كارگاه تخصصي دو سالانه تذهيب هاي قرآني

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 19 دسامبر 2016


اولين کارگاه

كارگاه تخصصي دو سالانه تذهيب هاي قرآني با موضوع كاربرد گره در هنر هاي سنتي در تاريخ 29 ارديبهشت 89 به مدت 3ساعت با حضور استاد طاهر نبي زاده و هنرمندان و هنرجويان برگزا رگرديد .

سرفصل هاي اين كار گاه :

اين كار گاه ادامه كار گاههاي تخصصي گره در سال 88 است بدين شرح كه :

گره 1: پيدايش و تاريخ و تحول نقش گره

گره 2: اجراي نقوش تزئيني ضخامت ها در (2 ،4 ، 6 ميلي متر) و نمونه هاي آن

گره 3: گره هاي هندسي و حصيري به صورت تخصصي تر و پركار و تقسيم بندي فضا هاي اجرائي جهت سرعت كار در انجام گره و مختصري هم بحث در تركيب بندي گره در صفحات و تركيب آنها با منقوش هندسي.


دومين کارگاه

كارگاه تخصصي دو سالانه تذهيب هاي قرآني با موضوع تشعير (حل کاري در تذهيب ) با حضور استاد عليرضا قزي و هنرمندان و هنرجويان در تار يخ 10 خرداد برگزار گرديد .

سرفصل هاي اين كار گاه آموزشي :

1- آشنايي با مفاهيم تشعير و حل كاري

2- بررسي جايگاه تشعير و حل كاري در آثار قدما و شيوه هاي مختلف اجراي آن

3- معرفي عناصر تشكيل دهنده ي اين هنر

4- اجراي نمونه مختصر از يك اثر حل كاري


سومين کارگاه

كارگاه تخصصي دو سالانه تذهيب هاي قرآني با موضوع اصول صفحه آرايي و تقسيم بندي در نسخ (قرآني و ادبي) در تاريخ 30خرداد 89 بمدت 3ساعت با حضور استاد طاهر نبي زاده و هنرمندان و هنرجويان برگزا رگرديد .

سرفصل هاي اين كار گاه :

در اين كار گاه اسلايد از تصاوير نسخه هاي خطي كه تقسيم بندي صفحات را از ساده به مشكل ترين آن نمايش داده شد و پيشينه تاريخي و شباهت اجراي صفحه آرايي در تمام دوره ها و تغييرات آن در تركيب نقوش و فضا سازي كه باعث تحول آن گرديد شرح داده شد، ادامه اين كلاس كار گاهي در آينده
بصورت اجرائي انجام خواهد شد .


چهارمين کارگاه

كارگاه تخصصي دو سالانه تذهيبهاي قرآني با موضوع طراحي اسليمي در تاريخ 10تيرماه 89 بمدت 3ساعت با حضور استاد رضا مهدوي و هنرمندان و هنرجويان برگزار گرديد.

سرفصل هاي اين كار گاه :

طراحي انواع اسليمي( تو پر، ساده ، گلدار، پيچكدار، تو خالي، ماري، دهان اژدري، نا متعارف، بوته جقه ، تك شاخه ، دو شاخه….) و گردش اسليمي،تلفيق اسليمي و ختايي، فضاهاي بسته ، متقارن سازي


پنجمين کارگاه

كارگاه تخصصي دو سالانه تذهيب هاي قرآني با موضوع كاغذ سازي سنتي در تاريخ 31 تيرماه 89 به مدت 3 ساعت با حضور استاد دكتر حميد لطفي و هنرمندان و هنرجويان برگزار گرديد.

استاد لطفي با 30سال سابقه تجربه مرمت آثار كاغذ ي وداراي دكتراي افتخاري اين رشته است كه در اين كار گاه ابتدا درباره تاريخچه مختصري از كاغذ سازي و وسايل مورد استفاده براي ساخت كاغذ دست ساز توضيحاتي ارائه نمودند .در ادامه بصورت عملي چند نمونه كاغذ دست ساز در اين كار گاه تهيه شد و توضيحات تكميلي در ارتباط با آهار ها –الياف و رنگهاي طبيعي ارائه گرديد .


ششمين کارگاه

كارگاه تخصصي دو سالانه تذهيب هاي قرآني با موضوع جلد هاي سوختي وضربي در تاريخ 7 مرداد 1389بمدت 3 ساعت با حضور دكتر حميد لطفي برگزار گرديد .

نمونه هاي مختلف جلد هاي سوختي و ضربي در اختيار هنر جويان قرار گرفته شد و ضمن ديدن نمونه ها استاد توضيحاتي درباره چگونگي ساخت آن ارائه نمودند ،همچنين وسايل كار از جمله چرم ، كليشه هاي مختلف و ….به هنر جويان معرفي گرديد و چگونگي كاربرد هريك براي ساخت جلد توضيح داده
شد .


هفتمين کارگاه

كارگاه دو سالانه تذهيب هاي قرآني با موضوع سيرو تحول گل و بوته سازي در ايران در تاريخ 24شهريور ماه 89 بمدت 3ساعت با حضور استاد حسين رزاقي و هنرمندان و هنرجويان نگارگري برگزار گرديد .

سر فصل هاي اين كار گاه آموزشي :

1- تاريخچه گل و مرغ سازي و جلد سازي در ايران

2- بررسي دوره هاي تيموري –صفوي –زنديه و قاجاريه با نمايش نمونه ها

3- تجزيه و تحليل و مقايسه آثار دوره قاجارهمراه با نمايش نمونه ها به صورت اسلايد


هشتمين کارگاه

كارگاه دو سالانه تذهيب¬هاي قرآني با موضوع مقايسه نقاشي ايران و چين در تاريخ 25شهريور ماه 89 بمدت 3ساعت با حضور استاد حسين رزاقي و هنرمندان و هنرجويان نگارگري برگزارگرديد .

سر فصل هاي اين كارگاه :

1- تأثير نقاشي ايران و چين

2- خصوصيات نقاشي چين

3- تأثير نقاشي چين در ايران

4- تكنيك هاي اجراي آبرنگ در نقاشي گل و مرغ چين

5- مقايسه آثار نقاشان چين و ايران


نهمين کارگاه

كارگاه دو سالانه تذهيب¬هاي قرآني با موضوع بررسي مكاتب و شيوه هاي تذهيب (از آغاز دوره اسلامي تا سلجوقي) در تاريخ 8 مهر ماه 89 بمدت 2ساعت با حضورآقايان كيانوش معتقدي ،مجيد قاسمي و هنرمندان و هنرجويان تذهيب ونگارگري برگزارگرديد .

سرفصل هاي اين كارگاه:


دهمين کارگاه

کارگاه تخصصي دوسالانه تذهيب هاي قرآني با موضوع ابر و باد سازي سنتي در تاريخ 15/7/ 1389 در مکتب هنر رضوان با حضور استاد حسين تنكابني و هنرمندان و هنرجويان تذهيب و خوشنويسي برگزار گرديد.

در اين کارگاه شيوه هاي آموزش ساخت کاغذ هاي ابروباد به طور عملي نشان داده شد، و اهميت آن در کتاب آرايي و قطعه سازي شرح داده شد.

ابزار مورد نياز:

مقداري کتيرا يا تخم شنبليله که آماده شده و در سطح سيني وجود دارد

مقداري رنگ هاي طبيعي يا رنگ هاي اکرليک و يا رنگ هاي طراحي پارچه

قلم مو و مفتول و شانه هايي براي کار رنگ گذاري

زهره گاو و يا oxgall و زاج سفيد.

زاج سفيد را در آب حل كرده و به سطح کاغذ هايي که براي برداشتن طرح از روي مايع آماده کرديم مي زنيم که باعث چسبندگي بهتر رنگ به کاغذ خواهد شد.

به رنگ هاي مختلف که در ليوان ها ريخته ايم طبق تجربه، کمي زهره گاو اضافه مي نماييم که باعث ميشود کشش سطحي رنگ را در سطح مايع سيني کنترل کند، رنگ گذاري را ميتوان با قلم مو هاي ساخته شده يا مفتول هاي فلزي انجام داد.

بايد توجه داشت که هم نشيني رنگ ها و حرکت هايي که در رنگ ها در سطح مايع ايجاد ميشود به تجربه در دست هنرآموزان اين حرفه قرار خواهد گرفت ابروباد را ميتوان در تابلوهايي جدا به شيوه گلسازي و يا ترکيب بندي رنگ ها بصورت جداگانه در اختيار داشت و آن را در قطعه سازي و کتاب آرايي و
خوشنويسي استفاده کرد و به تناسب کار آن ميتوان طراحي کرد.

پس از ارائه توضيحات و نكات لازم و آموزش ابر و باد سنتي به صورت عملي، هنرجويان نيز با نظارت استاد ابر وباد سازي را به صورت عملي تجربه كردند.


يازدهمين کارگاه

کارگاه تخصصي دوسالانه تذهيب هاي قرآني با موضوع قطعه سازي با حضور استاد حسين تنكابني و هنرمندان و هنرجويان تذهيب و خوشنويسي در تاريخ 16/7/89 برگزار گرديد. در اين كارگاه روش هاي قطعه سازي توضيح داده شد و به صورت عملي توسط استاد اجرا گرديد.

سر فصل هاي كارگاه:

چگونگي چسباندن قطعات خط با نشاسته، روش¬هاي تسمه اندازي در حواشي خط و جدول بندي متناسب با قطعات مختلف، روش هاي دوده دادن، افشان گري و تلفيق اين شيوه ها در مرقع سازي


دوازدهمين کارگاه

كارگاه تخصصي دو سالانه تذهيب¬هاي قرآني با موضوع آهار و مهره كاغذ با حضور استاد حسين نجفي در تاريخ 24/7/89 به مدت 3 ساعت برگزار گرديد.

در اين كارگاه هنرمندان نگارگر، تذهيب كار و خوشنويس شركت نمودند.

سرفصل هاي اين كارگاه:
1. مختصري درباره تاريخچه ي كاغذسازي

2. ويژگي و انواع كاغذ هايي كه براي خوشنويسي مناسب است

3. انواع گياهان رنگ زا براي كاغذ دست ساز

4. رنگ¬هاي گياهي مناسب براي كاغذ¬هاي مورد استفاده خوشنويسي(روناس، حنا، گل رنگ، قرمز دانه…)

5. انواع آهارهاي كاغذ

6. آهارهاي مناسب كاغذ خوشنويس(نشاسته و تخم مرغ)

7. انواع سنگ مهره(بهترين آن سنگ عقيق است)

8. در اين كارگاه به صورت عملي آهار نشاسته و تخم مرغ انجام شد و نكات مهم راجع به آهار شرح داده شد و همچنين طريقه مهره كردن با سنگ عقيق به صورت عملي انجام و نكات لازم توضيح داده شد.


سيزدهمين کارگاه

کارگاه تخصصي دوسالانه تذهيب هاي قرآني با موضوع بررسي مكاتب و شيوه هاي تذهيب(دوره ايلخاني) با حضور مدرس و هنرمند تذهيب كار مجيد قاسمي و هنرمندان و هنرجويان تذهيب در تاريخ 16/8/1389 برگزار گرديد.

سر فصل هاي اين كارگاه

– بررسي تحولات تاريخي در دوره سلجوقي و ايلخاني

– بررسي تحول نقوش اسليمي و بن نگاره ها در دوره ايلخاني با نمايش اسلايد و تصاوير

– بررسي و مقايسه چهار شيوه مهم دوره ايلخاني(همدان- تبريز- بغدا- خراسان) با نمايش اسلايد و معرفي مذهبان نامدار در اين شيوه ها

– بحث و بررسي نكات فني: كاغذ و انواع آن، لزوم آهار و مهره، نگرشي بر متون قدما در مورد آهار و پخته كردن آن، نگرشي بر رنگ كردن كاغذ و بررسي پنج روش براي رنگ آميزي كاغذچهاردهمين کارگاه

کارگاه تخصصي دوسالانه تذهيب¬هاي قرآني با موضوع تكنيك انگ با حضور استاد حسين تنكابني و هنرمندان و هنرجويان تذهيب و خوشنويسي در تاريخ 15/8/1389 برگزار گرديد. در اين کارگاه روش¬هاي تكنيك انگ و عکس در کتاب آرايي و قطعه تابلو هايي که اين شيوه را دربر ميگيرد به صورت
عملي آموزش داده شد.
شيوه انگ و عکس که به علت سختي انجام کار کمتر در کتاب آرايي به کار ميرفته و اکثرا در حاشيه کتاب سلاطين ديده مي¬شود شامل روش هايي است که بعد از طراحي کار قطاعي شده و افشان گري مي¬شود. اکثرا انگ در زمينه رنگ کاغذ هاي تيره سورمه اي و يا گل به
ي به کار ميرفته است.
شيوه هاي ديگر آن با روش ماسکه کردن، شيوه انگ و عکس با روش رنگ هاي روغني و پودر رنگ و خاک بوده که بطور اجمال در کارگاه نشان داده شد.


پانزدهمين کارگاه

کارگاه تخصصي دوسالانه تذهيب هاي قرآني با موضوع اصول كادركشي و جدول در قطعات خوشنويس قرآني با حضور استاد طاهر نبي زاده و هنرمندان و هنرجويان تذهيب و خوشنويسي در تاريخ 22/8/1389 برگزار گرديد.

اين كارگاه ادامه سومين كارگاه آموزشي تذهيب هاي قرآني است.

سرفصل هاي اين كارگاه:

– اصول كادركشي و جدول بندي در فضاهاي كتابت قرآن، صفحه اول و دوم، صفحات آخر قرآن كه شامل فهرست سور(ختم قرآن) است.

– نسبت اندازه نشان هاي شماره قرآن

– تقسيم بندي شمسه و ترنج مربوط به صفحه هات آغازين قرآن مجيد شامل اسماء الحسني و اسم مبارك رسول اكرم(ص)


شانزدهمين کارگاه

کارگاه تخصصي دوسالانه تذهيب هاي قرآني با موضوع اصول طراحي سنتي و كاربرد آن در طراحي تذهيب، كاشي، فرش، قلم زني، ميناكاري و … با حضور استاد طاهر نبي زاده و هنرمندان و هنرجويان تذهيب و نگارگري در تاريخ 1/9/1389 برگزار گرديد.

سرفصل هاي اين كارگاه:

– نمايش مجموعه اي از تصاوير هنرهاي مختلف كه در آن طراحي سنتي به كار رفته است.

– بحث پيرامون نوع طراحي و نحوه اجراي انواع طراحي سنتي شامل تذهيب، تشعير، جلدهاي روغني و ضربي و معرق سوخت، فرش، كاشي، منبت كاري، مرصع كاري، آبگينه،سفال، مليله كاري، مينا كاري، مشبك چوب و فلز، آينه كاري، گچ بري، سوزن دوزي(گلابتون دوزي)

كارگاه تخصصي خوشنويسي

کارگاه تخصصي خوشنويسي با حضور استاد امير احمد فلسفي در تاريخ 30/8/89 ساعت30/16 به مدت 3 ساعت با شركت هنرمندان خوشنويس مشهد برگزار گرديد.

سرفصل هاي كارگاه:

– نحوه صحيح تراش قلم

– مركب برداري

– تنظيم مركب با رنگ صفحه

– اجراي يك قطعه خوشنويسيكارگاههاي تخصصي جشنواره پويا نمايي هشت

دو كارگاه تخصصي به عنوان برنامه هاي جنبي جشنواره پويا نمايي هشت در تاريخ 7/8/89 در مكتب و نگارخانه رضوان با حضور استادان :آقاي وجيه ا… فرد مقدم و احمد عرباني و هنرمندان تصوير سازي و انيميشن مشهد برگزار گرديد.
سرفصل هاي جشنواره پو يا نمايي هشت :

1- حركت شناسي در پو يا نمايي (استاد وجيه ا…فرد مقدم )

– مقدماتي بر ايده پردازي درپويا نمايي

– توليد يك اثر پويا نمايي بصورت استاپ موشن ( فريم به فريم )

2- طراحي در پو يا نمايي ( استاد احمد عرباني )
-طراحي شخصيت (كاراكتر سازي)

-مقدماتي بر كاريكاتوردر پويا نمايي

Article source: http://www.tazhib.org/NewsDetail.aspx?itemid=38

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل نرم افزاری سرمه دوزی و روبان دوزی.Purl Embroidered.اورجینال مجموعه طرح های وکتور اسلیمی / اورجینال آموزش تصویری کار با چوب (منبت) مجموعه طرح های تذهیب/اورجینال
     

آموزش به شیوه ای نوین برای اولین بار با بهترین اساتید

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

آموزش کامل تصویری کار بر روی چوب (منبت ) 
زبان اصلی (انگلیسی)
اورجینال

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی
بیش از ۱۵۰۰۰ طرح وکتور زیبا

     
20,000 تومان خرید آموزش  کامل نرم افزاری سرمه دوزی و روبان دوزی.Purl Embroidered.اورجینال 12,800 تومان خرید مجموعه طرح های وکتور اسلیمی / اورجینال 14,800 تومان خرید آموزش تصویری کار با چوب (منبت) 4,900 تومان خرید  مجموعه طرح های تذهیب/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
طرح های اسلیمی متحرک 1 (قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ)-اورجینال طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال طرح های اسلیمی متحرک 1 اورجینال مجموعه طره های تذهیب/اورجینال
     

طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال- قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ-

این مجموعه شامل 20 طرح اسلیمی متحرک و سنتی ایرانی میباشد

این مجموعه شامل 20 طرح اسلیمی متحرک وسنتی ایرانی و35 طرح متحرک گل وبوته می باشد

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

بیش از ۱۵۰۰۰ طرح وکتور زیبا

     
8,500 تومان خرید طرح  های اسلیمی متحرک 1 (قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ)-اورجینال 18,900 تومان خرید طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال 18,900 تومان خرید طرح های اسلیمی متحرک 1 اورجینال 5,000 تومان خرید مجموعه طره های تذهیب/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول    
     
گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی) مجموعه طره های تذهیب/اورجینال    
     

-مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی-بیش از 15 هزار فایل وکتور مختلف

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

بیش از ۱۵۰۰۰ طرح وکتور زیبا

   
     
12,500 تومان خرید گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی) 4,000 تومان خرید مجموعه طره های تذهیب/اورجینال        
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code