بهشت دانلود-دانلود رایگان با لینک مستقیم

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 13 آوریل 2017

تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان - تدریس خصوصی فیزیک اول
دبیرستان - تدریس خصوصی فیزیک دوم دبیرستان - تدریس فیزیک و شیمی
کنکور- ریاضی و فیزیک کنکور- تدریس خصوصی دروس اختصاصی- معلم خصوصی
ریاضی و فیزیک و شیمی کنکور- طراح تست - مدرس با سابقه و کارکشته کنکور
-
تدریس خصوصی ریاضی دوم دبیرستان- - تدریس خصوصی ریاضی گسسته - تدریس
خصوصی جبر و احتمال-
معلم خصوصی حسابان- تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل و انتگرال - تدریس
خصوصی ریاضی عمومی چهارم تجربی-  تدریس هندسه تحلیلی-

concrete Mathematics-  معلم حرفه ای گسسته -
مدرس کنکور- معلم خبره نکات کنکوری- طراح سوالات کنکورهای آزمایشی- 
مدرس مجرب - مدرس حرفه ای کنکور- تدریس خصوصی ریاضی پیش
-تدریس خصوصی ریاضی کنکور
- تدریس خصوصی فیزیک
کنکور
- تدریس
خصوصی ریاضی متوسطه
دوره دوم- کلاس نکته و تست کنکوری- کلاس خصوصی رفع اشکال-
معلم خصوصی رفع اشکال
نمونه سوال امتحانی
- تدریس تضمینی - نمونه
سوال امتحان نهائی
معلم خصوصی ریاضی کنکور- معلم فیزیک خصوصی کنکور- طراح سوالات آزمونهای
آزمایشی گاج، گزینه دو، قلم چی، مبتکران و واله

رفع اشکال ریاضی-
کلاس رفع اشکال فیزیک - کلاس خصوصی رفع اشکال شیمی

تدریس خصوصی ریاضی
و علوم نهم - معلم خصوصی ریاضی هشتم و نهم- معلم علوم تجربی هشتم-
تدریس علوم هشتم، هفتم، ششم و پنجم-  دبیر علوم - معلم حرفه ای
علوم- دبیر دبیرستان-

تدریس خصوصی ریاضی پایه اول متوسطه - تدریس خصوصی ریاضی اول متوسطه-
تدریس خصوصی علوم هفتم - تدریس خصوصی علوم پایه هفتم- معلم خصوصی ریاضی
و علوم هفتم- تدریس خصوصی ریاضی و علوم هفتم-
تدریس خصوصی فیزیک و شیمی هشتم- معلم فیزیک و شیمی پایه هشتم-
معلم حساب و جبر پایه هفتم، هشتم و ششم- معلم خصوصی هندسه پایه هفتم و
هشتم-تدریس خصوصی ریاضی
پایه هفتم-  تدریس خصوصی ریاضی اول متوسطه-
معلم خصوصی ریاضی هفتم-
تدریس خصوصی ریاضی سوم راهنمایی
متوسطه دوره اول -تدریس خصوصی فیزیک سوم راهنمایی
متوسطه دوره اول و دوم - ریاضی پنجم- ریاضی ششم- ریاضی هفتم- ریاضی
هشتم- ریاضی نهم- علوم پنجم- علوم ششم- علوم هفتم- علوم هشتم- علوم نهم
- ریاضی و علوم پنجم- ریاضی و علوم  ششم- ریاضی و علوم هفتم-
ریاضی و علوم هشتم- ریاضی و علوم نهم-
تدریس خصوصی علوم تجربی

 

تدریس خصوصی،
معلم خصوصی، ریاضی، علوم، تیزهوشان، تقویتی،
تدریس خصوصی المپیاد شیمی، کلاس رفع اشکال،
ریاضی و علوم تجربی، شیمی، فیزیک، سلام، انرژی اتمی، رهیار
،


علامه طباطبایی، سیدالشهدا، کمال، علامه حلی، فرزانگان-
تدریس خصوصی


IMC- معلم خصوصی IMC- امادگی
برای آزمون
IMC


اشنا به زبان انگلیسی
،
Math tutor، Science،
Teacher، English،
IMC
مبتکران،
واله، اندیشمند، مهندس فتحی، قلمچی، گاج، سنجه، هندسه، دبیر خصوصی،
مشاوره تحصیلی،
معلم خصوصی جبر و حساب

مشاوره انتخاب
مدرسه- مشاوره انتخاب دبیرستان و راهنمایی - مشاوره دبیرستانهای برتر و
نمونه- مشاوره  و برنامه ریزی
تخصصی - برنامه ریزی تحصیلی - برنامه اختصاصی-
مشاوره برای انتخاب مدرسه ابتدایی با توجه به ضریب هوشی و استعدادهای
دانش آموز- تست هوش- تست تعیین ضریب هوشی ریاضی-
IQ test-
انتخاب مدرسه

تدریس کتابهای هوش
و خلاقیت و آمادگی برای المپیاد
55 معما برای هوشمندان - تورنمنت شهرها (نشر فاطمی)- سرگرمی های ریاضی
- نخستین گامها در المپیاد ریاضی (ابراهیم دارابی) - مجموعه سوالات
آزمونهای روبوکاپ ایران- ریاضی کانگورو

حل سوالات المپیاد
-
نظریه اعداد- نظریه بازیها - گرافها -
تدریس خصوصی المپیاد ریاضی-طراح
سوالات المپیاد باشگاه انرژی اتمی-   تیمز
TIMSS- پرلز - ABC-کانگرو-
تدریس خصوصی مرحله اول  المپیاد ریاضی
تدریس خصوصی مرحله دوم  المپیاد ریاضی-
معلم المپیاد ریاضی - استاد المپیاد ریاضی - تدریس المپیاد ریاضی -
معلم خصوصی المپیاد ریاضی-
آموزش المپیاد ریاضی
- المپیاد ریاضی دبیرستان
تدریس خصوصی مرحله دوم  المپیاد کامپیوتر- معلم المپیاد کامپیوتر
- استاد المپیاد کامپیوتر - تدریس المپیاد کامپیوتر - معلم خصوصی
المپیاد کامپیوتر-
آموزش المپیاد کامپیوتر


آزمونهای مورد نیاز پذیرش

تدریس خصوصی ریاضی
GRE، تدریس خصوصی GRE،
تدریس خصوصی ریاضی
GMAT، تدریس خصوصی ریاضی و
فیزیک آزمون  پلی تکنیک میلان-تدریس
خصوصی
SAT-تدریس خصوصی GMAT-معلم
خصوصی
GMAT- تدریس خصوصی GRE
Quantitative- تدریس خصوصی SAT calculation-
تدریس خصوصی MCAT- معلم شیمی و
فیزیک
MCAT- تدریس خصوصی physical
sciences
 تدریس خصوصی
SAT subject physics- SAT
subject chemistry- تدریس  خصوصی YOS-
تدریس خصوصی ریاضی
YOS - معلم خصوصی
SAT- معلم خصوصی YOS- تدریس
خصوصی
ACT
تدریس خصوصی منابع آزمون
YOS ترکیه
نمره 800 آزمون
GRE
quantitative - نمره 170

GRE Quantitative- آزمونهای ورودی دانشگاهها


جی آر ای- جی مت- تدریس
خصوصی - تضمینی - ریاضی - مدرس تخصصی - معلم خصوصی -الفا تست - ازمون
یس ترکیه
-معلم
خصوصی
GRE - تدریس خصوصی SAT

Quantitative - GRE-
GMAT -SAT -
Alpha test- Politest -
ETS - 170 - 800
-
Tutor - Math -
Kaplan - jnvds

المپیاد فیزیک
تدریس خصوصی المپیاد فیزیک - معلم المپیاد فیزیک - استاد المپیاد
فیزیک- معلم خصوصی المپیاد فیزیک - تدریس المپیاد فیزیک
- آموزش المپیاد فیزیک-
معلم باشگاه المپیاد انرژی اتمی
-
تدریس خصوصی فیزیک المپیاد- تدریس خصوصی فیزیک هالیدی-
تدریس خصوصی سینماتیک- تدریس خصوصی فیزیک اهانیان
آمادگی برای امتحان نهائی خرداد و امتحان نهایی شهریور
تدریس خصوصی ریاضی آزمون ورودی دبیرستان
- تدریس خصوصی آزمون تیزهوشان
تدریس خصوصی ریاضی کنکور
کارشناسی ارشد - تدریس خصوصی ریاضی در تهران - تدریس
خصوصی معادلات دیفرانسیل
معلم خصوصی ریاضی- نیاز به معلم خصوصی ریاضی - معلم خصوصی


فیزیک- معلم خصوصی با تجربه
(مجرب)- خبره تدریس

تدریس خصوصی حسابان- تدریس خصوصی هندسه-
تدریس خصوصی ریاضیات راهنمایی- معلم خصوصی ریاضی
پایه هفتم (اول متوسطه)


معلم خصوصی موفق ریاضی - معلم خصوصی موفق فیزیک
- معلم خصوصی ریاضی
متوسطه - معلم خصوصی ریاضی دبیرستان- -معلم خصوصی
ریاضی راهنمائی دبیرستان
حل مسائل ریاضی- حل مسائل فیزیک- حل تمرینهای ریاضی - پاسخ مسائل
ریاضی- حل تمرینهای فیزیک- پاسخ سوالات فیزیک - حل تمرین ریاضی- حل
تمرین فیزیک- حل مسائل هندسه
 کلاس خصوصی ریاضی- تدریس خصوصی ریاضیات- آموزش خصوصی ریاضی-
حل تمرین هندسه-
حل مسائل المپیاد دانش آموزی شریف- مسابقه ملی دانش آموزی شریف
تدریس خصوصی ریاضی تیزهوشان - تدریس خصوصی فیزیک آزمون تیزهوشان -
آمادگی آزمون تیزهوشان - تدریس خصوصی آزمون دبیرستان نمونه دولتی-
معلم خصوصی المپیاد ریاضی
تدریس خصوصی فیزیک راهنمایی - تدریس خصوصی
فیزیک دبیرستان
- تدریس خصوصی فیزیک وشیمی متوسطه
تدریس خصوصی شیمی دبیرستان-
- تدریس خصوصی شیمی راهنمائی - تدریس خصوصی شیمی کنکور- معلم خصوصی
شیمی- دبیر شیمی دبیرستان- جزوه شیمی کنکوری
معلم خصوصی زیست شناسی- تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان- تدریس خصوصی
زیست شناسی کنکوری- جزوه کنکوری زیست
- مشاوره
اختصاصی کنکور تجربی
تدریس خصوصی ریاضی کنکور تجربی- تدریس خصوصی فیزیک کنکور تجربی- ریاضی
و فیزیک کنکور گروه علوم تجربی


فیزیک دانشگاهی
تدریس خصوصی فیزیک 1 دانشگاه- تدریس خصوصی فیزیک 2 دانشگاه-


تدریس خصوصی ریاضی راهنمایی
- معلم خصوصی ریاضی راهنمایی-
معلم خصوصی ریاضی و علوم متوسطه -  معلم خصوصی علوم راهنمایی-
معلم ریاضی و علوم- معلم ریاضی و علوم خانم
معلم فیزیک و شیمی خانم- معلم خصوصی فیزیک و شیمی- معلم علوم تجربی
خانم-  معلم خصوصی علوم تجربی خانم
تدریس خصوصی ریاضی مفهومی- تدریس خصوصی فیزیک مفهومی- تدریس خصوصی
ریاضی پایه- از پایه تا کنکور - مدرس آموزشگاه - مدرس کنکور
تدریس ریاضی ششم ابتدائی - تدریس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی
- مشاوره برای انتخاب مدارس برتر - مشاوره برای انتخاب دبیرستان -
آزمون ورودی مدارس برتر رااهنمائی به دبیرستان
تدریس خصوصی ریاضی در تهران- تدریس خصوصی فیزیک در تهران- تدریس خصوصی
ریاضی عمومی 1
-
تدریس خصوصی ریاضی عمومی
2- تدریس خصوصی رياضي
عمومي
تدریس خصوصی منطق ریاضی-
المپیاد ریاضی نوجوانان - المپیاد ریاضی دوره راهنمایی
مدرس حرفه ای- معلم حرفه‌ای- دبیر حرفه ای
کلاسهای آمادگی برای داوطلبان کنکور
جزوات درسی برای امتحان نهایی - جزوه آموزشی- جزوه نکته و تست کنکوری
-جزوه کنکور- جزوه ریاضی کنکوری- جزوه فیزیک کنکوری-
جزوه زیست شناسی- دانلود رایگان
جزوه ریاضی مبحثی - جزوه مبحثی فیزیک -جزوه مبحثی شیمی- جزوات کمک
آموزشی - جزوات مبحثی ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی-
فروش جزوات کنکوری -
ارسال
CD
و
DVD آموزشی - نکات کنکوری
ارسال سی دی و دی وی دی های درسی - آموزشی
پاسخ تشریحی سوالات ریاضی کنکور 92- پاسخ تشریحی ریاضی و فیزیک کنکور
92 و 91 و  90- پاسخنامه تستهای کنکور
تدریس خصوصی ریاضی ابتدائی تیزهوشان - تدریس خصوصی علوم ابتدائی
تیزهوشان- معلم خصوصی ریاضی ابتدایی تیزهوشان- معلم خصوصی علوم ابتدایی
تیزهوشان
حل نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس برتر- نمونه سوالات آزمون ورودی
دبیرستان علامه، سلام، البرز ، کمال و انرژی اتمی - نمونه سوالات و
پاسخ آزمون ورودی راهنمائی علامه
نمونه سوالات آزمون سنجه - نمونه سوالات آزمون
بین المللی ریاضی
(IMC)

مشاوره کنکور- مشاوره انتخاب دبیرستان- مشاوره انتخاب مدرسه راهنمائی -
مشاوره آموزشی درجه یک- مشاوره انتخاب کتاب مناسب- مشاوره و تدریس
خصوصی تیزهوشان-
مشاوره خصوصی-
مشاوره تیزهوشان
تدریس خصوصی
ساختمان های گسسته رشته مهندسی کامپیوتر-
تدریس خصوصی هیدرولیک
آزمون ورودی پلی تکتیک میلان - امتحان ورودی پلی تکنیک میلان-
آلفا تست

شرکت در جلسه آزمون دوره های مجازی- کمک در جلسه آزمون
با وایبر- امتحان آنلاین دوره های مجازی-
امتحان تلگرام - آزمون واتس اپ - آزمون آنلاین

Online exam- Viber- Tango,
Telegram, WhatsApp - Virtual exam- Virtual degree- Email - English -
Tutor- Teacher - Math- Physics- Chemistry- Entrance exam-
Math tutor- Math teacher- Physics teacher - Physics tutor- Chemistry
teacher in Tehran- Longman- Prentice Hall, Pearson , McGraw-Hill ,


 دانشگاه دولتی، آزاد، پیام نور، جامع علمی
کاربردی و غیر انتفاعی

و دوره های مجازی دانشگاههای دولتی-
امتحان مجازی - امتحان غیر حضوری

معلم  خصوصی دانش آموزانی از مدارس نیکان- طاهره - مدبران - فیاض
بخش - نیایش - موعود - خلاقیت - مهربان- معلم- مصباح- محمدباقر صدر-
محمود افشار- عماد - شهیدبهشتی- یحیوی- شهدای صادقیه - شهدای
مخابرات- شهید جهانی نسب- رامشه- رجائی- رجایی- شهید صدوقی - شهید
مدنی- دانش- جامی- باقرالعلوم- غفاری- شهدای هویزه- فرهنگ رضوان- میلاد
نور- ربانی - سلمان

تدریس کتابهای تست  شامل: انتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)-
میکرو طبقه بندی گاج- سازمان سنجش - مبتکران - تخته سیاه - اندیشه
سازان - استادی - راه اندیشه - ایران سنجش - فائق - ژرف اندیشان -
انرژی اتمی ( الگو) (برآیند)- خوشخوان - کانون گسترش علوم - مشاوران
آموزش (هدفدار) - نوبل - نشر مدرسه - کلک معلم - فرید شهریاری- دی وی
دی گزینه برتر - تاجیک - مرآت - مرات - کتاب سبز - تابش اندیشه-
همگامان - شبقره - قلم علم- اندیشه سرا - رمزینه  - واله -
اندیشمند - مهر و ماه - فراهانی - ورسه - مرکز دانشگاهی
تستهای فنی حرفه ای و کار و دانش: کارآفرینان - نوین پژوهش - طوفان -
کتابخانه فرهنگ - عصر فارابی - پیش دانشگاهیان - دانش پرور - پیام دانش
روز
تستهای هنر: مارلیک - سه استاد - آیندگان
کمک درسی: نشر آزمون - منتشران- گام به گام - منشور دانش- علوم نوین -
پویندگان- فاطمی- محراب قلم - راه رشد- نشر الگو - نشر خوشخوان -سبز
- قلم چی- گاج
سوالات امتحانی: گل واژه - کیا - دوسالانه قلمچی- بنی هاشم- کتاب زرد
گاج

کتاب جامع تیزهوشان انتشارات مرآت- مرکز نشر دانشگاهی-
- کتاب جامع فیزیک - کتاب جامع ریاضی - جبر المپیاد - کتاب جامع هندسه
- هندسه پایه
باشگاه دانشپژوهان جوان - ریاضی کاربردی - افزایش اعتماد به نفس در حل
مسایل ریاضی و فیزیک - تقویت مهارت حل مسئله - لذت بردن از ریاضی و
علوم - تکنیکهای محاسبا ت سریع ریاضی
سرعت در محاسبات ذهنی-
آموزش ابتکار و خلاقیت
کلاس تقویتی ریاضی و فیزیک- کلاس تابستانی ریاضی و فیزیک-  کلاس
تابستونی ریاضی و فیزیک-
کلاس تقویتی و نکته و تست کنکوری- معلم شیمی کنکور

معرفی اساتید برجسته برای دروس شیمی - زیست شناسی و زبان انگلیسی
دبیرستان- معرفی
اساتید مجرب برای دروس دانشگاهی - آموزشگاه تدریس خصوصی میرابی - مجموعه
اساتید مجرب کنکوری
معرفی معلم خصوصی خانم برای ابتدائی و راهنمائی-
معلم خصوصی فارسی - معرفی بهترین معلمین
دبیرستانهای تهران-
معلم ریاضی و فیزیک خانم- کلاس خصوصی ریاضی و علوم
معرفی دبیر خانم- تدریس خصوصی شیمی توسط دبیر خانم- تدریس خصوصی توسط
خانم معلم شیمی-معلم
شیمی خانم- معلم خصوصی شیمی خانم- معلم خصوصی فیزیک خانم- معلم خصوصی
ریاضی خانم-  مدرس خانم- معلم زن
- آموزشگاه علمی آزاد میرابی- آموزش درسی، آموزش موسیقی ، نقاشی، عکاسی
، آموزش آشپزی، آموزشگاه تدریس خصوصی- آموزش جمعی دروس اختصاصی
مقطع
متوسطه-
تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی توسط دبیر خانم

-

تدریس
خصوصی علوم ابتدایی

-

تدریس
خصوصی ریاضی راهنمایی توسط معلم خانم

-

تدریس
خصوصی علوم راهنمایی
معلم خصوصی ریاضی اول ابتدایی - معلم خصوصی ریاضی اول
متوسطه- معلم
خصوصی علوم اول
متوسطه - معلم خصوصی علوم اول ابتدایی- معلم خصوصی
علوم سوم راهنمایی
معلم خصوصی ریاضی سوم راهنمایی- معلم خصوصی ریاضی دوم ابتدایی - معلم
خصوصی ریاضی سوم ابتدایی - معلم خصوصی ریاضی چهارم ابتدای
ی

تدریس خصوصی جامع و مفهومی ریاضی و علوم ابتدائی و راهنمایی- شیمی و
زیست شناسی دبیرستان
تدریس خصوصی شیمی اول دبیرستان- تدریس خصوصی زیست شناسی اول دبیرستان -
تدریس خصوصی شیمی دوم دبیرستان- معلم خصوصی شیمی دبیرستان
- تدریس خصوصی شیمی سوم دبیرستان - تدریس خصوصی شیمی چهارم دبیرستان-
تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی - موازنه- واکنشهای شیمیایی - اکسایش و
کاهش - معلم خصوصی شیمی دوم دبیرستان- معلم خصوصی شیمی اول دبیرستان -
معلم خصوصی شیمی سوم دبیرستان-
معلم خصوصی عربی- تدریس خصوصی عربی دبیرستان - کلاس خصوصی عربی کنکور -
تدریس خصوصی ادبیات فارسی - معلم خصوصی ادبیات

حل تمرین
و تدریس خصوصی دروس تخصصی مهندسی شیمی - تدریس خصوصی و پروژه دروس  تخصصی مهندسی
شیمی - کنترل فرآیندها
- محاسبات عددی- سینتیک و طراحی راکتور- پینچ ( انتگراسیون فرایندها)

انتقال جرم- انتقال حرارت


مکانیک سیالات


موازنه انرژی و مواد- عملیات واحد - ریاضی پیشرفته - کنترل مدرن و
بهینه

تدریس خصوصی ریاضی 1 دانشگاه-
تدریس خصوصی فیزیک1 دانشگاه-
تدریس خصوصی ریاضی مهندسی
-

تدریس خصوصی مکانیک سیالات - تدریس خصوصی دروس تخصصی مهندسی شیمی -
تدریس خصوصی کنترل فرآیندها - تدریس خصوصی محاسبات عددی - تدریس خصوصی
ریاضی عددی پیشرفته
تدریس خصوصی انتقال حرارت - مدرس خصوصی انتقال حرارت - مدرس خصوصی
انتقال جرم - تدریس خصوصی انتقال جرم
، تدریس خصوصی دیگسایلنت
، تدریس خصوصی
اچ اسپایس-

تدریس خصوصی
ریاضی 2 دانشگاه - تدریس خصوصی فیزیک 2 دانشگاه-
تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاهی- تدریس خصوصی فیزیک دانشگاهی-
تدریس خصوصی الکتریسیته و مغناطیس
تدریس ریاضی دانشگاه جامع علمی کاربردی
-
تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه آزاد تهران مرکز تهران شمال
تهران جنوب- مدرس
دانشگاه آزاد- مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی-
استاد دانشگاه


تدریس خصوصی
ICDL
- تدریس خصوصی نرم افزارهای طراحی - تدریس خصوصی

AutoCAD -
مدرس مجرب نرم افزار- تدریس خصوصی
نرم افزار
MATLAB- تدریس خصوصی متلب-
پروژه
MATLAB-

تدریس خصوصی ICDL
و نرم افزارهای تخصصی مهندسی و علوم- Hspice-
PSpice- ADS- DigSilent- Lingo- GAMS

پروژه دروس تخصصی مهندسی شیمی
پروژه مطلب - پروژه متلب - پروژه با

MATLAB

حل تمرین و پروژه درس کنترل فرآیندها
پروژه درس کاربرد ریاضیات
پروژه درس محاسبات عددی
پروژه درس ریاضی مهندسی
پروژه درس طراحی آزمایش ( تجزیه و تحلیل آماری فرآیندها)

حل تمرین و

پروژه درس طراحی
مفهومی فرایندهای شیمیایی
حل تمرین و پروژه درس مدلسازی و شبیه سازی فرآیندها
پروژه درس ترمودینامیک
پروژه درس ایمنی و بازرسی در صنایع شیمیایی
پروژه درس انرژی و محیط زیست
پروژه درس اقتصاد طرح ( طرح و اقتصاد کارخانه)
پروژه کارآموزی

حل تمرین و

پروژه درس
انتگراسیون فرایندها ( پینچ)
حل تمرین و پروژه درس ریاضی پیشرفته
پروژه درس کنترل مدرن و بهینه
پروژه درس کنترل غیرخطی
پروژه درس آمار مهندسی
پروژه درس شیمی و بیوشیمی مواد غذایی
پروژه درس میکروبیولوژی
پروژه درس کنترل کیفیت مواد غذایی
پروژه درس مهندسی بیوشیمی
پروژه درس صنایع غذایی
پروژه درس مهندسی پلیمر
پروژه درس انرژیهای تجدیدپذیر
تحقیق برای درس خوردگی در صنایع شیمیایی
تحقیق برای درس محاسبات مهندسی پالایش
تحقیق برای درس مقدمات مهندسی نفت
تحقیق برای درس فرایندهای پتروشیمی
تحقیق برای درس تقطیر چندجزئی
تحقیق برای درس فرآیندهای گاز
 

حل المسائل کتاب
طراحی مفهومی فرایندهای شیمیایی- حل مسائل کتاب داگلاس- پاسخ مسائل
طراحی مفهومی- پاسخ مسائل کتاب داگلاس- تشریح مسائل طراحی مفهومی-
تشریح مسائل انتگراسیون فرایند- حل تمرین پینچ

تشریح مسائل
pinch- حل المسائل داگلاس- حل مسائل پینچ
- اصول مهندسی فرایند - شرکت در امتحان - امتحان مجازی


solution to process integration-
solution of pinch problems- Chemical process integration- Heat
exchanger network design - Pinch Technology -
Process Engineering-Chemical Engineer,
Mechanical Engineer, Industrial Engineering, Electrical Engineering,
Computer Engineering


تدریس خصوصی ادبیات، عربی، قران و معارف اسلامی،
کلاسهای آموزشی، رفع اشکال و نکته و تست کنکوری


توسط جمعی از مدرسین مجرب و دانشجویان برتر رشته های
زبان و ادبیات عرب، الهیات و معارف اسلامی و زبان و ادبیات فارسی 


عربی دوره راهنمایی (هفتم، هشتم و نهم)، عربی 1- سال
اول دبیرستان، قران و تعلیمات دینی، دین و زندگی سال اول دبیرستان،
ادبیات فارسی، زبان فارسی، عربی 2 دوم دبیرستان رشته های ریاضی وتجربی،
عربی 3 سوم دبیرستان، عربی 2 علوم انسانی، تاریخ ادبیات ایران وجهان،
منطق سوم دبیرستان، فلسفه سوم دبیرستان، ارایه های ادبی- قالبهای شعر-
بیان و بدیع، عربی 3 علوم انسانی


زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی انسانی، ادبیات
فارسی( قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی) پیش دانشگاهی، معارف اسلامی
دین و زندگی دوره پیش دانشگاهی، عربی پیش انسانی، فلسفه پیش انسانی


 تشکیل کلاسهای خصوصی، نیمه خصوصی و گروهی برای ایام
تابستان و ایام امتحانات و کنکوری


تدریس خصوصی ارایه های ادبی، معلم خصوصی منطق، دبیر حرف
های عربی، معلم دینی حرفه ای، نکات کنکوری دینی، معارف اسلامی، ادبیات
فارسی


 زبان فارسی، اول دبیرستان، دوم، سوم، پیش دانشگاهی،
دبیر، آموزش خصوصی،

jnvds ow,wd،
فلسفه، منطق، دین و زندگی، زبان فارسی
 
Algebra- Longman publication- Prentice Hall- Geometry- Logic -
Arithmetic - Functions - Statistics - Geometry- Trigonometry
International School-tutoring- teacher at
home- Physics- Math- Mathematics- Fluid Mechanics- Statistics-
Numerical Methods- Matrices
Double Integrals- Series- Electric Field- Electromagnetic force
Fundamentals of Physics by Halliday, Resnick and 
Jearl Walker
Math Teacher  in Tehran- Math Teacher in Iran- Physics Teacher
in Tehran- Physics Teacher in Iran
Chemistry teacher in Tehran- chemistry tutor- General Chemistry
General Chemistry, Charles E. Mortimer- introduction to general
chemistry
Solution of Math Problems- Solution of Physics and chemistry Problems
Chemical Engineering- Modern Control- Advanced Mathematics-
Engineering Math
High School- Primary School- Guidance School- University student-
Tehran International School -TIS
Quantitative GRE teacher- Data Sufficiency GMAT- Problem solving-
GMAT Quantitative Section- Interpret Graphical Data-
Quantitative GRE tutor- jnvds ow,wd - tadris khosusi

Math Olympiad-
Physics Olympiad- Computer OlympiadContents of
General Chemistry:

Chapter-1:
Classification of matter, substances and mixtures, elements and
compounds, the state of matter,
physical and chemical properties of matter, measurement, SI-units,
handling numbers, scientific notation,
significant figures, accuracy and precision.
Chapter-2: The atomic theory, the structure of the atom, the proton
and the nucleus, symbols, atomic number,
mass number, and isotopes, chemical formulas, empirical formulas,
molecular formulas, structural formulas.
Chapter-3: Avogadro's number and thee molar mass of an element,
percent composition of compounds,
chemical reaction and chemical equations, amount of reactants and
products, limiting reagents, reaction yield.
Chapter-4: Concentration of solutions
Chapter-5: Substances that exist as gases, pressure of a gas,
SI-units of pressure, atmospheric pressure, the gas
laws, Boyle's law, Charles's and Gay-Lussac's law, the volume-amount
relationship: Avogaro's law, the ideal
gas equation, gas-stoichiometry, Dalton's law of partial pressures,
the kinetic molecular theory of gases,
distribution of molecular-speeds, root-mean-square speed, gas
diffusion and effusion, deviation from ideal
behavior, real gases.
Chapter-7: From classical physics to quantum theory, electromagnetic
radiation, Planck's quantum theory,
Bohr's theory of the hydrogen atom, emission spectrum of the
hydrogen atom, the dual nature of the electron,
quantum mechanics, quantum numbers, atomic orbitals, the energies of
orbitals, electron configuration, Pauli
exclusion principle, diamagnetism and paramagnetism, Hund's rule,
general rules for assigning electrons to
atomic orbitals, the building-up principle,
Chapter-8: Development of the periodic table, atomic radius, ionic
radius, ionization energy, electron affinity,
Chapter-9: Chemical bonding, Lewis dot-symbols, the ionic bond, the
covalent bond, electronegativity, formal
charge and Lewis structure, the concept of resonance, exception to
the octet rule, the expanded octet.
Chapter-10 Molecular geometry and hybridization of atomic orbitals,
the Valence-Shell-Electron-Pair-
Repulsion theory, hybridization of atomic orbitals, molecular
orbital theory,
Chapter-14: Chemical equilibrium, the equilibrium constant,
homogeneous equilibria, equilibrium constant
and units, heterogeneous equilibria, multiple equilibria,
calculating equilibrium concentrations, Le Chatelier's
principle.
Chapter-15: Acids and bases, the ion product of water, pH, weak
acids (bases) and acid (base) ionization
constants, the quadratic equation, percent ionization, Lewis acids
and bases,
Chapter-16: Acid-base equilibria and solubility equilibria, the
common ion effect, buffer solutions,
Chapter-24: Organic chemistry, classes of organic chemistry,
aliphatic hydrocarbons, alkanes, cycloalkanes,
alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, nomenclature of aromatic
compounds, Introduction to biochemistry,
proteins, carbohydrate
Chapter-25: proteins, carbohydrate

Contents of
University Physics II:


Contents of
University Physics:
The 10th edition of Halliday, Resnick and Walker’s
"Fundamentals of Physics"

 

 

               
N1385295409 بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم N1416856434 بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم N1328808658 بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم N1360318006 بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم
     
آموزش کامل نرم افزاری سرمه دوزی و روبان دوزی.Purl Embroidered.اورجینال مجموعه طرح های وکتور اسلیمی / اورجینال آموزش تصویری کار با چوب (منبت) مجموعه طرح های تذهیب/اورجینال
     

آموزش به شیوه ای نوین برای اولین بار با بهترین اساتید

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

آموزش کامل تصویری کار بر روی چوب (منبت ) 
زبان اصلی (انگلیسی)
اورجینال

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی
بیش از ۱۵۰۰۰ طرح وکتور زیبا

     
20,000 تومان buy بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم 12,800 تومان buy بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم 14,800 تومان buy بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم 4,900 تومان buy بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم
     
     
               
N1421338897 بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم N1447253533 بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم N1441169639 بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم N1355346278 بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم
     
طرح های اسلیمی متحرک 1 (قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ)-اورجینال طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال طرح های اسلیمی متحرک 1 اورجینال مجموعه طره های تذهیب/اورجینال
     

طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال- قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ-

این مجموعه شامل 20 طرح اسلیمی متحرک و سنتی ایرانی میباشد

این مجموعه شامل 20 طرح اسلیمی متحرک وسنتی ایرانی و35 طرح متحرک گل وبوته می باشد

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

بیش از ۱۵۰۰۰ طرح وکتور زیبا

     
8,500 تومان buy بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم 18,900 تومان buy بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم 18,900 تومان buy بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم 5,000 تومان buy بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم
     
     
               
N1437062428 بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم N1355346559 بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم    
     
گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی) مجموعه طره های تذهیب/اورجینال    
     

-مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی-بیش از 15 هزار فایل وکتور مختلف

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

بیش از ۱۵۰۰۰ طرح وکتور زیبا

   
     
12,500 تومان buy بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم 4,000 تومان buy بهشت دانلود دانلود رایگان با لینک مستقیم        
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code