته ترنج) می نامند. گاه در گوشه ی این نقشه ها، طرح های کوچکی به شکل مثلث و نیم لچکی یا گوشه دیده می شود، طرح های ترنج ی بیشتر در قالیبافی و تذهیب به کار می رود. در تزیین بعضی از نسخ خطی ، نقش ترنج در پشت صفحه اول نسخه رسم می شد و آنت را مرصع و مذهب می کردند و در میان آن نام کتاب یا نام کسی که کتاب برای او نوشته می شد و یا فهرست کتاب را می نوشتند. (مصاحب)

نوعی تزیین در کتاب ها و ورقه های خطی است که خطوط ظریفی ئر حاشیه ی بیرونی صفحات تذهیب شده، رسم می کند، گویی شعاع هایی از نور خورشید را نمایش می دهد. همچنین مثلث یا مربع هایی نزدیک به هم، در بالای کاخ یا دیوار گرداگرد قلعه و دیگر بناها به وجود می آورد. گاه در بالای شرفه، طرحی اسلیمی ویا ترنج ی بسیار کوچک، فقط با یک رنگ، می آید.

حاشیه

حاشیه عبارت است از سفیدی اطراف نوشته روی کاغذ یا صفحه کتاب. در نسخه ی خطیتزیینی مرسوم بود که در حاشیه ی صفحه طلا اندازی و تشعیرسازی می کردند. در کتاب آرایی دوران اسلامی، حاشیه بعد از متن مهم ترین عنصر در صفحه آرایی محسوب می شد. کاتبان و وراقان، صفحات ورقه های خطی را با تناسبی موزون به متن و حاشیه تقسیم می کردند. متن و حاشیه هر یک در عین داشتن ارتباط متقابل، شخصیتی مستقل نیز داشتند که قلمرو خاص خود را دارا بودند. همچنین ایفاگر نقشی ویژه در تنظیم سطح باسواد و بیاض کاغذ تذهیب، تشعیر و آرایش و شکل نوشتار بودند. در دوران اسلامی هنرمندان سطح صفحات و. ورقه ها را با خط کش به سطوح طولی و عرضی مناسب با نوع خط، قلم، شکل و نوع تذهیب، تشعیر، نقاشی و موضوع کتاب تقسیم می کردند. اندازه ی سطح حاشیه تابع متن بود و بستگی به ذوق و سلیقه ی صفحه آرا داشت و از نظر تزیین و تنوع نقش نیز ضمن استقلال و تفاوت ظاهری تابع آزایش متن بود. اندازه ی حاشیه و نقش هالی آن آرامش خاطری برای ببیننده و خواننده فراهم می ساخت و بیننده را به متن (سطح نوشتار) هدایت می کرد.

در بعضی کتاب ها حاشیه قلمرو اصلی تذهیب و تشعیر بود. حاشیه سازی در دوره ی صفوی در ایران و در حطیه ی هنر اهمیت فراوان یافت و به عنوان هنری مستقل در کتاب آرایی و کتاب سازی مطرح شد. هنرمندان حاشیه ی صفحات را بستر هنرنمایی خود قرار دادند و حاشیه های کتاب و ورقه های خطی را به هنر تشعیر اختصاص داده اند. (فرهنگ مصور اصطلاحات هنر ایران، محمدرضا ریاضی)

لچک (گوشه)

نوعی چارقد کوچک و مثلثی شکل که زنان و کودکان با آن سر خود را می پوشانند، و نیز یکی از طرح های تزیینی است که در هنر های سنتی ایران (تذهیب) استفاده می شود.

لچکلچکی، کُنج یا گوشه، شکلی سه گوش (مثلثی) است که با همان طرح های اسلیمی و ختایی و نقش های تزیینی ترسیم شده و در چهار گوشه ی یک نقش تذهیب قرار می گیرد.

شمسه

نوعی طرح ستاره ای یا خورشید مانند و دایره ای است که با نقش های اسلیمی و ختایی تزیین می شود. جایگاه آن مانند ترنج در مرکز طرح تذهیب است و به تنهایی می توند یک طرح تذهیب کامل باشد. در هنر های تزیینی، مثل کاشی کاری، طراحی سنتی و تذهیب کاربرد دارد. در متن، تذهیب و گل و بته اندازی، معمولاً نام مالک و نسخه و یا نام کتاب نوشته می شده است.

Article source: https://behrangdesign.ir/tazhibshop/

فروشگاه | دانلود نقوش اسلیمی eslimi.blog0.ir/فروشگاه-طرح-های-اسلیمی/ 15,000 تومان, خرید گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی), 15,000 تومان, خرید مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و.. 15,000 تومان, خرید مجموعه کامل طرح .... خرید اینترنتی آموزش بافتنی · دانلود طرح های قلمزنی. مجموعه طرح های اسلیمی ایرانی - قیمت از 2,000 تا 850,000 تومان https://selzir.com/search/index?q...طرح...اسلیمی... ۸,۰۰۰ تومان · مجموعه کامل ... نام فروشگاه : خرید پستی محصولات اینترنتی. ۱۲,۵۰۰ تومان ... ۷,۵۰۰ تومان · گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی). خرید فروش مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - قیمت 5,500 تومان https://selz.ir/قیمت-خرید/3304689-خرید-فروش-مجموعه... خرید فروش مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی محدوده قیمت از 5500 تومان از فروشگاه خرید پستی محصولات اینترنتی. فروشگاه اینترنتی دیجی کالا - خرید اینترنتی ارزان - مطالب ابر نقوش ... digikkala.mihanblog.com/post/tag/نقوش%20اسلیمی خرید آنلاین اینترنتی ، فروش اینترنتی , خرید ارزان اجناس,خرید اینترنتی,خرید پستی,خرید ارزان,خرید آسان,فروش پستی,فروش فوق العاده,فروش ارزان ... عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، ... قیمت : 14800 تومان. خرید اینترنتی با فروشگاه javadinkorea fjavadinkoreaa.alalestore.ir/ گوشه های تزینی نقوش اسلیمی - خرید اینترنتی آسان از فروشگاه chatsg ... گوشه های تزینی و نقوش اسلیمی سری اول - قیمت 40,050,020 تومان. https://selz.ir/. شاپ لی :: جستجوی وب :: مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی ... - خانه shoply.ir/catalog/webresults/24452/ 25,000 تومان, خرید مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال, ... 7 طرح های اسلیمی با کرل دراو - فروشگاه اینترنتی آی ام سی کالا. شاپ لی :: جستجوی وب :: مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی ... - خانه shoply.ir/catalog/webresults/25620/ ۲۵,۰۰۰ تومان, خرید مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال . ... 15 طرح های گره چینی اسلیمی - فروشگاه اینترنتی آی ام سی کالا. مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی لایه باز برداری - استودیوی طراحی نقش nagsh.ir/مجموعه-نفیس-طرح-های-اسلیمی.html بخش دیگر این مجموعه مفید و ارزشمند شامل بیش از 800 نقوش اسلیمی با کیفیت و Resolution بالا در ... بسته بندی: اورجینال; تعداد: 2 حلقه DVD; قیمت: 18000 تومان. تذهيب و نقوش اسليمي - چانگ آن - رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز chang-an.rozblog.com/post/110 ... دکمه زیر کلیک کنید. قیمت: 16800 تومان ... آقامیری (طراح) - 978-964-306-331-3 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ... 2 . آرایه ها و نقوش .... خرید آنلاین کتاب های ایرانیآرايه‌ها و نقوش اسليمي در هنر تذهيب و طراحي فرش با قیمت 125000 ريال ... کتاب آرایه ها و نقوش اسلیمی در هنر تذهیب و طراحی فرش www.ketab.ir/modules.php?name=News&op... خرید کتاب تابستانه کتاب خرید اینترنتی کتاب ... کتاب آرایه ها و نقوش اسلیمی در هنر تذهیب و طراحی فرش خرید اینترنتی کتاب ... موجودی: ندارد. قیمت: 8,000 تومان ... کتاب آرایه ها و نقوش اسلیمی در هنر تذهیب و طراحی فرش اثر امیرهوشنگ ... https://www.digikala.com/.../-/کتاب-آرایه-ها-و-نقوش-ا... In stock فروشگاه اینترنتی دیجی کالا، وارد شوید; ثبت نام کنید ..... کتاب آرایه ها و نقوش اسلیمی در هنر تذهیب و طراحی فرش اثر امیرهوشنگ آقامیری ... قیمت: 18,000 تومان. قندان اسلیمی گالری انار | خرید اینترنتی | فروشگاه آنلاین مدیسه www.modiseh.com/aa2075-قندان-اسلیمی-گالری-انار نقوش اسلیمی با هارمونی رنگ‌های گرم اخرایی و طلایی که با دست روی بدنه‌ی آن کار شده‌اند، طراحی کلاسیک و پرنقش‌نگاری برای این قنددان به وجود آورده است. شکل قنددان ... فروشگاه اینترنتی میهن استور - خرید پستی گنجینه ابزار طراحی اسلامی ... www.mihanstore.ir/product.php?id=511 فروشگاه اینترنتی, خرید اینترنتی, خرید آنلاین, خرید لوازم, خرید زیور آلات, خرید محصول, خرید پستی, فروشگاه میهن, خرید لباس, خرید لوازم لوکس. ... 14,800 تومان. افزودن به ... عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، خرید اینترنتی با endlesslove90 fendlesslove90a.saharstore.ir/ ساعت اسلیمی - کد 1066 قيمت هر واحد (عدد): تومان 20000 ساعت اسلیمی - کد 1066 قيمت هر واحد ... ساعت دیواری با طرح گل و نقوش اسلیمی » نگاران آرت, هنر نگاران, معرق . نقوش اسلیمی – نشر برتر اردبیل nbsoft.ir/product/نقوش-اسلیمی/ افزودن به سبد خرید ... تذهیب ، ترنج ، شمسه ، گوشه های تزئینی و نقوش اسلیمی ، انواع کادر و سربرگ و حاشیه و قابهای زیبا برای عکسهای ... 7,000 تومان 6,000 تومان. خرید پستی مجموعه عظیم وکتورهای اسلیمی و گرافیکی | پایگاه ... www.dlsell.com/shop/graphic/452-eslimi-vector Jul 10, 2013 - مجموعه عظیم وکتورهای گرافیکی و اسلیمی ، یکی از محصولات دی ال سل است که در دو دی وی دی برای شما دوستان عزیز آماده شده است. ... بیشتر این نقوش و طرح ها بصورت لایه لایه و با امکان بزرگنمایی بدون افت ... قیمت : 15800 تومان. میوه خوری مینا - صنایع دستی اصفهان esfahanhonar.8n8.ir/cat/5/میوه+خوری+مینا 120000 تومان. خرید پستی. شیرینی خوری میناکاری. شیرینی خوری میناکاری ارتفاع20و قطر18 سانتی متر با نقوش اسلیمی خطایی جزئیات ... شیرینی خوری میناکاری ارتفاع 12 و قطر 17 سانتی متر جنس بدنه از مس با نقوش اسلیمی خطایی جزئیات. خرید پستی گنجینه طراحی آثار اسلامی و مذهبی shop.graphiran.com/.../خرید-پستی-گنجینه-طراحی-آ... کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی ! عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش،خوشنویسی، فونت ، قاب و حاشیه، ... 14800 تومان. خرید پستی · گنجینه طراحی آثار اسلامی. کلکسیون چندین هزار ... دانلود پاورپوینت نقوش اسلیمی معماری بایگانی - معمار آنلاین online-architect.ir/.../دانلود-پاورپوینت-نقوش-اسلیمی... بایگانی برچسب ها: دانلود پاورپوینت نقوش اسلیمی معماری ... دانلود سمپل های گرافیکی فتوشاپ 40,000 تومان; نقش طراحی فرم شهری در مصرف انرژی مقاله تأثیر فرم ... دانلود طرح اسلیمی p30download.com › گرافیک › تصویر دانلود طرح اسلیمی, دانلود اسلیمی, دانلود گل و بوته, دانلود گل و مرغ, دانلود لچک و ترنج, زخرفة عربية. ... باندل پک شماره 1: شامل کارت ویزیت، برشور، و پوستر 80,000 تومان خرید; تصاویر یکگراند و تکسچر 19,500 تومان .... تبلیغات در اینترنت هاست ... خرید اینترنتی دیوار کوب طرح شمس - فروشگاه اینترنتی|خرید ... www.buypostalstore.com/.../خرید-اینترنتی-دیوار-ک... خـرید پستی >> قیمت فقـط : 45.000 تـومان ... برخی‌ از پژوهشگران‌، ریشهٔ این‌ طرح‌ را برگرفته‌ از نقوش اسلیمی که‌ در هنر ایران‌ سابقهٔ کهن دارد، می‌پندارند. اما در هر حال‌ ... نوید لرن - خرید اینترنتی طرح های اسلیمی – مجموعه‌ای گرافیکی از نقوش ... navidlrn.cloudsite.ir/خرید-اینترنتی-طرح-های-اسلیمی... Jul 4, 2015 - نام محصول: خرید اینترنتی طرح های اسلیمی – مجموعه‌ای گرافیکی از نقوش اسلامی اورجینال-برترینها یکی از راهکارهای مناسب مهارت آموزی ، تهیه پکیج ... خرید اینترنتی طرح های اسلیمی – مجموعه‌ای گرافیکی از نقوش اسلامی ... globalcd.xzn.ir/خرید-اینترنتی-طرح-های-اسلیمی-مجمو... کاربر گرامی،سلام.به دنبال برترین پکیج خرید اینترنتی طرح های اسلیمی – مجموعه‌ای گرافیکی از نقوش اسلامی اورجینال هستید؟ما بسته آموزشی خرید اینترنتی طرح ... فروشگاه ساعت مچی پی واچ | ساعت گردنبندی طرح اسلیمی مارک سی کا Ck www.pwatch.ir/ساعت-گردنبندی-طرح-اسلیمی-مارک-س... خرید اینترنتی ساعت گردنبندی شیک – جدیدترین ساعت گردنبندی مارکدار ... ساعت گردنبندی طرح نقوش اسلیمی که جنس آن استیل درجه یک بوده زیبایی و آراستگی ... قیمت. 35000 تومان. خرید. پرداخت در محل پس از تحویل کالا; تسویه با کارت بانکی ... نرم افزار نقوش اسلیمی 2 | فروشگاه اینترنتی فینال final.ir/arabesque-2 خرید اینترنتی انواع نرم افزار نقوش اسلیمی 2 در هایپرمارکت فینال. ... سبد خرید. شما هیچ کالایی در سبد خریدتان ندارید. مقایسه محصول (0)‏ .... 1.190 تومان. نقوش اسلیمی - مجموعه شماره یک - وی شاپ - viSHOP.ir vishop.ir › فروشگاه آنلاین مجموعه: طرح اسلیمی و الگو و نقش - اتوکد ( dwg )، قیمت: 3900 تومان، حجم فایل: 3.55 ... مجموعه شماره یک نقوش اسلیمی، شامل 43 طرح اسلیمی اسلامی و سنتی است که برای ... فروشگاه اینترنتی داده باران shop.dadebaran.ir/?page=11 - فروشگاه اینترنتی, خرید اینترنتی, خرید آنلاین, خرید لوازم, خرید زیور آلات, خرید محصول, خرید پستی, فروشگاه میهن, ... قیمت : 14,800 تومان ... عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش،خوشنویسی، فونت ، قاب و حاشیه و . دانلود مقاله بررسی سیر تکاملی نقشمایه ی اسلیمی و تحلیل - دانلود مقاله ... www.getpaper.ir/بررسی-سیر-تکاملی-نقشمایه-ی-اس... دانلود مقاله بررسی سیر تکاملی نقشمایه ی اسلیمی و تحلیل ... شکل تکامل یافته ی نقوش گیاهی ، نقشمایه ی اسلیمی است که به عنوان شاخصه ی ... قیمت 5900 تومان ... استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی گت پیپر فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر ... مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی لایه باز برداری - پایگاه و فروشگاه ... nabtarin.net/مجموعه-بی-نظیر-طرح-های-اسلیمی-لایه-با... پایگاه و فروشگاه اینترنتی آلورشاپ. دوشنبه, 05 .... بخش دیگر این مجموعه مفید و ارزشمند شامل بیش از 800 نقوش اسلیمی با کیفیت و Resolution بالا در موضوعات زیر می باشد : حاشیه، کادر، ... بسته بندی: اورجینال; تعداد: 2 DVD; قیمت: 18000 تومان. خرید اینترنتی طرح های اسلیمی - مجموعه‌ای گرافیکی از نقوش اسلامی ... sincmaster.lineblog.ir/.../خرید+اینترنتی+طرح+های+اس... - به بزرگترین پایگاه آموزشی ایران خوش آمدید ایامتان خوش باد,این فروشگاه با دارا بودن بیش از صد هزار نوع محصول که کالای خرید اینترنتی طرح های اسلیمی - مجموعه‌ای ... گوشواره مسی - طرح نقوش ایرانی - وینکا آرت - تجاره: مرکز خرید اینترنتی www.tejareh.com/.../گوشواره-مسی---طرح-نقوش-ایران... گوشواره مسی - طرح نقوش ایرانی قیمت 161000 تومان, گوشواره مسی - طرح نقوش ایرانی - قرمز گوشواره مسی با طرح نقوش قلم زنی ایرانی و اسلیمی بکار گرفته شده از ع . خرید اینترنتی ساعت زنانه طرح تذهیب بند چرمی بایگانی - مارکو شاپ markoshop.ir/.../خرید-اینترنتی-ساعت-زنانه-طرح-تذه... خرید اینترنتی ساعت مچی طرح تذهیب دخترانه و زنانه خرید اینترنتی ساعت زنانه ... زنانه طرح تذهیب تهران ، قیمت: 20000 تومان ، ساعت زنانه طرح تذهیب جهت خرید نام و ... مدل تذهیب با بند چرمی و نقوش زیبای داخل صفحه و رنگ بندی شاد خرید پستی ساعت ... خرید مجموعه گنجینه نقش و نگار - فروشگاه اينترنتي جواهریاب ... javaheryab.com/912/خرید-مجموعه-گنجینه-نقش-و-نگار/ خرید مجموعه گنجینه نقش و نگار. قیمت: 4000 تومان. ارسال به دوستان. گنجینه نقش و نگار. خرید مجموعه گنجینه ( نقش و نگار ). مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی. بشقاب سفالی - فروشگاه اینترنتی ایرانیک شاپ iranicshop.com/shop/boshghab/ نقوش اسلیمی بصورت برجسته است که با هماهنگی تمام و رنگ آمیزی زیبایی چشم هر بیننده ایی را مجذوب و شیفته خویش میکند . ... که این انحناء با برجسته گی و رنگ آمیزی نقوش داخلی بشقاب هماهنگی و هارمونی دلنشینی به وجود آورده است . ... ۵۸,۰۰۰ تومان. عصای چوب گردو طرح اسلیمی | فروشگاه اینترنتی صنایع دستی جاجینه jajeeneh.com/product/عصای-چوب-گردو-طرح-اسلیمی/ عصای چوب گردو طرح اسلیمی منبت کاری چوب یکی از صنایع دستی ایران است که قدمتی ... اسلیمی یکی از نقوش اصلی نگارگری سنتی ایران است. ... 375,000 تومان. فروشگاه 5040 خرید اینترنتی 5040 آسان و راحت - خرید پستی گنجینه ... 5040store.mihanstore.net/product.php?id=511 کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، ... قیمت : 14800 تومان. کاملترین مجموعه گرافیک: تذهیب، ترنج، شمسه - فروشگاه ‌آنلاين ماركت ... www.marketcloob.com/.../کاملترین-مجموعه-گرافیک-... آرشیو گرافیکی, تذهیب, خرید اشکال شمسه, خرید انواع طرح تذهیب, خرید انواع طرح های ترنج, خرید اینترنتی نقوش اسلیمی, خرید ترنج, خرید مجموعه نقوش اسلیمی, خرید پستی. ... قیمت : 3500 تومان. نوع محصول : نرم افزار. کاملترین مجموعه گرافیک: ... خرید اینترنتی و پستی مجموعه عظیم وکتور و نقوش اسلامی pahnavar.com › ... › کاربردی › طراحی و گرافیک برای سفارشات بالای 100 تومان .... مجموعه عظیم وکتور و نقوش اسلامی ... کودکان، گل و گیاه، کتاب، لوگو و آرم، کارت ویزیت، نقوش اسلامی، کتیبه های طرح های چینی و . فروشگاه بیا تو بخر| تضمین بهترین خرید اینترنتی، انتخاب و خرید ... www.bia2bekhar.ir/categories.php?id=42 ... کیفیت عالی 300 دی پی آی. قيمت : 50,000 تومان ... کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی. عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش،خوشنویسی، فونت ، قاب و حاشیه و ... قيمت : 14,800 تومان. فروشگاه یاس - فروشگاه یاس yasshop.ir/ فروشگاه اینترنتی یاس · 0 · 0; تومان IRT ... برای خرید ست مسی. از محصولات مسی .... دانلود کتاب آموزش چرم PDF. شهریور ۲۳ ... شارژی مدل ۱. تومان29,000 تومان28,000 ... فروشگاه اینترنتی نرم افزار www.shopgozar.com/software/ فروشگاه اینترنتی نرم افزار. ... قیمت: 10,000 تومان .... توضیحات: گنجینه نقش و نگار مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی(3DVD,2CD) دی وی دی 1 : گنجینه ... انگشتر فیروزه کوب شاه عباسی – هنرکده صنایع دستی صاحب sahebart.com/.../انگشتر-فیروزه-کوب-شاه-عباسی 30,000تومان. In Stock. نظر خود را اینجا بنویسید... کد کالا:1137. انگشتر فیروزه کوب شاه عباسی از نقوش اسلیمی الهام گرفته و باطرح زیبای گل بوته مزین شده. ... تلفيق کرده، تلاش‌هاي فراواني نموده تا محصولي خلق كند كه علاوه‌ بر داشتن قيمت مناسب با ... با اهالی فرهنگ و هنر، فروشگاه اینترنتی محصولات دست ساز خود را راه اندازی نمود. کرم لاغری وان استار - فروشگاه اینترنتی ایرانی www.p040.ir/post/tag/کرم%20لاغری%20وان%20استار فروشگاه،فروشگاه اینترنتی،فروشگاه اینترنتی 5040،5040،فروشگاه 5040،فروشگاه اینترنتی پنجاه چهل،پنجاه ... قیمت : 14,800 تومان ... عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش،خوشنویسی، فونت ، قاب و حاشیه و . خرید اینترنتی کالا - گرافیک mizankala.ir/categories.php?id=42 قيمت : 24,800 تومان. گنجینه ابزار طراحی اسلامی و مذهبی. کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی. عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش ... ديوار کوب طرح شمس | فروشگاه اینترنتی لردیا lordia.org/ديوار-كوب-طرح-شمس/ وضعیت : موجود نیست قیمت : 45,000 تومان افزودن به سبد خرید خرید پستی و پیکی ... برخی‌ از پژوهشگران‌، ریشهٔ این‌ طرح‌ را برگرفته‌ از نقوش اسلیمی که‌ در هنر ایران‌ ... خرید اینترنتی - خرید پستی گنجینه ابزار طراحی اسلامی و مذهبی www.internetkharid.ir/product.php?id=511 فروشگاه اینترنتی, خرید اینترنتی, خرید آنلاین, خرید لوازم, خرید زیور آلات, خرید محصول, خرید پستی, فروشگاه میهن, خرید لباس, خرید لوازم لوکس. ... 14,800 تومان. افزودن به ... عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، خرید پستی گنجینه ابزار طراحی اسلامی و مذهبی | فروشگاه اینترنتی ... sabastore.net/product.php?id=500 - قیمت : 14,800 تومان ... کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، انگشتر نقره طرح آمتیست مردانه اسلیمی _کد:10649 | جواهری بینا www.javaheribina.com/.../انگشتر-نقره-طرح-آمتیست... انگشتر نقره طرح آمتیست مردانه اسلیمی _کد:10649, انگشتر نقره مردانه با نگین ... قيمت : 48,000 تومان. خرید اینترنتی انگشتر. درخواست مشاوره ... نقوش اسلیمی. جواهری بینا (@javaheri_bina) | Instagram photos and videos www.imgrum.net/.../1145591000778482124_148536... www.javaheribina.com انگشتر عقیق یمنی کبود درشت مردانه اسلیمی شکیل _کد:۹۹۵۶ ... مردانه اسلیمی شکیل _کد:۹۹۵۶ قیمت : 200 هزار تومان (جعبه جواهر رایگان+ارسال ... زیبا، ضخیم و خوش ساخت - طرح های زیبایی با نقوش اسلیمی روی رکاب انگشتر اره ... #ruby --------- جواهری بینا اولین و بزرگترین فروشگاه اینترنتی جواهرات نقره. 0. هنری - فروشگاه اینترنتی آی ام سی کالا www.imckala.com/category.php?id=18&subid=9 7,800 تومان. خرید پستی · کتاب بوستان سعدی شیرازی / اورجینال/ صوتی ... 25,000 تومان. خرید پستی · مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و دارای ... مجموعه نفیس و بی نظیر طرح های اسلیمی - پایگاه اینترنتی آلورشاپ ... www.alvershop.com/مجموعه-نفیس-و-بی-نظیر-طرح-ها... این نقوش و طرح ها بصورت لایه لایه و با امکان بزرگنمایی بدون افت کیفیت می باشند که توسط ... قیمت : 25000 تومان 15000 تومان. خرید پستی آلورشاپ. خرید اینترنتی مجموعه بی نظیر و ارزشمند طرح اسلیمی، شامل بیش از 10 هزار طرح اسلیمی، تذهیب، ... طرح های نقوش اسلیمی 1 - Eforosh ایفروش com.eforosh.com/سایر...c/طرح-های-نقوش-اسلیمی-1 طرح های نقوش اسلیمی 1 - افرادی که در زمینه طراحی فعالیت می کنند, معمولا به دنیال ... است و هم هزینه پست شهری مخصوصا پیشتاز کم تر از شبکه خرید اینترنتی است. ... پست: در خرید پستی هزینه دریافت سفارش, ارسال با پست پیشتاز: 8500 تومان و ... اس اس مارکت - خرید پستی گنجینه ابزار طراحی اسلامی و مذهبی ssmarket.org/product.php?id=511 کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، ... قیمت : 14800 تومان. خرید گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی ... banoosara.com/خرید-گنجینه-نقش-و-نگار-مجموعه-نقو... Sep 4, 2016 - خرید گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی) گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و ... قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان ... شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت آموزشی بانو سرا هستید ما در سایت . تذهيب (نقش و نگار اسليمي) روايت سوم - فروشگاه اينترنتي گرافيك ... www.artp30.ir/8883/9544 قيمت: 7,000 تومان. تذهيب - معرق ... تذهيب (نقش و نگار اسليمي) روايت سوم. کد محصول ... حاشيه/شمس/نقوش اسليمي/سربرگ/بافت/لقک و گوشه/بافت رنگي خطاطي با ... گلدان سفالی طرح خیام به ارتفاع 25 سانتیمتری قیمت 121,000 تومان ... https://www.pinterest.com/.../4557784247725... Pinterest 000 تومان. گلدان میناکاری به ارتفاع 16 سانتی متر با نقش خطایی - اسلیمی قیمت77,000 تومان ... این بشقاب در رنگ زمینه فیروزه¬ای- لاجوردی ساخته شده و نقوش گل و مرغ روی ... جعبه خاتم هشت ضلعی با رویه تذهیب در فروشگاه اینترنتی صنیع زاده. نقوش اسلیمی - خرید اینترنتی|میهن استور|دایان شاپ www.chemhome.ir/post/tag/نقوش%20اسلیمی کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، ... قیمت : 14800 تومان. نقوش اسلیمی - مسعود رضایی www.taktemp.com/tag/نقوش-اسلیمی/ مطالبی که برچسب نقوش اسلیمی را دارند . ... وکتور بسیار زیبا تذهیب سری اول دانلود کرده ایم ، فرمت این تصویر eps , jpg بوده و مخصوص نرم ... قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان کیف زنانه | خرید آنلاین | بایکس فروشگاه پوشاک، مد و زیبایی buyex.ir/categories/women-bags کیف زنانه،خرید اینترنتی کیف زنانه در انواع مدل کیف چرم، کیف پول، کیف مجلسی، کیف چرم دست دوز از ... کیف زنانه چاپ اسلیمی برند EXON 2 50,000 تومان 27,000 تومان ... کوله پشتی زنانه نقوش ایرانی برند EXON آبی 55,000 تومان 33,000 تومان. فونت سمبل های طرح اسلیمی - خرید پستی مجموعه کامل جعبه ابزار طراحی ... www.searchmanager.ir/txnznfydrvndnsdcacydtnsdqns... - خرید پستی مجموعه کامل جعبه ابزار طراحی آثار اسلامی18 نوامبر 2012 ... بیش از 600 طرح اسلیمی که این ... Islamic Phrases - فونت سمبل های نقوش اسلامی - AGA Arabesque - فونت سمبل های بسم ...18 نوامبر 2012 . .... قیمت: 22,000 تومان. . توضیحات. لایه باز نقوش دایره 2000 تومان خرید آنلاین - امداد گرافیک emdadgraphic.ir/design/لایه-باز-نقوش-دایره/994 دانلود طرح لایه باز نقوش دایره. ... قیمت : 2000 تومان تعداد بازدید : 3107 تاریخ درج طرح ... عضویت · دایره فانتزی وکتور دایره طرح دایره اسلیمی لایه باز دایره کادر دایره ... مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی لایه باز برداری - آخرین اخبار ایران و جهان www.zamoune.com/.../مجموعه-بی-نظیر-طرح-های-اسلی... مجموعه نفیس شامل هزاران طرح اسلیمی، تذهیب، گل و بوته ، پترن، کاشیکاری و . ... بخش دیگر این مجموعه مفید و ارزشمند شامل بیش از 800 نقوش اسلیمی با کیفیت و Resolution بالا ... خرید اینترنتی مجموعه بی نظیر و ارزشمند طرح اسلیمی، شامل بیش از 10 هزار طرح اسلیمی، ... بسته بندی: اورجینال; تعداد: 2 حلقه DVD; قیمت: 18000 تومان. پرشه ، تجربه یک خرید اینترنتی به یادماندنی – شاهوار دات نت www.shahvar.net › عمومی Mar 1, 2010 - طراحی لباس آن هم با نقوشی کاملاً ایرانی مثل اسلیمی، ختایی و خطوط ... هدیه‌ای ماندگار با قیمتی مناسب و تجربه یک خرید اینترنتی خوب و به یادماندنی . ... خریدهای بالای ۵۰ هزار تومان به همراه یک محصول هدیه رایگان از محصولات پرشه ! دسته نرم افزار کاربردی و زیر دسته هنری iran2.ir/subcat.php?zid=9&id=18... 25,000 تومان, خرید مجموعه عکسهای دکوراسیون داخلی 2 (1DVD) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال, 25,000 تومان, خرید مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و ... کاملترین مجموعه تذهیب و نقوش اسلیمی -اسليمي - Namakala.com www.namakala.com/search/اسليمي/cat-137/516210 مجموعه ای کامل از بهترین طرحها و نقوش اسلیمی و نقوش تذهیب در دو نسخه., عرضه شده, ... مدرن لوستر طرح اسلیمی و قدیمی لوستر چوبی خرید اینترنتی لوستر طرح برگ و ... مقاله مطالعه تناسبات طرح های اسلیمی ارسی ها در خانه های قزوین دوره قاجاریه www.civilica.com/Paper-FNCRA01-FNCRA01_006=م... مقاله مطالعه تناسبات طرح های اسلیمی ارسی ها در خانه های قزوین دوره قاجاریه, در اولین همایش ملی معماری ... لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید. ... قیمت این مقاله : ۳۰,۰۰۰ ریال ... نقش کهن الگوها در تزئینات اسلیمی معماری اسلامی · پیاده سازی نقوش اسلیمی - ایرانی در طراحی ... وکتور - خرید مجموعه فایل های وکتور - فروشگاه اینترنتی جی اف ایکس gfxpro.ir/Vector-Collection.html خرید مجموعه وکتور شامل بی نظیر ترین فایل های وکتور در قالب 9هزار طرح وکتور ... وکتور انتزاعی, نقوش اسلیمی, طرح اسلیمی, تصاویر گل و بوته های پیچ در پیچ, نقش و ... ﻗﻀﺎﻭﺕ کﻨیﺪ. ﻓﺮﻭﺷگﺎﻩ ﺟـی ﺍﻑ ﺍیکـﺲ. ﺗﺨﻔیﻒ ﺑﺰﺭگ. گیگﺎﺑﺎیﺖ. 700. 99.. ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ. خرید پستی طراح سنتی | سامانه همکاری در فروش آموزش مجازی پارس www.elearnpars.net/product.php?id=922 ... پست بپردازيد. جهت مشاهده فرم خريد، روي دکمه زير کليک کنيد . قیمت : 215,000 تومان. ثبت نام. اطلاعات دوره آموزشی ... ترکیب بندی نقوش اسلیمی و ختایی(تلفیق) مجموعه طرح های اسلیمی و تذهیب | نمونه طرح اسلیمی و تذهیب www.sooka.ir/خرید-اینترنتی-مجموعه-طرح-های-اسلیم... Oct 24, 2013 - خرید اینترنتی مجموعه طرح های اسلیمی و تذهیب ... که یادآور پیچش ساقه گیاه می تواند باشد و در نقوش تزیینی ایران نقش پایه ای ... قیمت : ۷۰۰۰ تومان. نماد و نشانه شناسی در فرش ایران»؛ محمد افروغ - الف alef.ir/vdcgn79wzak9wz4.rpra.html?338050 Mar 10, 2016 - ۱۵۲ صفحه، ۲۰۰۰۰ تومان ... ۱۰ درصد تخفیف از فروشگاه اینترنتی شهرکتاب آنلاین خرید کنید. ... به بیان دیگر نویسنده کتاب حاضر برای تحلیل این نقوش و نمادهای ... «نقوش گل فرهنگ و گل سرخ ایرانی»، «نقوش اسلیمی و ختایی»، «نقوش ... دانشمندان آلمانی موفق به انتقال اینترنت با سرعت یک ترابیت در ثانیه شدند. خرید پستی گنجینه ابزار طراحی اسلامی و مذهبی www.buy-postal.ir/product.php?id=511 - کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، ... قیمت : 14800 تومان. ديواركوب طرح شمس - فروشگاه اینترنتی پارس | خرید آنلاین , خرید ... www.pcart.ir/1392/06/ديواركوب-طرح-شمس/ خرید اینترنتی دیوارکوب طرح شمس ... برخی‌ از پژوهشگران‌، ریشهٔ این‌ طرح‌ را برگرفته‌ از نقوش اسلیمی که‌ در هنر ایران‌ ... خـرید پستی >> قیمت فقـط : ۴۵٫۰۰۰ تـومان ... ماشین 500 میلیونی مهران غفوریان (عکس) rk9.ir/news/19171 Sep 5, 2016 - چاپ اسکناس 5000 تومانی با طرح جدید (+عکس) ... در پایین سر در، تصویری از نقوش اسلیمی برگرفته از معماری ایرانی – اسلامی به کار رفته است. همشهری آنلاین/نسخه چاپی:چطور ظروف قلمزنی بخریم؟ www.hamshahrionline.ir/print/40757 Jan 14, 2008 - نقوش قلمزنی از دوره باستان تا امروز تفاوت‌های زیادی کرده و در هر دوره، طرح‌ها و نمادهای ... با استفاده از طرح‌های اسلیمی، گنبد، آیه‌های قرآن و به‌ویژه استفاده از طرح‌های قرینه‌دار برای .... میز کوچک آینه‌دارش 169 هزار تومان و کمد 4 کشویی آن نیز 210 هزار تومان است. ... قیمت یک کار قلمزنی در درجه اول به جنس فلز آن بستگی دارد. هنری - بزرگترین سیستم همکاری در فروش ایران با بیش از 100 www.bziran.com/subcat.php?zid=9&id... 25,000 تومان, خرید مجموعه عکسهای دکوراسیون داخلی 2 (1DVD) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال, 25,000 تومان, خرید مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و ... خرید شال نخی صدف با نقوش اصیل ایرانی نستعلیق بایگانی | فروشگاه ... marketina.ir/.../خرید-شال-نخی-صدف-با-نقوش-اصیل-ا... تحویل ۴۸ ساعته:پست خرید اینترنتی شال عشق با اشعار نستعلیق < فروش روسری و ... از قبیل خط نستعلیق و شکسته نستعلیق طرح های گل و بوته،طرح های اسلیمی و . .... خرید شال صدف با نقوش و اشعار ایرانی, ۱۴,۰۰۰ تومان, خرید شال محرم, ۹,۵۰۰ تومان, ... دانلود نقوش اسلیمی خطی sallyport.ir/دانلود-نقوش-اسلیمی-خطی/tag-272153/ دانلود نقوش اسلیمی خطی-دانلود نقوش اسلیمی. ... روش خريد: براي خريد پس از کليک روي دکمه زير و تکميل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل يا محل کار ... قيمت فقـط : 28.000 تـومان .... در مرورگر اینترنت اکسپلور open in new tab را بزنید. طرح اسکناس 5000 تومانی عوض شد + تصاویر - نمناک namnak.com/اسکناس-5000-تومانی.p12451 Rating: 4 - ‎48 reviews اسکناس و اسکناس 5000تومانی و اسکناس ایرانی و اسکناس 5000 تومانی جدید و طرح جدید اسکناس 5000 ... که در پایین سردر ، تصویری از نقوش اسلیمی برگرفته از معماری ایرانی – اسلامی به کار رفته است. .... کاهش تعرفه اینترنت مخابرات + قیمت جدید. مجموعه وکتور نقوش اسلیمی و تذهیب - پکیج دوم - پیکنما | مرجع تصویر ... www.picnama.com/مجموعه-وکتور-نقوش-اسلیمی-تذهی... مجموعه وکتور نقوش اسلیمی و تذهیب – پکیج دوم ... هزینه خرید محصول : ۵۰۰۰۰ تومان ... Tags: اسلیمی, تذهیب, دانلود وکتور اسلیمی, گل و بوته, نقوش عربی, هنر اسلامی, ... خرید اینترنتی کالا archive.li/VZ29E - فروشگاه اینترنتی, خرید اینترنتی, خرید آنلاین, خرید لوازم, خرید زیور آلات, خرید محصول, خرید پستی, فروشگاه میهن, ... عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش،خوشنویسی، فونت ، قاب و حاشیه و ... قيمت : 14,800 تومان. گنجينه ابزار طراحي اسلامي - فروشگاه اینترنتی مریال maryal.ir/cd9575_56145_گنجینه-ابزار-طراحی-اسلامی... برترین فروشگاه برای بررسی و خرید اینترنتی شامل فروش کالای دیجیتال، لوازم ... در ایران است | کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی. مدل آماده نقش برجسته اسلیمی – آرک استودیو www.archstudio.ir/.../مدل-آماده-نقش-برجسته-اسلیمی/ خانه / محصولات قابل دانلود / مدل آماده نقش برجسته اسلیمی ... ۵۰,۰۰۰ تومان ... پورتال فروشگاه اینترنتی محصولات معماری و مجموعه های تولیدی این گروه با هدف ارتقاء سطح ... تابلو بشقاب میناکاری تک - فروشگاه اینترنتی نگار ایرانی www.negarirani.ir/panel-plate-pug-single فروشگاه اینترنتی نگارایرانی ... 45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان ... رنگهای درخشان فیروزه ای و آبی آسمانی در ترکیب با نقوش اسلیمی ظریف نقاشی شده ... والپیپر های فانتزی و طراحی شده با فتوشاپ - بزرگترین آرشیو ... coolwallpaers.blogsky.com/1389/06/27/post-9/ در دو کیفیت مختلف برای استفاده در چاپ و صفحات اینترنتی و ساخت نرم افزارهای مولتی مدیا ... قیمت: 5,500 تومان. روش خرید: برای خرید مجموعه ای از نقوش اسلیمی، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را ... گنجينه ابزار طراحي اسلامي - فروشگاه اینترنتی پارلا شاپ / بزرگترین ... parlashop.eshopfa.net/.../گنجينه%20ابزار%20طراحي... کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی. خرید اینترنتی و خرید پستی - گرافیک webkharid.ir/categories.php?id=42 قيمت : 24,800 تومان. گنجینه ابزار طراحی اسلامی و مذهبی. کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی. عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش ... مکانیک ساخت تولید پروژه corel draw طرح شمسه بسم الله با نقوش اسلیمی mmp.sellfile.ir/prod-252797-پروژه+corel+draw+طرح+... پروژه کورل طرح شمسه بسم الله با نقوش اسلیمی با فرمت cdr. کاری بسیار زیبا جهت کار ... اشتراک بگذارید: پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید ... توانید دانلود کنید ... توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 2,400 تومان 80% تخفیف ... طرح های اسلیمی و تذهیب / اورجینال kharidany.ir/detail.php?...طرح%20های%20اسلیمی%20... لازم به تذکر است که نقوش تزئینی اروپائی که در حواشی کتب خطی و همچنین ... 10,000 تومان, خرید مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و - اورجینال. طرح ها و نقشه های فرش کاشان - مرجع فروش اينترنتي فرش كاشان farshnet.ir/.../17--طرح%20ها%20و%20نقشه%20های%20... - در نقوش فرش کاشان از گل بته و طرحهای افشان بیشتراستفاده می شود. ... از درختی گلدانی، لچک وترنج، محرابی، شکارگاه وجانوری وطرحهای تصویری و نقوش اسلیمی. اسب نماچوبی دو طرف نقوش اسلیمی قرمز و.طلایی در بازآرتچه | حامی ... bazartche.ir/.../اسب_نماچوبی_دو_طرف_نقوش_اسلیمی... اسب نماچوبی دو طرف نقوش اسلیمی قرمز و.طلایی. ۸۵,۰۰۰ تومان ... نمای براق مثل لعاب این کار 120 هزار تومان. ارسال به ... با هماهنگی قبلی امکان خرید حضوری وجود دارد. لغات اصطلاحات در صنعت فرش – چرم باف charmbaf.ir/لغات-اصطلاحات-در-صنعت-فرش/ Mar 11, 2016 - ... میشود و معمولا داخل آن با نقوش مختلفی از جمله نقوش ختایی و اسلیمی تزیین میشود. ... طراح با استفاده از نقوش درختی درصدد القای بلندی، طراوت و تازگی، .... نماد اعتماد خرید اینترنتی ... تریکو رنگارنگ 19,000تومان–480,000تومان ... ایشارژ سایت | فروشگاه اینترنتی کالای دیجیتال، خرید اینترنتی ... www.esharjsite.ir/post/tag/اسکناس Oct 12, 2014 - در پایین سردر ،تصویری از نقوش اسلیمی برگرفته از معماری ایرانی – اسلامی ... برچسب ها: اسکناس جدید 50 هزار ریالی ، اسکناس جدید 5 هزار تومانی ... فروش کالا اینترنتی نقوش اسلیمی 1 www.parscloob.com/64444-نقوش-اسلیمی-1/ قیمت: 5,000 تومان. درصد :30. روش خرید: برای خرید نقوش اسلیمی 1، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل ... برچسب دیواری iranstick.com/ 1- استیکر (برچسب های دیواری) طرح گل،حاشیه،صورت،نقوش اسلیمی ، حیوانات و... که متناسب با سلیقه شما ... قیمت هر متر مربع: 50 هزار تومان پوستر های دیواری نیازی ... فروش اینترنتی گلیم دست بافت عنبران www.masnad.blogfa.com/ فروش اینترنتی گلیم دست بافت عنبران - فروش گلیم و مسند دستبافت عنبران. ... نقوش گلیم بطور معمول هندسی است و در هر شهرستان به نقوش مرسوم، طرح خاصی را می ... فروشگاه اینترنتی فروش | گنجينه ابزار طراحي اسلامي forosh.biz/cd9575_60920_گنجینه-ابزار-طراحی-اسلام... کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی. کتاب هندسه نقوش: نقوش در هنرهای سنتی - بای بوک iranbuybook.com › ... › هنرهای تزیینی خرید کتاب هندسه نقوش: نقوش در هنرهای سنتی - نویسنده : آناهیتا مقبلی - نویسنده ... برای خرید اینترنتی کتاب هندسه نقوش: نقوش در هنرهای سنتی فرم زیر را ... تهران : ارسال با پیک موتوری و پرداخت در محل - زمان : حداکثر 24 ساعت - هزینه پیک : 5000 تومان ... (کتاب مرجع طراحان و گرافیست ها) مقدماتی بر ایده های طراحی (معماری) اسلیمی در ... فروشگاه اینترنتی فارسی یاهو - خرید پستی گنجینه ابزار طراحی ... www.farsiyahoo.ir/product.php?id=511 کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، ... قیمت : 14800 تومان. تخفیف استثنایی شاتر استوک 2016 - shutterstockshop-ir shutterstockshop.ir/شاتر-استوک-2016-2017/ به قیمت ۲۹۹ هزار تومان (هفته آخر تخفیف). مجموعه تصاویر و فایل های جمع آوری شده از وب سایت های شاتر استوک به آدرس اینترنتی www.shutterstock.com (مرجع ... فروشگاه اینترنتی دیجی کالا - بزرگترین درخاورمیانه‎ Adwww.digikala.com/‎ بررسی انتخاب و خرید آنلاین انتخاب · بررسی · مقایسه فروش لوازم خانگیفروش لوازم ورزشیفروش لوازم دیجیتال Art Consulting‎ Adwww.artconsulting.net/‎ مشاوره برای کلکسیون های هنری. خرید، فروش، سفارش آثار هنری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code