آموزش هنر های تجسمی

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 07 سپتامبر 2016
نتایج جستجو اسلیمی
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی) مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..- جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..- جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

-مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی-بیش از 15 هزار فایل وکتور مختلف

گل و مرغ، گل، خطاطی، فرش و گلیم، نقاشی، خط قرآن، اسلیمی، شمسه، اسلیمی ترکیبی

گل و مرغ، گل، خطاطی، فرش و گلیم، نقاشی، خط قرآن، اسلیمی، شمسه، اسلیمی ترکیبی

بیش از 15 هزار فایل وکتور در طرح های مختلف

     
15,000 تومان خرید گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی) 15,000 تومان خرید مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..- جدید و دارای گارانتی - اورجینال 15,000 تومان خرید مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..- جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و کامل - اورجینال مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و...- جدید و دارای گارانتی - اورجینال تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت پنجم - جدید و دارای گارانتی تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم - جدید و دارای گارانتی
     

بیش از 15 هزار فایل وکتور در طرح های مختلف

مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..

شامل 2CD بیش از 400 نقش و نگار با فرمت EPS و Tife برداری/ Bitmap

شامل 2CD بیش از 1000 طرح با فرمت Jpeg / Tife با کیفیت بالا

     
25,000 تومان خرید مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و...- جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت پنجم -  جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم -  جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت دوم - جدید و دارای گارانتی تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و دارای گارانتی تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و کامل - اورجینال تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و کامل - اورجینال
     

شامل 2CD بیش از 1600 نقش و نگار با فرمت EPS برداری/ Bitmap

شامل 2CD بیش از 1600 نقش و نگار با فرمت EPS برداری/ Bitmap

تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و کامل - اورجینال

تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و کامل - اورجینال

     
25,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت دوم -  جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و دارای گارانتی 15,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و کامل - اورجینال 16,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و کامل - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و کامل - اورجینال مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و...- جدید و کامل - اورجینال تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت پنجم - جدید و کامل - اورجینال تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم - جدید و کامل - اورجینال
     

بیش از 15 هزار فایل وکتور در طرح های مختلف

مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..

شامل 2CD بیش از 400 نقش و نگار با فرمت EPS و Tife برداری/ Bitmap

شامل 2CD بیش از 1000 طرح با فرمت Jpeg / Tife با کیفیت بالا

     
15,000 تومان خرید مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی  - جدید و کامل - اورجینال 15,000 تومان خرید مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و...-  جدید و کامل - اورجینال 15,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت پنجم -  جدید و کامل - اورجینال 15,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم - جدید و کامل - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت دوم - جدید و کامل - اورجینال تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و کامل - اورجینال مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و - اورجینال تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم - اورجینال
     

شامل 2CD بیش از 1600 نقش و نگار با فرمت EPS برداری/ Bitmap

شامل 2CD بیش از 1600 نقش و نگار با فرمت EPS برداری/ Bitmap

با بالاترین کیفیت ممکن برای استفاده طراحان ، گرافیست ها و دفاتر تبلیغاتی

****اورجینال****

     
15,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت دوم -  جدید و کامل - اورجینال 15,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) 01 - روایت اول - جدید و کامل - اورجینال 10,000 تومان خرید مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و - اورجینال 10,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
طرح های اسلیمی ایرانی و عربی - اورجینال تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم - اورجینال طرح های اسلیمی ایرانی و عربی - اورجینال مجموعه طرح های وکتور اسلیمی / اورجینال
     

شامل طرحهایی مثل گل و مرغ ، فرش و گلیم اسلیمی، کتیبه،مینیاتور ،شجره...

موضوعات تذهیب روایت سوم شامل :
مینیاتو/نقاشی/گل و مرغ و...

شامل طرحهایی مثل گل و مرغ ، فرش و گلیم اسلیمی و...

مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی

     
10,000 تومان خرید طرح های اسلیمی ایرانی و عربی - اورجینال 7,000 تومان خرید تذهیب (نقش و نگار اسلیمی) روایت سوم - اورجینال 8,000 تومان خرید طرح های اسلیمی ایرانی و عربی - اورجینال 12,800 تومان خرید مجموعه طرح های وکتور اسلیمی / اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
بیش از 17000 طرح اسلیمی ، تذهیب ، شمسه ، گل و بوته ،نقش فرش با فرمت cdr طرح های اسلیمی و تذهیب / اورجینال مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی مجموعه طرحهای ایرانی اسلیمی - تذهیب
     

شماره شناسه اثر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 08-872189-37

مجموعه طرح های اسلیمی و تذهیب - شماره مجوز 155/89634

بیش از 15 هزار فایل وکتور در طرح های مختلف

این مجموعه نفیس، شامل بیش از 17000 اسلیمی ، تذهیب

     
12,800 تومان خرید بیش از 17000 طرح اسلیمی ، تذهیب ، شمسه ، گل و بوته ،نقش فرش با فرمت cdr 15,000 تومان خرید طرح های اسلیمی و تذهیب / اورجینال 5,500 تومان خرید مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی 9,800 تومان خرید مجموعه طرحهای ایرانی  اسلیمی - تذهیب
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نگاران - مجموعه طرحهای ایرانی ترنج - اسلیمی - تذهیب طرح های اسلیمی متحرک 1 (قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ)-اورجینال طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال طرح های اسلیمی متحرک 1 اورجینال
     

بیش از 17000 اسلیمی ، تذهیب ، گل و بوته های نقشهای سنتی و ایرانی
نقش فرش,..
1DVD

طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال- قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ-

این مجموعه شامل 20 طرح اسلیمی متحرک و سنتی ایرانی میباشد

این مجموعه شامل 20 طرح اسلیمی متحرک وسنتی ایرانی و35 طرح متحرک گل وبوته می باشد

     
9,800 تومان خرید نگاران - مجموعه طرحهای ایرانی ترنج - اسلیمی - تذهیب 8,500 تومان خرید طرح  های اسلیمی متحرک 1 (قابل استفاده در نرم افزارهای میکس ومونتاژ)-اورجینال 18,900 تومان خرید طرح های اسلیمی متحرک 1-اورجینال 18,900 تومان خرید طرح های اسلیمی متحرک 1 اورجینال
     
     
               
عکس محصول      
     
گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی)      
     

-مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی-بیش از 15 هزار فایل وکتور مختلف

     
     
12,500 تومان خرید گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی)

مقدمه:

هنر و زيبايي‌شناسي از منظرهاي گوناگوني قابل بحث و تدقيق است. مفهوم اين واژه در هر يک از حوزه‌هاي معرفت‌شناسانه، علوم عقلي و علوم نظري، علوم قديم و علوم جديد،‌ معنايي قابل تفکيک خواهد داشت. اما آن‌چه در اين ديدگاه قابل طرح و حائز اهميت است، بررسي مقوله زيبايي‌شناسي به مفهوم ذاتي (يا فلسفي) آن است. نظر اين‌جانب و آن‌چه در اين باب نگاشته يا گفته شده آن است که نقطه غائي و نهايي و فصل مشترک شناخت زيبايي و مفهوم هنر همان فطرت هر انسان است. تلقي افراد از زيبايي کاملاً با سرشت و فطرت انسان‌ها هم‌سان و هماهنگ است. لذا مي‌توان اين واژه زيبا، ساده و در عين حال پيچيده را واحد قلمداد كرد. از آن‌جا که فطرت انسان‌ها فطرتي پاک، الهي و خداجو و حقيقت‌خواه است، ناخودآگاه مفهوم زيبايي با خداوند متعال گره مي‌خورَد و تمامي زيبايي‌ها در ذات اقدس باري‌تعالي مجتمع خواهد شد. لذا اين بحث به‌نوعي با الوهيت پيوند خواهد داشت و مفهومي است ابدي و ازلي که همه موجودات را تحت تأثير زيبايي قرار داده است. اين نوع از زيبايي، زيبايي مطلق است که همگان بر آن متفق‌اند، يعني زيبايي يکتا و يگانه زيبا که هيچ جمالي فراتر از او نيست. از سوي ديگر، هنر وسيله‌اي براي رسيدن به حالتي از شور و شوق است. به همين دليل برخي معتقدند که به‌هرحال، هنر به زندگي‌کردن ارزش مي‌دهد. لذا منشأ دين و هنر يگانه است. در ادوار مختلف و در جوامع انساني هر گاه دين در جامعه حاکم شده است، آثار هنري نيز تعالي يافته و هدف‌مند و جهت‌دار شده است. در جهان اسلام رابطه دين و هنر بيش‌تر در آثار عرفاني نمود يافته اما متأسفانه کم‌تر به فلسفه هنر و زيبايي‌شناسي توجّه شده است.

«استاد شهيد مرتضي مطهري» از جمله عالِمان ديني است که در اين خصوص به بحث‌هاي فلسفي نشسته و در لابه‌لاي آثارش به اين موضوع توجّه كرده و نکات ارزنده‌اي را ارائه داده است. او آگاهانه و با شناخت کامل از زمانه و عصر خويش، شناخت زيبايي جهت‌دار را توصيه كرده و مي‌فرمايد: «انسان اگر بخواهد انسان باشد و به خصلت‌هاي انساني برسد بايد احساس زيبايي را در خود تقويت کند.»1

ايشان در جاي ديگري در بحث انسان در قرآن مي‌گويد:

«يکي از ابعاد معنوي انسان را علاقه به جمال و زيبايي تشکيل مي‌دهد. انسان، جمال و زيبايي را در همه شؤون زندگي دخالت مي‌دهد. جامه مي‌پوشد براي سرما و گرما به همان اندازه هم به زيبايي خانه توجّه دارد. حتي سفره‌اي که براي غذا خوردن پهن مي‌کند و ظرفي که در آن غذا مي‌ريزد و حتي ترتيب چيدن غذا در ظرف‌ها، همه روي اصول زيبايي است. انسان دوست دارد قيافه‌اش زيبا باشد، جامه‌اش زيبا باشد، خطش زيبا باشد، خيابان و شهرش زيبا باشد، منظر جلوي چشمش زيبا باشد و خلاصه مي‌خواهد هاله‌اي از زيبايي تمام زندگي‌اش را فراگيرد.2»

البته قابل ذکر است که بحث‌هاي مربوط به فلسفه هنر پس از انقلاب اسلامي، در ايران ظهور و رواج يافت. «استاد مطهري» در مجموعه بيانات و نوشته‌هايش به بحث‌هايي نظير چيستي زيبايي، تنوع زيبايي، رابطه زيبايي و اخلاق، نسبيت زيبايي و رابطه زيبايي و دانش پرداخته و در برخي موارد به هنر ايراني و هنر اسلامي نيز اهميت داده که سعي شده است هر يک از موارد فوق‌الذکر را بررسي و بيان كنيم.

1- چيستي زيبايي

زيبايي چيست؟ چه چيزهايي زيبا هستند؟ چه چيزهايي را زيبا مي‌دانيم؟ چه آواها، آوازها، تصويرها، خواب‌ها و… را زيبا مي‌ناميم؟ اين يکي از بحث‌هاي اساسي فلسفه هنر است. ولي چون هنر هميشه متأثر از نظريه‌هاي گوناگون فلسفي و عرفاني است، تعريف دقيق آن با توجه به اين اختلاف ديدگاه‌ها ممکن نبوده است و هر تعريفي که ارائه شود، از جنبه خاصي بيان شده است. لذا بايستي به‌دنبال معناي ذاتي اين مفهوم باشيم تا ماندگار شود. بسياري متفکران تلاش کرده‌اند که زيبايي و ارزش‌هاي زيبايي‌شناختي را در قالب اصولي جهان‌پذير بيان کنند.

اما معمولاً کوشش آن‌ها به نتيجه نرسيده است. دشواري تعريف «زيبايي» نيز از آن‌جا ناشي مي‌شود که داراي ويژگي خاصي نبوده و تابع سليقه‌ها بوده و معيارهاي تشخيص آن بسيار متنوع و گوناگون است. به‌منظور ارائه يک تعريف جامع از هنر، شهيدمطهري «فهم و شناخت حقيقت و ذات زيبايي» را به‌عنوان قدر جامع همه هنرها که ذاتي آن‌ها است، لازم مي‌داند.

اين استاد فرزانه در اين زمينه مي‌گويد:«هنر نوعي از زيبايي و گرايش است در روح انسان.»3 تعريفي که ناظر بر زيبايي‌گرايي روح انسان است و در رديف خلاقيت، فنائيت و عشق قرار دارد. زيرا انسان ذاتاً حقيقت‌جو، کما‌ل‌خواه و زيباگراست و اين در فطرت همه انسان‌ها از سوي خداوند متعال به وديعت نهاده شده است. ايشان يادآور مي‌شود که چيستي زيبايي مانند چيستي هنر بر کسي شناخته شده نيست و به‌سهولت نمي‌توان به تعريف آن دست يافت. زيرا از نظرگاه اين عالِمِ وارسته، نمي‌دانيم که جنس و فصل زيبايي کدام است و زيبايي داخل در چه مقوله‌اي است و به ‌قول فلاسفه داخل در مقوله کم است يا کيف؟ آيا جزو جوهر است يا عَرَض؟ حتي از نظر عيني، زيبايي مرکب از چيست؟ آيا داراي قاعده و فرمول خاصي است که در هر مقوله و قالبي که ريخته شود آن مقوله و قالب را زيبا خواهد کرد؟ مانند فرمول‌هاي شيمي و قواعد فيزيک و…

ايشان اظهار مي‌كند که:«اين‌ها پرسش‌هايي است که هنوز کسي به آن‌ها پاسخ نداده است.»4 به عقيده برخي، اصلاً اين سؤال‌ها جواب ندارد به اعتبار اين‌که در ميان حقايق عالَم، عالي‌ترين حقيقت، حقيقتي است که چيستي درباره او معني ندارد. بايد دانست که زيبايي، في حد ذاته از اين ويژگي برخوردار است و نمي‌توان آن را شناسايي کرد.5 برداشت استادمطهري از زيبايي موجب شده است که ايشان تعريف افلاطون را که از بعضي جنبه‌ها پايه‌گذار زيبايي‌شناسي فلسفي است، به نقد بکشد. در فلسفه افلاطون، زيبايي عبارت است از هماهنگي اجزا با کل مانند ساختماني که در و ديوار و سقف و ساير اجزاي آن با تناسب‌ خاصي ساخته شده باشد.6

ايشان در يکي از آثار خود به‌گونه‌اي به موضوع هماهنگي فوق اشاره كرده و گويا آن را پذيرفته است و اعلام مي‌كند:«با اين‌که جمال‌هاي حسي ناشي از تناسب است، يعني تناسب يک عامل اساسي در پيدايش زيبايي حسي است، تناسب در امور معنوي و روحي هم عامل جمال روحي است.»7 البته در جاي ديگر به اين مسأله اشکال مي‌كند و مي‌نويسد:«بر فرض که اين تعريف صحيح باشد، خودِ تناسب، نسبتي خاص است که نمي‌توان در زيبايي‌ها آن را بيان كرد.»8

البته اگر تناسب و هماهنگي اجزاء را در يک قالب و يا مفهوم در نظر بگيريم و به آن پاي‌بند باشيم، عموماً‌ بايستي مفهوم و قالب زيبايي را انتظار داشته باشيم. استاد گران‌قدر در يکي ديگر از آثار خود دليل تعريف‌ناپذيري زيبايي را ذوقي‌بودن آن مي‌داند و مي‌نويسد:«چون زيبايي را ذوق درک مي‌کند، قابل تعريف دقيق نيست مگر با توجّه به اصل غائيت. يعني هر قوه و استعدادي براي هدفي و غايتي ساخته شده و مجموع آن قوه‌ها نيز بر روي هم غايتي دارند.»9

2- نسبيت زيبايي

هم‌چنان‌که ادراک در افراد به لحاظ قابليت و استعدادها مختلف است، ادارک زيبايي نيز در افراد، گوناگون است. همگان از زيبا و زيبايي درک واحدي ندارند و اگر داشته باشند، نسبت آن‌ها يکسان نيست. ايشان در کتاب فلسفه اخلاق، اين مسأله را بررسي کرده و نسبي‌بودن آن غير ضروري است.10 و يادآور مي‌شود ضرورت ندارد تحقيق کنيم كه آيا زيبايي يک حقيقت مطلق است يا نسبي. به نظر ايشان زيبايي قابل مشاهده است و زيبايي غير قابل مشاهده مانند لذّتي است که احساس نشود.

از سخنان ايشان مشخص مي‌شود که قائل به عيني و ذهني‌بودن زيبايي هستند.11 يعني ممکن است پديده‌اي در نظر شخص ديگري فاقد زيبايي با سه مفهوم عشق، حرکت و پرستش مرتبط است و مي‌گويد:

«زيبايي، محصول عشق و حرکت، ناشي از جاذبة زيبايي است. زيبايي موجب حرکت و جنبش است. ايشان حتي حرکت جوهري را مولود زيبايي مي‌داند.»12 البته به نظر اين‌جانب اگر نسبيت را به فطرت، برگردانيم شايد موضوع از اين پيچيدگي خارج شود و قدري آسان‌تر جلوه کند. زيرا «کل مولود يولد علي‌ الفطره» و فطرت پاک قطعاً آن چيزي را که حقاً‌ و ذاتاً‌ زيباست، زيبا مي‌پندارد و مي‌بيند.

3-تنوع زيبايي

يکي از موضوعاتي که در آثار استادمطهري به چشم مي‌خورَد، موضوع تنوع زيبايي است. از نظر ايشان، زيبايي‌ منحصر به زيبايي‌اي که دو جنس مخالف از يکديگر درک مي‌کنند، نيست و مي‌گويد:«کسي که زيبايي را منحصراً در شهوت جنسي درک مي‌کند، در حقيقت زيبايي را درک نمي‌کند.»13

اين‌گونه زيبايي‌ها و جمال‌ها، اقناع‌کننده روح آدمي نيستند و آن‌چه از زيبايي مورد انتظار است دوام آن و ايجاد روحيه شوق و شعف و نهايتاً نزديکي به خداوند قادر متعال است. در طبيعت هزاران نوع زيبايي وجود دارد، جمادات، نباتات، حيوان‌ها، انسان‌ها، آسمان‌ها، درياها، گل‌ها، اين‌ها همه زيبا هستند و روح‌نواز. ايشان موضوع را به‌سمت کمال آدمي، هدايت مي‌كند و مي‌‌گويد: «بايد کاري کرد که مردم زيبايي‌هاي مکارم اخلاقي را درک کنند و افکارشان را به زيبايي در امور جنسي محدود نکنند.»14

آري زيبايي صداقت، ايثار، کمک به همنوع، خيرات و… زيبايي‌هايي هستند که کاملاً‌ مطابق فطرت انسان‌ها هستند و هيچ‌کس در زيبايي آن‌ها شک و شبهه‌اي به خود راه نمي‌دهد. ضمن اين‌که اين‌گونه زيبايي‌ها، هميشگي و با دوام هستند. اما زيبايي مربوط به انسان‌ها و جمال و صورت و امور جنسي، محدود به زمان خاصي است و پس از مدتي از بين خواهند رفت.

در يک تقسيم‌بندي کلي، شهيدمطهري، زيبايي را به دو بخش حسي و معنوي تقسيم مي‌کند.15 از ديدگاه و منظر ايشان، زيبايي گل‌ها، درخت‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها، سپيده‌دم، طلوع آفتاب (زيبايي‌هاي طبيعي) در شمار زيبايي‌هاي محسوس‌اند که بيش‌تر مردم آن‌ها را مي‌بينند و درک مي‌کنند و از مشاهده آن‌ها لذّت مي‌برند.

اين پديده‌هاي زيباي محسوس، لذّت خاصي را در انسان پديد مي‌آورند و هر چند به‌صورت موقت و گذرا، احساس خوبي را به بيننده منتقل مي‌كنند. اين زيبايي حسي به سمعي و بصري تقسيم مي‌شود. زيبايي گل و غنچه و… زيبايي حسي بصري است و زيبايي آهنگ پرندگان و نواي دل‌بخش رودها و درياها از نوع زيبايي حسي سمعي است.16 هر چند در فلسفه هنر افلاطون وقتي زيبايي در مرتبه حس پديدار مي‌شود (aesthetics) خوانده مي‌شود (مرتبه‌اي که هنر غرب در آن ظهور يافته است)، او تنزل هنر تا مرتبه حس را ناپسند مي‌داند.

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد در کنار زيبايي‌هاي محسوس و حسي، يک سلسله زيبايي‌هاي غير محسوس و معنوي هم وجود دارد، مثل زيبايي‌هايي که به قوه خيال انسان مربوط است و به‌صورت‌هاي ذهني در انسان احساس مي‌شود.17

استاد فرزانه، فصاحت و بلاغت و فن خطابه را که از زيبايي‌هاي کلامي‌اند در شمار زيبايي معنوي مي‌داند. کلام فصيح مي‌تواند انسان را به‌سوي خود جذب کند. انسان در ميان همه زيبايي‌ها، آن‌چنان‌که در مقابل سخن زيبا و فصيح، شيفتگي نشان مي‌دهد، شايد در مورد هيچ مقولة زيبايي نشان ندهد.18

البته به نظر مي‌رسد که بهتر بود در اين خصوص،‌ مداقه بيش‌تري صورت مي‌گرفت و اين‌گونه زيبايي‌هاي کلامي به زيبايي معنوي ناميده و اطلاق نمي‌شد، زيرا اطلاق اين‌گونه زيبايي‌هاي معنوي به زيبايي‌هاي اخلاقي مانند صداقت، ايثار، صدقه و ساير مکارم اخلاق پسنديده‌تر به نظر مي‌رسد. البته ذکر اين نکته نيز لازم است که برخي اصوات و کلام‌‌ها، مستثني بوده و واقعاً داراي زيبايي، نظم و آهنگ روح‌بخش و دل‌نوازي هستند که اثر معنوي فراواني نيز دارند مانند قرائت قرآن کريم و برخي ادعيه و زيارات.

استاد در اين زمينه مي‌گويد: يکي از بزرگ‌ترين عوامل جهاني‌کردن (شدن)، عامل زيبايي يعني فصاحت و بلاغت فوق‌العاده آن است.19

و در جاي ديگر مي‌نويسد: «قرآن هم به جهت لفظي و هم معنوي معجزه است. اعجاز لفظي قرآن به لحاظ هنري و زيبايي آن است.»20

هم‌چنين است کلام برخي بزرگان شعر مانند حافظ و سعدي که به‌رغم گذشت چندين قرن، هم‌چنان دل‌ها را به‌سوي خود مي‌کشاند.

در اين‌جا ممکن است سؤالي مطرح شود و آن اين‌که آيا در زيبايي کلام، اين لفظ است که زيباست و انسان را مجذوب خود مي‌کند يا اين‌که اين زيباييِ معنوي لفظ است که جذبه دارد؟ آيا هم لفظ زيباست و هم معني؟ به نظر استاد گران‌قدر، اين تنها لفظ نيست که زيباست، بلکه معناي اين الفاظ است که زيبا و متناسب در کنار يکديگر قرار گرفته روح انسان را به خود جذب مي‌کند.21

گونه ديگر از زيبايي‌هاي معنوي از نظر استادمطهري، زيبايي‌هايي است که فقط عقل انسان آن‌ها را درک مي‌کند و در مرتبه‌اي برتر از حس و قوه خيال قرار دارد. اين زيبايي‌ها را در مقابل زشتي‌ها و نازيبايي‌هاي عقلي، «زيبايي و حس عقلي» هم مي‌نامند. همان‌طور که جمال‌هاي حسي، ناشي از تناسب و هماهنگي است. يعني تناسب يک عامل اساسي در پيدايش زيبايي حسي است، تناسب در امور معنوي و روحي نيز حاصل جمال و زيبايي روحي است و انسان بالفطره عاشق جمال و زيبايي است.22

4-زيبايي و اخلاق

شهيدمطهري، از اولين نظريه‌پردازان تعامل زيبايي و اخلاق در ايران است. ايشان حسن و زيبايي را از اموري مي‌داند که در پرتو اعتقاد به خدا پرورش مي‌يابد.23 اين استاد عالي‌قدر در يکي از آثار خود تأثير زيبايي در روح انسان را در باب معيار فعل اخلاقي و نيز تفاوت ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون زيبايي فعل و زيبايي روح انسان و رابطه آن با اخلاق به دقت بررسي مي‌كند.24 او مي‌گويد:‌«روح زيباست، از روح زيبا فعلي صادر مي‌شود که قطعاً زيباست. زيرا معلول آن علت است» و نتيجه مي‌گيرد:«پس بنابر يک فرضيه، انسان از فعلش زيبايي را کسب مي‌کند.»25

از نظر استاد، شناختن اين‌که اخلاق از چه مقوله‌اي است، تأثير فراواني در تکميل و تتميم اخلاق در جامعه دارد و به ما ياد مي‌دهد که از کجا بايد شروع کنيم.26 و از فيلسوفاني که معتقدند اخلاق از مقوله زيبايي است، نقل مي‌کند که بايد حس زيبايي را در بشر پرورش داد، بشر اگر زيبايي مکارم اخلاق و نتايج وضعي آن را حس کند به ضد اخلاق روي نمي‌آورد. علت اين‌که برخي افراد دروغ مي‌گويند اين است که زيبايي صداقت و يک‌رنگي را درک نکرده‌اند و همين‌طور ساير رذايل اخلاقي. در عين حال، نگاه تيزبينانه استاد، از جنبه‌هاي ذوقي و لذّت‌بخش هنر نيز غافل نشده و مي‌گويد:«انسان از راه هنر است که احساسات و عواطف و ادراکات و اميال و آرزوهاي خود را به نمايش مي‌گذارد.» و در جاي ديگر مي‌گويد:«اصولاً زيبايي براي انسان موضوعيت دارد و همواره و در کليه امور با اوست.»28 لذّت‌جويي يکي از عوامل توجّه انسان به زيبايي است. در تعريف لذّت گفته‌اند: «هي ادراک و نيل لوصول ماهو عند المدرک کمال و خير من حيث هو کذلک و الألم هو ادراک و نيل لوصول ما هو عندالمدرک افه و شره…».29 البته نيل بايد به چيزي باشد که ادراک‌کننده آن را کمال و خير مي‌داند. اصولاً لذّت زماني تحقق مي‌يابد که به آن شي يا فرد زيبا، حصول و دست‌يابي صورت گيرد. البته زيبايي هم داراي مراتبي است که علاقه و تعلق خاطر چه بسا شروع و فرجامش تحير و شايد هم لذّت باشد.

استاد مي‌گويد:«انسان زيبايي‌هاي طبيعت را دوست دارد و از ديدن آب صاف و زلال، دريا، آسمان و کوه‌ها لذّت مي‌برد.»(29) اين لذّت فراتر از لذّت جسماني است. لذّت‌هاي روحاني با فکر و تأمل توأم است و اختصاص به افراد تعليم‌يافته، متفکر و سعادتمند دارد. از نظر استاد، اين گرايش در هر دو بُعد آن يعني زيبايي‌آفريني به‌معناي مطلق در انسان وجود دارد و هيچ‌کسي نيست که از اين حس فارغ و تهي باشد.

البته ايشان زيبايي‌شناسي را در همه انسان‌ها يکسان نمي‌داند. اين شناخت در شرايطي به روح به‌عنوان فاعل شناخت فراهم مي‌شود. هم‌چنين ايشان فراغت و فرصت را از ضروري‌ترين عواملي مي‌داند که يک هنرمند براي آفرينش کارهاي هنري خود به آن نيازمند است. ايشان در اين باره مي‌گويد:

«يک هنرمند بايد زندگي‌اش آسوده و مرفه باشد تا بتواند فکرش متمرکز در کار باشد والا آدمي که از يک طرف صبح تا غروب يک کار سنگين بدني مي‌کند، بديهي است که ديگر شب نمي‌تواند چند ساعت کار عملي يا هنري بکند. اين است که جامعه‌هايي که مردمش دائماً ‌درگير معيشت هستند، در ميان آن‌ها هنر و علم رشد نمي‌کند چون فراغتي ندارند.»30

هنر امري است ذوقي و تفنني و در منظر مطهري، انسان وقتي ذهن و خيالش از همه جا فارغ شد، به‌سراغ مسائل ذوقي مي‌رود، اما وقتي که پاي ضرورت در ميان باشد، همه اين‌ها را طرد مي‌کند31 بنابراين، زيبايي‌شناسي و هنر از ديدگاه استاد، جامع دو مکتب است که در غرب رابطه هنر و اخلاق را تبيين کرده‌اند و دليل اين جامعيت را بايد در تفاوت مفهوم اخلاق در اسلام و مسيحيت جست.

5-زيبايي و علم

يکي از موضوعاتي که کم‌تر بدان پرداخته شده رابطه زيبايي و علم است. اين موضوع از منظري مي‌تواند کاملاً‌ يک بحث فلسفي تلقي شود و آن اين‌که آيا بين اين دو رابطه‌اي هست؟ و آيا علم يکي از مصاديق زيبايي نيست؟ شهيدمطهري مي‌گويد:«زيبايي مربوط به فن است و علم مربوط به کشف. علم يعني آن‌چه که حقيقتي را براي انسان کشف مي‌کند، ولي زيبايي و جمال يعني آن چيزي که يک موضوع جميل و زيبايي را به‌وجود مي‌آورد.»32 به بيان ديگر موضوع علم، هميشه پديده‌هاي محسوس و قابل اندازه‌گيري هستند، ولي هنر هيچ‌گاه داراي قوانين به‌خصوصي نيست و موضوع آن هم از قلمرو محسوسات فراتر مي‌رود.

البته در اين زمينه در نوشته‌ها و گفتارهاي اين حکيم فرزانه مطالب مدون و مشخصي يافت نمي‌شود. علت آن هم اين است که در زمان حيات فکري و انديشه‌اي ايشان، مباحث مربوط به فلسفه هنر،‌ به ميدان کارزار انديشه وارد نشده بود و ايشان نيز مجال بحث در باب آن را نيافتند و بدخواهان، اين استاد مبرز را درست در زمانه‌اي که بيش‌ترين نياز فکري به انديشه‌هاي بلند او بود از جامعه ما گرفتند.

6- هنر اسلامي

اصولاً‌ هنر مي‌تواند داراي دو جنبه مثبت و منفي باشد. نقش هنر در جوامع و تأثير آن در جهت‌دهي جامعه به طرف رذايل و فضايل، انکارنشدني است.

هنر مي‌تواند به کمک يک عقيده و طرز تفکر بيايد و يا مي‌تواند به جنگ آن برود. يعني يک فلسفه، يک دين، يک آيين را مي‌شود به‌وسيله هنر تقويت و يا تضعيف کرد.33 لذا هنر مي‌تواند نقش به‌سزايي را در هدايت و کمک به جوامع و انسان‌ها ايفا كند. فرهنگ و تمدن اسلامي نيز مانند ساير فرهنگ‌ها و تمدن‌ها از بدو پيدايش، متوجّه هنر بوده است. اسلام بر حسب هدف‌هايي که در تربيت معنوي انسان‌ها و جوامع دنبال مي‌کند با هنرها رابطه برقرار مي‌كند و به پرورش آن‌ها دست مي‌يازد و آن‌ها را کنار هم و توأم با هنرمندان به رشد مي‌رساند.

اسلام نوع خاصي از هنر را توصيه نمي‌کند، بلکه تنها محدوده بيانيِ آن را معين مي‌سازد. برخي هنر اسلامي را هنري مي‌دانند که در آن عنصر سازنده‌اي از انديشه اسلامي وجود داشته باشد. مثل آهنگ‌هاي قرآني و معماري اسلامي. استاد در اين مورد، نظريه زيبايي معقول و وجود ذاتي آن را از ديدگاه فقيهان و متکلمان شيعه و معتزله بررسي مي‌کند و دلايل منع برخي از هنرها از جمله غنا و پيکرتراشي از ديد فقه اسلامي را در يکي از آثار خود مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.34

ايشان در برخي آثار خود به تأثير هنر اسلامي بر روح و روان آدمي هم اشاره کرده است. از جمله ويژگي‌هاي هنر اسلامي است که زيبايي ذاتاً تجلي حقيقت کلي و جهان است و ديگر اين‌که تفکر فلسفي اسلام را درباره وجود مشخص مي‌سازد. به همين جهت همه هنرهاي اسلامي، اعم از خوش‌نويسي، معماري، کاشي‌کاري، سنگ‌تراشي، شعر و خطابه از يک خاستگاه برخوردارند و يک هدف را دنبال مي‌کنند و راز عدم اقبال به تصويربرداري را نيز بايد در همين نکته جست. اسلام تنزيه را بر تشبيه و شمايل‌شکني را بر شمايل‌نگاري ترجيح مي‌دهد.

هنر اسلامي اين توانايي را داشته است که جهان قدسي را در خود بنماياند. تأثير اين نوع از هنر آن است که روان انسان را ناخودآگاه تا عوالم روحاني بالا مي‌بَرَد و در ملکوت به پرواز در‌مي‌آوَرَد، درست در نقطه مقابل هنر مدرن و پسامدرن.

براساس همين باورها، هنر در اسلام نوعي تعالي روحي و انبساط‌ خاطر است و به همين دليل است که اسلام، انسان را به جمال و زيبايي دعوت کرده است و به‌جز آيات الهي، در روايات‌ها نيز پراهميت تلقي شده است. در کتاب اصول کافي بابي وجود دارد، تحت عنوان «باب التجمل و الزينه»35

عرصه‌هاي هنر اسلامي، به‌جز مجسمه‌سازي و غنا، بسيار وسيع و گسترده است. معماري اسلامي يکي از کمال‌يافته‌ترين هنرهاست تا جايي که بناي مسجدها در جهان اسلام به‌تدريج به‌عنوان نمادي از عالَم وجود درآمده و به کامل‌ترين مظهر زيبايي تبديل شده‌اند. در اين‌گونه فضاها، محيط به‌گونه‌اي طراحي شده است تا انسان در آن احساس انبساط روحي كند و نوعي علاقه جهت ارتباط با يک مرکز نامتناهي را در خود، متجلي مي‌يابد.

هر گونه انجماد و سستي و سکون از چنين فضاهايي رخت بربسته و شوق و حرکت و تلاش را القاء مي‌كند. نماي بيروني مساجد، مثل گنبد، جمال الهي را مي‌نماياند. استاد در اين زمينه مي‌نويسد:«آن‌چه بر همه واضح است اين است که شاه‌کارهاي زيادي در مساجد و مشهد‌ها و مدارس و قرآن‌ها و کتاب‌هاي دعا تجلي کرده است. معمارها هنر خود را در مسجدها، مشهدها و مدرسه‌هاي اسلامي بروز داده‌اند.»36

مفهوم «فضاي اسلامي» يا «اسلامي‌سازي فضا» اخيراً در جامعه‌شناسي مورد توجّه قرار گرفته است، درحالي‌که قرن‌ها پيش مساجد مسلمانان، گوياي چنين فضاهايي بوده‌اند. حضور خط مکتوب عربي، برگزاري اعمال واجب نماز و فضاي خاص براي پيشوا و امام، ويژگي‌هايي هستند که اخيراً مورد توجّه واقع شده‌اند.

بنابراين هنر اسلامي، به‌دنبال ايجاد نوعي زيبايي در گوشه‌گوشه زندگي شخصي و اجتماعي انسان‌هاست که اين زيبايي بتواند خود را به زيبايي مطلق و حقيقت مطلق برساند.

7- ايران، زيبايي و هنر

آوازه ايرانيان در عرصه‌هاي مختلف هنري، تحسين هر انسان منصفي را برمي‌انگيزد. خصوصا‌ً در زمينه‌هاي شعر و نثر و ادبيات.

علاقه ايرانيان به هنرهاي اصيل از ديرباز در جهان شناخته شده است. استادمطهري به مطالعه هنر ايراني و نحوه تلفيق آن با اسلام و تأثير هنر ايراني بر اسلام، علاقه زيادي نشان مي‌دهد. از نظر ايشان، غنا و موسيقي عرب پس از اسلام تحت تأثير ايرانيان قرار گرفته است.

او مي‌نويسد:«عرب با موسيقي و غنا به‌صورت ساده‌اش آشنا نبود، پس از امتزاج با ايرانيان، لهو غنا به‌سرعت انتشار يافت و مغنيان معروف آن عصر بيش‌تر ايراني بودند.»37 در عين حال در اوضاع مذهبي آن روز، ايرانيان بيش از ساير ملت‌ها پرهيزگاري نشان داده‌اند و سرزمين حجاز از خود سرزمين‌هاي عراق و شام که مرکز اصلي اين صنعت بود، جلو افتاد. حجاز از نيمه دوم قرن اول هجري هم مرکز فقه و حديث و هم مرکز موسيقي بود. فرمانروايان، حاکمان و ثروتمندان اموي سخت لهويات را ترويج مي‌کردند و به آن‌ها سرگرم بودند. برعکس امامان و اهل بيت(ع) شديداً مخالفت مي‌کردند که در فقه و حديث و تاريخ شيعه کاملاً منعکس است.

ايرانيان با خدمات ذوقي و احساس خود، احساسات پاک و خالصانه‌شان را به اسلام نشان داده‌اند. شاه‌کارهايي مثل مسجد شاه اصفهان و مسجد شيخ لطف‌الله، مولود عشق و ايمان است. استاد مي‌نويسد:«زر و زور هرگز قادر نيست شاه‌کار خلق کند.»38

شاه‌کارهاي صنعتي ايران در دوره اسلامي اعم از معماري‌ها، نقاشي‌ها، خوش‌نويسي‌ها، تذهيب‌کاري‌ها، خاتم‌کاري‌ها، کاشي‌کاري‌ها، معرق‌کاري‌ها و غيره بيش‌تر در زمينه‌هاي ديني و اسلامي بوده است.39

گنجينه‌هاي قرآني که در موزه‌هاي کشورهاي اسلامي و احياناً کشورهاي غير اسلامي است، ارزش هنر ايراني را در زمينه‌هاي اسلامي و در حقيقت جوشش روحي اسلام را در ذوق ايراني نشان مي‌دهد.40

ايراني هنرمند و هنر ايراني در نگارش و تذهيب قرآن زبان‌زد خاص و عام بوده است و هم‌اکنون نيز، هر از چندي هنرمندي از ايران عزيز، اثر جديد و منحصربه‌فردي در اين زمينه خلق مي‌كند. آري اين است که اگر هنر در خدمت دين و حقيقت و صداقت قرار گيرد،‌‌ آثاري به‌جاي خواهد گذاشت که هر بيننده ولو غير مسلمان را به تحسين وامي‌دارد. پس ايران در منظر هنر، به‌مثابه تابلوي زيبايي است که در هر عصر و نسل، تابشي خيره‌کننده داشته که دست‌مايه اصلي آن ايمان به يکتاي زيبا و جميل عالم است.

8- نگهداري و حفاظت از مواريث هنري

ايران،‌ از جمله سرزمين‌هايي است که داراي انواع هنرها و معماري‌هاست. وجود ابنيه زيباي تاريخي و معماري منحصربه‌فرد برخي از اين آثار و هم‌چنين نقوش زيبا و کم‌نظير در ديگر بناها و آثار به‌جامانده، حاکي از فراواني و کثرت انواع هنرها در پيشينه ايران بزرگ دارد.

هنر اسلامي در ابتدا توانست توليدکننده آثار گران‌بها و نفيسي شود که در هيچ‌يک از نقاط عالَم يافت نمي‌شود. اين هنر در ابتدا بسيار خلاق و سازنده هم بود، ولي به‌تدريج در قالب قواعدي بي‌حاصل رنگ باخته و به لحاظ بي‌توجّهي مسلمانان به حفظ ميراث‌هاي هنري خود، بسياري از آثار نفيس و ابداعي که توانايي تأثير روحي و معنوي غريبي بر روح انسان به‌خصوص انسان مؤمن را نشان مي‌داد، به يغما و غارت برده شد. اين سودجويي بي‌حاصل و تأمل ناشي از آن در برخي آثار استاد به چشم مي‌خورد. علي‌الخصوص که ايشان عمر خود را در روزگاري سپري كرد که کم‌تر توجّهي به مواريث کهن و کارآمد مي‌شد. اين است که ايشان ضمن اشاره به داستان پيدا شدن 300 يا 400 جلد قرآن نفيس خطي در ميان ورق‌پاره‌هايي که در صندوق‌ها براي دور ريختن و دفن‌کردن ريخته بودند، سوگ‌مندانه از بي‌لياقتي نسل‌هاي پيشين ياد مي‌کند و مي‌گويد: «اين مردم نالايق، اين افراد غير رشيد، اين افرادي که ارزش هيچ چيزي را درک نمي‌کنند، ماه رمضان که مي‌شد و بچه‌ها هم که تازه مي‌خواستند قرآن ياد بگيرند، آن‌ها را ورق‌ورق و تکه‌تکه مي‌کردند، وقتي که ورق‌ها پاره مي‌شد، مي‌گفتند اين قرآن‌ها ديگر قابل استفاده نيست و آن‌ها را زيرِ زمين دفن کنيد. حالا ببينيد اين قرآن‌هاي نفيس را که نشانه ذوق و ايمان و ابتکار و هنر پيشينيان بوده است و نشانه تمرين اين قوم و ملت بوده است، مي‌بردند زير خاک‌ها دفن مي‌کردند. نمي‌فهميدند چه چيزي را دارند دفن مي‌کنند.»41

اين‌ها علامت نشناختن هنر و بازي‌کردن با احساسات عميق توده مردم است. تأليف استاد فقط محدود به تاراج ميراث منقول نيست و از بي‌توجّهي مسؤولان وقت نسبت به بناهاي تاريخي انتقاد کرده و مي‌نويسد:«تا چند سال پيش بناهاي تاريخي مملکت ما در وضعي بود که هر کس مي‌آمد و مي‌رفت و هر کار دلش مي‌خواست مي‌کرد. بچه‌اي مي‌توانست، سنگ بردارد و به کاشي بزند و آن را بشکند و هيچ‌کس نبود که جلويش را بگيرد.»42

استاد، علت و ريشه اين مسأله را ناشي از حقارت نسبت به گذشته مي‌داند و اين‌که غالباً‌ خيال مي‌کنند در گذشته دانشمندي نبوده که بتوان به او باليد و افتخار کرد.

بديهي است اگر ملتي ميراث‌هاي عظيم گذشتگان خود در زمينه امور هنري و زيبايي‌شناسي را درک نکند، به‌زودي استحاله فرهنگي مي‌شود و رو به افول و وابستگي خواهد رفت. دانشمندان بزرگي هم‌چون رازي، غياث‌الدين جمشيد کاشاني، شيخ انصاري و… فرهيختگاني بوده‌اند که نظريات آنان، دنيا را به لرزه در‌آورده و در رشد و تعالي علوم مختلف نقش به‌سزايي داشته‌اند.

در پايان، اميد است با حفظ، شناخت و اشاعه اين آثار گران‌بها و بازشناسي آثار اين استاد فرزانه، در بازيابي هويت فرهنگي نسل جديد مؤثر باشيم.

 

علي مختاريان       

کارشناس ارشد معماري، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلام‌شهر

 

پي‌نوشت‌ها:

1- گفتارهاي معنوي، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 224.

2- مقدمه‌اي بر جهان‌بيني اسلامي، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ج 4، ص 19-20.

3- مجموعه آثار، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ج 3، ص 497.

4- همان، ص 510.

5- همان، ص 510.

6- فلسفه اخلاق، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 55.

7- همان، ص 55.

8- همان، ص 55.

9- تعليم و تربيت در اسلام، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 76.

10- فلسفه اخلاق، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 55.

11- تعليم و تربيت در اسلام، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 85-83.

12- فلسفه اخلاق، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 100.

13- همان، ص 8.

14- همان، ص 108.

15- تعليم و تربيت در اسلام، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 116.

16- آشنايي با قرآن، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 239.

17- فلسفه اخلاق، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 58.

18- آشنايي با قرآن، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 239.

19- مجموعه آثار، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ج 3، ص 498.

20- آشنايي با قرآن، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 239.

21- فلسفه اخلاق، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 59.

22- تعليم و تربيت در اسلام، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 116.

23- همان، ص 93.

24- همان، ص 352.

25- همان، ص 85.

26- فلسفه اخلاق، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 53.

27- مجموعه آثار، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ج 3، ص 497.

28- شرح مقدمه قيصري‌، ابن‌عربي، ص 243.

29- مجموعه آثار، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ج 3، ص 497.

30- فلسفه تاريخ، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ج 1، ص 115.

31- اسلام و مقتضيات زمان، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ج 2، ص 190.

32- آشنايي با قرآن، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 239.

33- ‌ده گفتار، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 225.

34- تکامل اجتماعي انسان، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 142.

35- همان، ص 160.

36- خدمات متقابل اسلام و ايران، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 666.

37- همان، ص 379 و 380.

38- همان، ص 667.

39- همان، ص 667.

40- همان، ص 667.

41- امدادهاي غيبي، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ص 137-135.

42- همان، ص 139.

Article source: http://1shr.blogfa.com/

فروشگاه | دانلود نقوش اسلیمی eslimi.blog0.ir/فروشگاه-طرح-های-اسلیمی/ 15,000 تومان, خرید گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی), 15,000 تومان, خرید مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و.. 15,000 تومان, خرید مجموعه کامل طرح .... خرید اینترنتی آموزش بافتنی · دانلود طرح های قلمزنی. مجموعه طرح های اسلیمی ایرانی - قیمت از 2,000 تا 850,000 تومان https://selzir.com/search/index?q...طرح...اسلیمی... ۸,۰۰۰ تومان · مجموعه کامل ... نام فروشگاه : خرید پستی محصولات اینترنتی. ۱۲,۵۰۰ تومان ... ۷,۵۰۰ تومان · گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی). خرید فروش مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - قیمت 5,500 تومان https://selz.ir/قیمت-خرید/3304689-خرید-فروش-مجموعه... خرید فروش مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی محدوده قیمت از 5500 تومان از فروشگاه خرید پستی محصولات اینترنتی. فروشگاه اینترنتی دیجی کالا - خرید اینترنتی ارزان - مطالب ابر نقوش ... digikkala.mihanblog.com/post/tag/نقوش%20اسلیمی خرید آنلاین اینترنتی ، فروش اینترنتی , خرید ارزان اجناس,خرید اینترنتی,خرید پستی,خرید ارزان,خرید آسان,فروش پستی,فروش فوق العاده,فروش ارزان ... عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، ... قیمت : 14800 تومان. خرید اینترنتی با فروشگاه javadinkorea fjavadinkoreaa.alalestore.ir/ گوشه های تزینی نقوش اسلیمی - خرید اینترنتی آسان از فروشگاه chatsg ... گوشه های تزینی و نقوش اسلیمی سری اول - قیمت 40,050,020 تومان. https://selz.ir/. شاپ لی :: جستجوی وب :: مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی ... - خانه shoply.ir/catalog/webresults/24452/ 25,000 تومان, خرید مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال, ... 7 طرح های اسلیمی با کرل دراو - فروشگاه اینترنتی آی ام سی کالا. شاپ لی :: جستجوی وب :: مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی ... - خانه shoply.ir/catalog/webresults/25620/ ۲۵,۰۰۰ تومان, خرید مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال . ... 15 طرح های گره چینی اسلیمی - فروشگاه اینترنتی آی ام سی کالا. مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی لایه باز برداری - استودیوی طراحی نقش nagsh.ir/مجموعه-نفیس-طرح-های-اسلیمی.html بخش دیگر این مجموعه مفید و ارزشمند شامل بیش از 800 نقوش اسلیمی با کیفیت و Resolution بالا در ... بسته بندی: اورجینال; تعداد: 2 حلقه DVD; قیمت: 18000 تومان. تذهيب و نقوش اسليمي - چانگ آن - رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز chang-an.rozblog.com/post/110 ... دکمه زیر کلیک کنید. قیمت: 16800 تومان ... آقامیری (طراح) - 978-964-306-331-3 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ... 2 . آرایه ها و نقوش .... خرید آنلاین کتاب های ایرانیآرايه‌ها و نقوش اسليمي در هنر تذهيب و طراحي فرش با قیمت 125000 ريال ... کتاب آرایه ها و نقوش اسلیمی در هنر تذهیب و طراحی فرش www.ketab.ir/modules.php?name=News&op... خرید کتاب تابستانه کتاب خرید اینترنتی کتاب ... کتاب آرایه ها و نقوش اسلیمی در هنر تذهیب و طراحی فرش خرید اینترنتی کتاب ... موجودی: ندارد. قیمت: 8,000 تومان ... کتاب آرایه ها و نقوش اسلیمی در هنر تذهیب و طراحی فرش اثر امیرهوشنگ ... https://www.digikala.com/.../-/کتاب-آرایه-ها-و-نقوش-ا... In stock فروشگاه اینترنتی دیجی کالا، وارد شوید; ثبت نام کنید ..... کتاب آرایه ها و نقوش اسلیمی در هنر تذهیب و طراحی فرش اثر امیرهوشنگ آقامیری ... قیمت: 18,000 تومان. قندان اسلیمی گالری انار | خرید اینترنتی | فروشگاه آنلاین مدیسه www.modiseh.com/aa2075-قندان-اسلیمی-گالری-انار نقوش اسلیمی با هارمونی رنگ‌های گرم اخرایی و طلایی که با دست روی بدنه‌ی آن کار شده‌اند، طراحی کلاسیک و پرنقش‌نگاری برای این قنددان به وجود آورده است. شکل قنددان ... فروشگاه اینترنتی میهن استور - خرید پستی گنجینه ابزار طراحی اسلامی ... www.mihanstore.ir/product.php?id=511 فروشگاه اینترنتی, خرید اینترنتی, خرید آنلاین, خرید لوازم, خرید زیور آلات, خرید محصول, خرید پستی, فروشگاه میهن, خرید لباس, خرید لوازم لوکس. ... 14,800 تومان. افزودن به ... عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، خرید اینترنتی با endlesslove90 fendlesslove90a.saharstore.ir/ ساعت اسلیمی - کد 1066 قيمت هر واحد (عدد): تومان 20000 ساعت اسلیمی - کد 1066 قيمت هر واحد ... ساعت دیواری با طرح گل و نقوش اسلیمی » نگاران آرت, هنر نگاران, معرق . نقوش اسلیمی – نشر برتر اردبیل nbsoft.ir/product/نقوش-اسلیمی/ افزودن به سبد خرید ... تذهیب ، ترنج ، شمسه ، گوشه های تزئینی و نقوش اسلیمی ، انواع کادر و سربرگ و حاشیه و قابهای زیبا برای عکسهای ... 7,000 تومان 6,000 تومان. خرید پستی مجموعه عظیم وکتورهای اسلیمی و گرافیکی | پایگاه ... www.dlsell.com/shop/graphic/452-eslimi-vector Jul 10, 2013 - مجموعه عظیم وکتورهای گرافیکی و اسلیمی ، یکی از محصولات دی ال سل است که در دو دی وی دی برای شما دوستان عزیز آماده شده است. ... بیشتر این نقوش و طرح ها بصورت لایه لایه و با امکان بزرگنمایی بدون افت ... قیمت : 15800 تومان. میوه خوری مینا - صنایع دستی اصفهان esfahanhonar.8n8.ir/cat/5/میوه+خوری+مینا 120000 تومان. خرید پستی. شیرینی خوری میناکاری. شیرینی خوری میناکاری ارتفاع20و قطر18 سانتی متر با نقوش اسلیمی خطایی جزئیات ... شیرینی خوری میناکاری ارتفاع 12 و قطر 17 سانتی متر جنس بدنه از مس با نقوش اسلیمی خطایی جزئیات. خرید پستی گنجینه طراحی آثار اسلامی و مذهبی shop.graphiran.com/.../خرید-پستی-گنجینه-طراحی-آ... کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی ! عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش،خوشنویسی، فونت ، قاب و حاشیه، ... 14800 تومان. خرید پستی · گنجینه طراحی آثار اسلامی. کلکسیون چندین هزار ... دانلود پاورپوینت نقوش اسلیمی معماری بایگانی - معمار آنلاین online-architect.ir/.../دانلود-پاورپوینت-نقوش-اسلیمی... بایگانی برچسب ها: دانلود پاورپوینت نقوش اسلیمی معماری ... دانلود سمپل های گرافیکی فتوشاپ 40,000 تومان; نقش طراحی فرم شهری در مصرف انرژی مقاله تأثیر فرم ... دانلود طرح اسلیمی p30download.com › گرافیک › تصویر دانلود طرح اسلیمی, دانلود اسلیمی, دانلود گل و بوته, دانلود گل و مرغ, دانلود لچک و ترنج, زخرفة عربية. ... باندل پک شماره 1: شامل کارت ویزیت، برشور، و پوستر 80,000 تومان خرید; تصاویر یکگراند و تکسچر 19,500 تومان .... تبلیغات در اینترنت هاست ... خرید اینترنتی دیوار کوب طرح شمس - فروشگاه اینترنتی|خرید ... www.buypostalstore.com/.../خرید-اینترنتی-دیوار-ک... خـرید پستی >> قیمت فقـط : 45.000 تـومان ... برخی‌ از پژوهشگران‌، ریشهٔ این‌ طرح‌ را برگرفته‌ از نقوش اسلیمی که‌ در هنر ایران‌ سابقهٔ کهن دارد، می‌پندارند. اما در هر حال‌ ... نوید لرن - خرید اینترنتی طرح های اسلیمی – مجموعه‌ای گرافیکی از نقوش ... navidlrn.cloudsite.ir/خرید-اینترنتی-طرح-های-اسلیمی... Jul 4, 2015 - نام محصول: خرید اینترنتی طرح های اسلیمی – مجموعه‌ای گرافیکی از نقوش اسلامی اورجینال-برترینها یکی از راهکارهای مناسب مهارت آموزی ، تهیه پکیج ... خرید اینترنتی طرح های اسلیمی – مجموعه‌ای گرافیکی از نقوش اسلامی ... globalcd.xzn.ir/خرید-اینترنتی-طرح-های-اسلیمی-مجمو... کاربر گرامی،سلام.به دنبال برترین پکیج خرید اینترنتی طرح های اسلیمی – مجموعه‌ای گرافیکی از نقوش اسلامی اورجینال هستید؟ما بسته آموزشی خرید اینترنتی طرح ... فروشگاه ساعت مچی پی واچ | ساعت گردنبندی طرح اسلیمی مارک سی کا Ck www.pwatch.ir/ساعت-گردنبندی-طرح-اسلیمی-مارک-س... خرید اینترنتی ساعت گردنبندی شیک – جدیدترین ساعت گردنبندی مارکدار ... ساعت گردنبندی طرح نقوش اسلیمی که جنس آن استیل درجه یک بوده زیبایی و آراستگی ... قیمت. 35000 تومان. خرید. پرداخت در محل پس از تحویل کالا; تسویه با کارت بانکی ... نرم افزار نقوش اسلیمی 2 | فروشگاه اینترنتی فینال final.ir/arabesque-2 خرید اینترنتی انواع نرم افزار نقوش اسلیمی 2 در هایپرمارکت فینال. ... سبد خرید. شما هیچ کالایی در سبد خریدتان ندارید. مقایسه محصول (0)‏ .... 1.190 تومان. نقوش اسلیمی - مجموعه شماره یک - وی شاپ - viSHOP.ir vishop.ir › فروشگاه آنلاین مجموعه: طرح اسلیمی و الگو و نقش - اتوکد ( dwg )، قیمت: 3900 تومان، حجم فایل: 3.55 ... مجموعه شماره یک نقوش اسلیمی، شامل 43 طرح اسلیمی اسلامی و سنتی است که برای ... فروشگاه اینترنتی داده باران shop.dadebaran.ir/?page=11 - فروشگاه اینترنتی, خرید اینترنتی, خرید آنلاین, خرید لوازم, خرید زیور آلات, خرید محصول, خرید پستی, فروشگاه میهن, ... قیمت : 14,800 تومان ... عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش،خوشنویسی، فونت ، قاب و حاشیه و . دانلود مقاله بررسی سیر تکاملی نقشمایه ی اسلیمی و تحلیل - دانلود مقاله ... www.getpaper.ir/بررسی-سیر-تکاملی-نقشمایه-ی-اس... دانلود مقاله بررسی سیر تکاملی نقشمایه ی اسلیمی و تحلیل ... شکل تکامل یافته ی نقوش گیاهی ، نقشمایه ی اسلیمی است که به عنوان شاخصه ی ... قیمت 5900 تومان ... استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی گت پیپر فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر ... مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی لایه باز برداری - پایگاه و فروشگاه ... nabtarin.net/مجموعه-بی-نظیر-طرح-های-اسلیمی-لایه-با... پایگاه و فروشگاه اینترنتی آلورشاپ. دوشنبه, 05 .... بخش دیگر این مجموعه مفید و ارزشمند شامل بیش از 800 نقوش اسلیمی با کیفیت و Resolution بالا در موضوعات زیر می باشد : حاشیه، کادر، ... بسته بندی: اورجینال; تعداد: 2 DVD; قیمت: 18000 تومان. خرید اینترنتی طرح های اسلیمی - مجموعه‌ای گرافیکی از نقوش اسلامی ... sincmaster.lineblog.ir/.../خرید+اینترنتی+طرح+های+اس... - به بزرگترین پایگاه آموزشی ایران خوش آمدید ایامتان خوش باد,این فروشگاه با دارا بودن بیش از صد هزار نوع محصول که کالای خرید اینترنتی طرح های اسلیمی - مجموعه‌ای ... گوشواره مسی - طرح نقوش ایرانی - وینکا آرت - تجاره: مرکز خرید اینترنتی www.tejareh.com/.../گوشواره-مسی---طرح-نقوش-ایران... گوشواره مسی - طرح نقوش ایرانی قیمت 161000 تومان, گوشواره مسی - طرح نقوش ایرانی - قرمز گوشواره مسی با طرح نقوش قلم زنی ایرانی و اسلیمی بکار گرفته شده از ع . خرید اینترنتی ساعت زنانه طرح تذهیب بند چرمی بایگانی - مارکو شاپ markoshop.ir/.../خرید-اینترنتی-ساعت-زنانه-طرح-تذه... خرید اینترنتی ساعت مچی طرح تذهیب دخترانه و زنانه خرید اینترنتی ساعت زنانه ... زنانه طرح تذهیب تهران ، قیمت: 20000 تومان ، ساعت زنانه طرح تذهیب جهت خرید نام و ... مدل تذهیب با بند چرمی و نقوش زیبای داخل صفحه و رنگ بندی شاد خرید پستی ساعت ... خرید مجموعه گنجینه نقش و نگار - فروشگاه اينترنتي جواهریاب ... javaheryab.com/912/خرید-مجموعه-گنجینه-نقش-و-نگار/ خرید مجموعه گنجینه نقش و نگار. قیمت: 4000 تومان. ارسال به دوستان. گنجینه نقش و نگار. خرید مجموعه گنجینه ( نقش و نگار ). مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی. بشقاب سفالی - فروشگاه اینترنتی ایرانیک شاپ iranicshop.com/shop/boshghab/ نقوش اسلیمی بصورت برجسته است که با هماهنگی تمام و رنگ آمیزی زیبایی چشم هر بیننده ایی را مجذوب و شیفته خویش میکند . ... که این انحناء با برجسته گی و رنگ آمیزی نقوش داخلی بشقاب هماهنگی و هارمونی دلنشینی به وجود آورده است . ... ۵۸,۰۰۰ تومان. عصای چوب گردو طرح اسلیمی | فروشگاه اینترنتی صنایع دستی جاجینه jajeeneh.com/product/عصای-چوب-گردو-طرح-اسلیمی/ عصای چوب گردو طرح اسلیمی منبت کاری چوب یکی از صنایع دستی ایران است که قدمتی ... اسلیمی یکی از نقوش اصلی نگارگری سنتی ایران است. ... 375,000 تومان. فروشگاه 5040 خرید اینترنتی 5040 آسان و راحت - خرید پستی گنجینه ... 5040store.mihanstore.net/product.php?id=511 کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، ... قیمت : 14800 تومان. کاملترین مجموعه گرافیک: تذهیب، ترنج، شمسه - فروشگاه ‌آنلاين ماركت ... www.marketcloob.com/.../کاملترین-مجموعه-گرافیک-... آرشیو گرافیکی, تذهیب, خرید اشکال شمسه, خرید انواع طرح تذهیب, خرید انواع طرح های ترنج, خرید اینترنتی نقوش اسلیمی, خرید ترنج, خرید مجموعه نقوش اسلیمی, خرید پستی. ... قیمت : 3500 تومان. نوع محصول : نرم افزار. کاملترین مجموعه گرافیک: ... خرید اینترنتی و پستی مجموعه عظیم وکتور و نقوش اسلامی pahnavar.com › ... › کاربردی › طراحی و گرافیک برای سفارشات بالای 100 تومان .... مجموعه عظیم وکتور و نقوش اسلامی ... کودکان، گل و گیاه، کتاب، لوگو و آرم، کارت ویزیت، نقوش اسلامی، کتیبه های طرح های چینی و . فروشگاه بیا تو بخر| تضمین بهترین خرید اینترنتی، انتخاب و خرید ... www.bia2bekhar.ir/categories.php?id=42 ... کیفیت عالی 300 دی پی آی. قيمت : 50,000 تومان ... کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی. عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش،خوشنویسی، فونت ، قاب و حاشیه و ... قيمت : 14,800 تومان. فروشگاه یاس - فروشگاه یاس yasshop.ir/ فروشگاه اینترنتی یاس · 0 · 0; تومان IRT ... برای خرید ست مسی. از محصولات مسی .... دانلود کتاب آموزش چرم PDF. شهریور ۲۳ ... شارژی مدل ۱. تومان29,000 تومان28,000 ... فروشگاه اینترنتی نرم افزار www.shopgozar.com/software/ فروشگاه اینترنتی نرم افزار. ... قیمت: 10,000 تومان .... توضیحات: گنجینه نقش و نگار مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی(3DVD,2CD) دی وی دی 1 : گنجینه ... انگشتر فیروزه کوب شاه عباسی – هنرکده صنایع دستی صاحب sahebart.com/.../انگشتر-فیروزه-کوب-شاه-عباسی 30,000تومان. In Stock. نظر خود را اینجا بنویسید... کد کالا:1137. انگشتر فیروزه کوب شاه عباسی از نقوش اسلیمی الهام گرفته و باطرح زیبای گل بوته مزین شده. ... تلفيق کرده، تلاش‌هاي فراواني نموده تا محصولي خلق كند كه علاوه‌ بر داشتن قيمت مناسب با ... با اهالی فرهنگ و هنر، فروشگاه اینترنتی محصولات دست ساز خود را راه اندازی نمود. کرم لاغری وان استار - فروشگاه اینترنتی ایرانی www.p040.ir/post/tag/کرم%20لاغری%20وان%20استار فروشگاه،فروشگاه اینترنتی،فروشگاه اینترنتی 5040،5040،فروشگاه 5040،فروشگاه اینترنتی پنجاه چهل،پنجاه ... قیمت : 14,800 تومان ... عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش،خوشنویسی، فونت ، قاب و حاشیه و . خرید اینترنتی کالا - گرافیک mizankala.ir/categories.php?id=42 قيمت : 24,800 تومان. گنجینه ابزار طراحی اسلامی و مذهبی. کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی. عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش ... ديوار کوب طرح شمس | فروشگاه اینترنتی لردیا lordia.org/ديوار-كوب-طرح-شمس/ وضعیت : موجود نیست قیمت : 45,000 تومان افزودن به سبد خرید خرید پستی و پیکی ... برخی‌ از پژوهشگران‌، ریشهٔ این‌ طرح‌ را برگرفته‌ از نقوش اسلیمی که‌ در هنر ایران‌ ... خرید اینترنتی - خرید پستی گنجینه ابزار طراحی اسلامی و مذهبی www.internetkharid.ir/product.php?id=511 فروشگاه اینترنتی, خرید اینترنتی, خرید آنلاین, خرید لوازم, خرید زیور آلات, خرید محصول, خرید پستی, فروشگاه میهن, خرید لباس, خرید لوازم لوکس. ... 14,800 تومان. افزودن به ... عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، خرید پستی گنجینه ابزار طراحی اسلامی و مذهبی | فروشگاه اینترنتی ... sabastore.net/product.php?id=500 - قیمت : 14,800 تومان ... کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، انگشتر نقره طرح آمتیست مردانه اسلیمی _کد:10649 | جواهری بینا www.javaheribina.com/.../انگشتر-نقره-طرح-آمتیست... انگشتر نقره طرح آمتیست مردانه اسلیمی _کد:10649, انگشتر نقره مردانه با نگین ... قيمت : 48,000 تومان. خرید اینترنتی انگشتر. درخواست مشاوره ... نقوش اسلیمی. جواهری بینا (@javaheri_bina) | Instagram photos and videos www.imgrum.net/.../1145591000778482124_148536... www.javaheribina.com انگشتر عقیق یمنی کبود درشت مردانه اسلیمی شکیل _کد:۹۹۵۶ ... مردانه اسلیمی شکیل _کد:۹۹۵۶ قیمت : 200 هزار تومان (جعبه جواهر رایگان+ارسال ... زیبا، ضخیم و خوش ساخت - طرح های زیبایی با نقوش اسلیمی روی رکاب انگشتر اره ... #ruby --------- جواهری بینا اولین و بزرگترین فروشگاه اینترنتی جواهرات نقره. 0. هنری - فروشگاه اینترنتی آی ام سی کالا www.imckala.com/category.php?id=18&subid=9 7,800 تومان. خرید پستی · کتاب بوستان سعدی شیرازی / اورجینال/ صوتی ... 25,000 تومان. خرید پستی · مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و دارای ... مجموعه نفیس و بی نظیر طرح های اسلیمی - پایگاه اینترنتی آلورشاپ ... www.alvershop.com/مجموعه-نفیس-و-بی-نظیر-طرح-ها... این نقوش و طرح ها بصورت لایه لایه و با امکان بزرگنمایی بدون افت کیفیت می باشند که توسط ... قیمت : 25000 تومان 15000 تومان. خرید پستی آلورشاپ. خرید اینترنتی مجموعه بی نظیر و ارزشمند طرح اسلیمی، شامل بیش از 10 هزار طرح اسلیمی، تذهیب، ... طرح های نقوش اسلیمی 1 - Eforosh ایفروش com.eforosh.com/سایر...c/طرح-های-نقوش-اسلیمی-1 طرح های نقوش اسلیمی 1 - افرادی که در زمینه طراحی فعالیت می کنند, معمولا به دنیال ... است و هم هزینه پست شهری مخصوصا پیشتاز کم تر از شبکه خرید اینترنتی است. ... پست: در خرید پستی هزینه دریافت سفارش, ارسال با پست پیشتاز: 8500 تومان و ... اس اس مارکت - خرید پستی گنجینه ابزار طراحی اسلامی و مذهبی ssmarket.org/product.php?id=511 کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، ... قیمت : 14800 تومان. خرید گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی ... banoosara.com/خرید-گنجینه-نقش-و-نگار-مجموعه-نقو... Sep 4, 2016 - خرید گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی) گنجینه نقش و نگار (مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و ... قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان ... شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت آموزشی بانو سرا هستید ما در سایت . تذهيب (نقش و نگار اسليمي) روايت سوم - فروشگاه اينترنتي گرافيك ... www.artp30.ir/8883/9544 قيمت: 7,000 تومان. تذهيب - معرق ... تذهيب (نقش و نگار اسليمي) روايت سوم. کد محصول ... حاشيه/شمس/نقوش اسليمي/سربرگ/بافت/لقک و گوشه/بافت رنگي خطاطي با ... گلدان سفالی طرح خیام به ارتفاع 25 سانتیمتری قیمت 121,000 تومان ... https://www.pinterest.com/.../4557784247725... Pinterest 000 تومان. گلدان میناکاری به ارتفاع 16 سانتی متر با نقش خطایی - اسلیمی قیمت77,000 تومان ... این بشقاب در رنگ زمینه فیروزه¬ای- لاجوردی ساخته شده و نقوش گل و مرغ روی ... جعبه خاتم هشت ضلعی با رویه تذهیب در فروشگاه اینترنتی صنیع زاده. نقوش اسلیمی - خرید اینترنتی|میهن استور|دایان شاپ www.chemhome.ir/post/tag/نقوش%20اسلیمی کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، ... قیمت : 14800 تومان. نقوش اسلیمی - مسعود رضایی www.taktemp.com/tag/نقوش-اسلیمی/ مطالبی که برچسب نقوش اسلیمی را دارند . ... وکتور بسیار زیبا تذهیب سری اول دانلود کرده ایم ، فرمت این تصویر eps , jpg بوده و مخصوص نرم ... قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان کیف زنانه | خرید آنلاین | بایکس فروشگاه پوشاک، مد و زیبایی buyex.ir/categories/women-bags کیف زنانه،خرید اینترنتی کیف زنانه در انواع مدل کیف چرم، کیف پول، کیف مجلسی، کیف چرم دست دوز از ... کیف زنانه چاپ اسلیمی برند EXON 2 50,000 تومان 27,000 تومان ... کوله پشتی زنانه نقوش ایرانی برند EXON آبی 55,000 تومان 33,000 تومان. فونت سمبل های طرح اسلیمی - خرید پستی مجموعه کامل جعبه ابزار طراحی ... www.searchmanager.ir/txnznfydrvndnsdcacydtnsdqns... - خرید پستی مجموعه کامل جعبه ابزار طراحی آثار اسلامی18 نوامبر 2012 ... بیش از 600 طرح اسلیمی که این ... Islamic Phrases - فونت سمبل های نقوش اسلامی - AGA Arabesque - فونت سمبل های بسم ...18 نوامبر 2012 . .... قیمت: 22,000 تومان. . توضیحات. لایه باز نقوش دایره 2000 تومان خرید آنلاین - امداد گرافیک emdadgraphic.ir/design/لایه-باز-نقوش-دایره/994 دانلود طرح لایه باز نقوش دایره. ... قیمت : 2000 تومان تعداد بازدید : 3107 تاریخ درج طرح ... عضویت · دایره فانتزی وکتور دایره طرح دایره اسلیمی لایه باز دایره کادر دایره ... مجموعه بی نظیر طرح های اسلیمی لایه باز برداری - آخرین اخبار ایران و جهان www.zamoune.com/.../مجموعه-بی-نظیر-طرح-های-اسلی... مجموعه نفیس شامل هزاران طرح اسلیمی، تذهیب، گل و بوته ، پترن، کاشیکاری و . ... بخش دیگر این مجموعه مفید و ارزشمند شامل بیش از 800 نقوش اسلیمی با کیفیت و Resolution بالا ... خرید اینترنتی مجموعه بی نظیر و ارزشمند طرح اسلیمی، شامل بیش از 10 هزار طرح اسلیمی، ... بسته بندی: اورجینال; تعداد: 2 حلقه DVD; قیمت: 18000 تومان. پرشه ، تجربه یک خرید اینترنتی به یادماندنی – شاهوار دات نت www.shahvar.net › عمومی Mar 1, 2010 - طراحی لباس آن هم با نقوشی کاملاً ایرانی مثل اسلیمی، ختایی و خطوط ... هدیه‌ای ماندگار با قیمتی مناسب و تجربه یک خرید اینترنتی خوب و به یادماندنی . ... خریدهای بالای ۵۰ هزار تومان به همراه یک محصول هدیه رایگان از محصولات پرشه ! دسته نرم افزار کاربردی و زیر دسته هنری iran2.ir/subcat.php?zid=9&id=18... 25,000 تومان, خرید مجموعه عکسهای دکوراسیون داخلی 2 (1DVD) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال, 25,000 تومان, خرید مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و ... کاملترین مجموعه تذهیب و نقوش اسلیمی -اسليمي - Namakala.com www.namakala.com/search/اسليمي/cat-137/516210 مجموعه ای کامل از بهترین طرحها و نقوش اسلیمی و نقوش تذهیب در دو نسخه., عرضه شده, ... مدرن لوستر طرح اسلیمی و قدیمی لوستر چوبی خرید اینترنتی لوستر طرح برگ و ... مقاله مطالعه تناسبات طرح های اسلیمی ارسی ها در خانه های قزوین دوره قاجاریه www.civilica.com/Paper-FNCRA01-FNCRA01_006=م... مقاله مطالعه تناسبات طرح های اسلیمی ارسی ها در خانه های قزوین دوره قاجاریه, در اولین همایش ملی معماری ... لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید. ... قیمت این مقاله : ۳۰,۰۰۰ ریال ... نقش کهن الگوها در تزئینات اسلیمی معماری اسلامی · پیاده سازی نقوش اسلیمی - ایرانی در طراحی ... وکتور - خرید مجموعه فایل های وکتور - فروشگاه اینترنتی جی اف ایکس gfxpro.ir/Vector-Collection.html خرید مجموعه وکتور شامل بی نظیر ترین فایل های وکتور در قالب 9هزار طرح وکتور ... وکتور انتزاعی, نقوش اسلیمی, طرح اسلیمی, تصاویر گل و بوته های پیچ در پیچ, نقش و ... ﻗﻀﺎﻭﺕ کﻨیﺪ. ﻓﺮﻭﺷگﺎﻩ ﺟـی ﺍﻑ ﺍیکـﺲ. ﺗﺨﻔیﻒ ﺑﺰﺭگ. گیگﺎﺑﺎیﺖ. 700. 99.. ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ. خرید پستی طراح سنتی | سامانه همکاری در فروش آموزش مجازی پارس www.elearnpars.net/product.php?id=922 ... پست بپردازيد. جهت مشاهده فرم خريد، روي دکمه زير کليک کنيد . قیمت : 215,000 تومان. ثبت نام. اطلاعات دوره آموزشی ... ترکیب بندی نقوش اسلیمی و ختایی(تلفیق) مجموعه طرح های اسلیمی و تذهیب | نمونه طرح اسلیمی و تذهیب www.sooka.ir/خرید-اینترنتی-مجموعه-طرح-های-اسلیم... Oct 24, 2013 - خرید اینترنتی مجموعه طرح های اسلیمی و تذهیب ... که یادآور پیچش ساقه گیاه می تواند باشد و در نقوش تزیینی ایران نقش پایه ای ... قیمت : ۷۰۰۰ تومان. نماد و نشانه شناسی در فرش ایران»؛ محمد افروغ - الف alef.ir/vdcgn79wzak9wz4.rpra.html?338050 Mar 10, 2016 - ۱۵۲ صفحه، ۲۰۰۰۰ تومان ... ۱۰ درصد تخفیف از فروشگاه اینترنتی شهرکتاب آنلاین خرید کنید. ... به بیان دیگر نویسنده کتاب حاضر برای تحلیل این نقوش و نمادهای ... «نقوش گل فرهنگ و گل سرخ ایرانی»، «نقوش اسلیمی و ختایی»، «نقوش ... دانشمندان آلمانی موفق به انتقال اینترنت با سرعت یک ترابیت در ثانیه شدند. خرید پستی گنجینه ابزار طراحی اسلامی و مذهبی www.buy-postal.ir/product.php?id=511 - کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، ... قیمت : 14800 تومان. ديواركوب طرح شمس - فروشگاه اینترنتی پارس | خرید آنلاین , خرید ... www.pcart.ir/1392/06/ديواركوب-طرح-شمس/ خرید اینترنتی دیوارکوب طرح شمس ... برخی‌ از پژوهشگران‌، ریشهٔ این‌ طرح‌ را برگرفته‌ از نقوش اسلیمی که‌ در هنر ایران‌ ... خـرید پستی >> قیمت فقـط : ۴۵٫۰۰۰ تـومان ... ماشین 500 میلیونی مهران غفوریان (عکس) rk9.ir/news/19171 Sep 5, 2016 - چاپ اسکناس 5000 تومانی با طرح جدید (+عکس) ... در پایین سر در، تصویری از نقوش اسلیمی برگرفته از معماری ایرانی – اسلامی به کار رفته است. همشهری آنلاین/نسخه چاپی:چطور ظروف قلمزنی بخریم؟ www.hamshahrionline.ir/print/40757 Jan 14, 2008 - نقوش قلمزنی از دوره باستان تا امروز تفاوت‌های زیادی کرده و در هر دوره، طرح‌ها و نمادهای ... با استفاده از طرح‌های اسلیمی، گنبد، آیه‌های قرآن و به‌ویژه استفاده از طرح‌های قرینه‌دار برای .... میز کوچک آینه‌دارش 169 هزار تومان و کمد 4 کشویی آن نیز 210 هزار تومان است. ... قیمت یک کار قلمزنی در درجه اول به جنس فلز آن بستگی دارد. هنری - بزرگترین سیستم همکاری در فروش ایران با بیش از 100 www.bziran.com/subcat.php?zid=9&id... 25,000 تومان, خرید مجموعه عکسهای دکوراسیون داخلی 2 (1DVD) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال, 25,000 تومان, خرید مجموعه نقوش اسلیمی و هنری ایرانی و شرقی - جدید و ... خرید شال نخی صدف با نقوش اصیل ایرانی نستعلیق بایگانی | فروشگاه ... marketina.ir/.../خرید-شال-نخی-صدف-با-نقوش-اصیل-ا... تحویل ۴۸ ساعته:پست خرید اینترنتی شال عشق با اشعار نستعلیق < فروش روسری و ... از قبیل خط نستعلیق و شکسته نستعلیق طرح های گل و بوته،طرح های اسلیمی و . .... خرید شال صدف با نقوش و اشعار ایرانی, ۱۴,۰۰۰ تومان, خرید شال محرم, ۹,۵۰۰ تومان, ... دانلود نقوش اسلیمی خطی sallyport.ir/دانلود-نقوش-اسلیمی-خطی/tag-272153/ دانلود نقوش اسلیمی خطی-دانلود نقوش اسلیمی. ... روش خريد: براي خريد پس از کليک روي دکمه زير و تکميل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل يا محل کار ... قيمت فقـط : 28.000 تـومان .... در مرورگر اینترنت اکسپلور open in new tab را بزنید. طرح اسکناس 5000 تومانی عوض شد + تصاویر - نمناک namnak.com/اسکناس-5000-تومانی.p12451 Rating: 4 - ‎48 reviews اسکناس و اسکناس 5000تومانی و اسکناس ایرانی و اسکناس 5000 تومانی جدید و طرح جدید اسکناس 5000 ... که در پایین سردر ، تصویری از نقوش اسلیمی برگرفته از معماری ایرانی – اسلامی به کار رفته است. .... کاهش تعرفه اینترنت مخابرات + قیمت جدید. مجموعه وکتور نقوش اسلیمی و تذهیب - پکیج دوم - پیکنما | مرجع تصویر ... www.picnama.com/مجموعه-وکتور-نقوش-اسلیمی-تذهی... مجموعه وکتور نقوش اسلیمی و تذهیب – پکیج دوم ... هزینه خرید محصول : ۵۰۰۰۰ تومان ... Tags: اسلیمی, تذهیب, دانلود وکتور اسلیمی, گل و بوته, نقوش عربی, هنر اسلامی, ... خرید اینترنتی کالا archive.li/VZ29E - فروشگاه اینترنتی, خرید اینترنتی, خرید آنلاین, خرید لوازم, خرید زیور آلات, خرید محصول, خرید پستی, فروشگاه میهن, ... عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش،خوشنویسی، فونت ، قاب و حاشیه و ... قيمت : 14,800 تومان. گنجينه ابزار طراحي اسلامي - فروشگاه اینترنتی مریال maryal.ir/cd9575_56145_گنجینه-ابزار-طراحی-اسلامی... برترین فروشگاه برای بررسی و خرید اینترنتی شامل فروش کالای دیجیتال، لوازم ... در ایران است | کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی. مدل آماده نقش برجسته اسلیمی – آرک استودیو www.archstudio.ir/.../مدل-آماده-نقش-برجسته-اسلیمی/ خانه / محصولات قابل دانلود / مدل آماده نقش برجسته اسلیمی ... ۵۰,۰۰۰ تومان ... پورتال فروشگاه اینترنتی محصولات معماری و مجموعه های تولیدی این گروه با هدف ارتقاء سطح ... تابلو بشقاب میناکاری تک - فروشگاه اینترنتی نگار ایرانی www.negarirani.ir/panel-plate-pug-single فروشگاه اینترنتی نگارایرانی ... 45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان ... رنگهای درخشان فیروزه ای و آبی آسمانی در ترکیب با نقوش اسلیمی ظریف نقاشی شده ... والپیپر های فانتزی و طراحی شده با فتوشاپ - بزرگترین آرشیو ... coolwallpaers.blogsky.com/1389/06/27/post-9/ در دو کیفیت مختلف برای استفاده در چاپ و صفحات اینترنتی و ساخت نرم افزارهای مولتی مدیا ... قیمت: 5,500 تومان. روش خرید: برای خرید مجموعه ای از نقوش اسلیمی، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را ... گنجينه ابزار طراحي اسلامي - فروشگاه اینترنتی پارلا شاپ / بزرگترین ... parlashop.eshopfa.net/.../گنجينه%20ابزار%20طراحي... کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی. خرید اینترنتی و خرید پستی - گرافیک webkharid.ir/categories.php?id=42 قيمت : 24,800 تومان. گنجینه ابزار طراحی اسلامی و مذهبی. کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی. عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش ... مکانیک ساخت تولید پروژه corel draw طرح شمسه بسم الله با نقوش اسلیمی mmp.sellfile.ir/prod-252797-پروژه+corel+draw+طرح+... پروژه کورل طرح شمسه بسم الله با نقوش اسلیمی با فرمت cdr. کاری بسیار زیبا جهت کار ... اشتراک بگذارید: پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید ... توانید دانلود کنید ... توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 2,400 تومان 80% تخفیف ... طرح های اسلیمی و تذهیب / اورجینال kharidany.ir/detail.php?...طرح%20های%20اسلیمی%20... لازم به تذکر است که نقوش تزئینی اروپائی که در حواشی کتب خطی و همچنین ... 10,000 تومان, خرید مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و - اورجینال. طرح ها و نقشه های فرش کاشان - مرجع فروش اينترنتي فرش كاشان farshnet.ir/.../17--طرح%20ها%20و%20نقشه%20های%20... - در نقوش فرش کاشان از گل بته و طرحهای افشان بیشتراستفاده می شود. ... از درختی گلدانی، لچک وترنج، محرابی، شکارگاه وجانوری وطرحهای تصویری و نقوش اسلیمی. اسب نماچوبی دو طرف نقوش اسلیمی قرمز و.طلایی در بازآرتچه | حامی ... bazartche.ir/.../اسب_نماچوبی_دو_طرف_نقوش_اسلیمی... اسب نماچوبی دو طرف نقوش اسلیمی قرمز و.طلایی. ۸۵,۰۰۰ تومان ... نمای براق مثل لعاب این کار 120 هزار تومان. ارسال به ... با هماهنگی قبلی امکان خرید حضوری وجود دارد. لغات اصطلاحات در صنعت فرش – چرم باف charmbaf.ir/لغات-اصطلاحات-در-صنعت-فرش/ Mar 11, 2016 - ... میشود و معمولا داخل آن با نقوش مختلفی از جمله نقوش ختایی و اسلیمی تزیین میشود. ... طراح با استفاده از نقوش درختی درصدد القای بلندی، طراوت و تازگی، .... نماد اعتماد خرید اینترنتی ... تریکو رنگارنگ 19,000تومان–480,000تومان ... ایشارژ سایت | فروشگاه اینترنتی کالای دیجیتال، خرید اینترنتی ... www.esharjsite.ir/post/tag/اسکناس Oct 12, 2014 - در پایین سردر ،تصویری از نقوش اسلیمی برگرفته از معماری ایرانی – اسلامی ... برچسب ها: اسکناس جدید 50 هزار ریالی ، اسکناس جدید 5 هزار تومانی ... فروش کالا اینترنتی نقوش اسلیمی 1 www.parscloob.com/64444-نقوش-اسلیمی-1/ قیمت: 5,000 تومان. درصد :30. روش خرید: برای خرید نقوش اسلیمی 1، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل ... برچسب دیواری iranstick.com/ 1- استیکر (برچسب های دیواری) طرح گل،حاشیه،صورت،نقوش اسلیمی ، حیوانات و... که متناسب با سلیقه شما ... قیمت هر متر مربع: 50 هزار تومان پوستر های دیواری نیازی ... فروش اینترنتی گلیم دست بافت عنبران www.masnad.blogfa.com/ فروش اینترنتی گلیم دست بافت عنبران - فروش گلیم و مسند دستبافت عنبران. ... نقوش گلیم بطور معمول هندسی است و در هر شهرستان به نقوش مرسوم، طرح خاصی را می ... فروشگاه اینترنتی فروش | گنجينه ابزار طراحي اسلامي forosh.biz/cd9575_60920_گنجینه-ابزار-طراحی-اسلام... کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی. کتاب هندسه نقوش: نقوش در هنرهای سنتی - بای بوک iranbuybook.com › ... › هنرهای تزیینی خرید کتاب هندسه نقوش: نقوش در هنرهای سنتی - نویسنده : آناهیتا مقبلی - نویسنده ... برای خرید اینترنتی کتاب هندسه نقوش: نقوش در هنرهای سنتی فرم زیر را ... تهران : ارسال با پیک موتوری و پرداخت در محل - زمان : حداکثر 24 ساعت - هزینه پیک : 5000 تومان ... (کتاب مرجع طراحان و گرافیست ها) مقدماتی بر ایده های طراحی (معماری) اسلیمی در ... فروشگاه اینترنتی فارسی یاهو - خرید پستی گنجینه ابزار طراحی ... www.farsiyahoo.ir/product.php?id=511 کلکسیون چندین هزار سورس و ابزار مورد نیاز طراحی اسلامی و اسلیمی عکس و پوستر، اماکن مذهبی، نقش و نقوش اسلیمی، وکتور، ترنج، براش، ... قیمت : 14800 تومان. تخفیف استثنایی شاتر استوک 2016 - shutterstockshop-ir shutterstockshop.ir/شاتر-استوک-2016-2017/ به قیمت ۲۹۹ هزار تومان (هفته آخر تخفیف). مجموعه تصاویر و فایل های جمع آوری شده از وب سایت های شاتر استوک به آدرس اینترنتی www.shutterstock.com (مرجع ... فروشگاه اینترنتی دیجی کالا - بزرگترین درخاورمیانه‎ Adwww.digikala.com/‎ بررسی انتخاب و خرید آنلاین انتخاب · بررسی · مقایسه فروش لوازم خانگیفروش لوازم ورزشیفروش لوازم دیجیتال Art Consulting‎ Adwww.artconsulting.net/‎ مشاوره برای کلکسیون های هنری. خرید، فروش، سفارش آثار هنری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code